הרשה או חסום מודעות

חסימת קטגוריות רגישות ב-AdSense

כדי למנוע הצגת מודעות ששייכות לקטגוריות רגישות מסוימות באתר שלכם, ניתן לחסום אותן על ידי עדכון ההגדרה "קטגוריות רגישות" בחשבון AdSense. אם תסננו קטגוריית מודעות באמצעות סינון לפי קטגוריות, ייחסמו מודעות מכל סוגי המיקוד והפורמטים. ניתן לחסום קטגוריות רגישות ברמת המוצר או ברמת האתר.

לתשומת ליבכם: אפשר לחסום קטגוריות רגישות של מודעות רק בשפות הנתמכות המפורטות כאן, ללא קשר לשפת האתר.

לפני שמחליטים לחסום קטגוריה רגישה, וכדי להבין טוב יותר את סוגי המודעות שמשתייכות לקטגוריה רגישה מסוימת, יש לכם הזדמנות לבדוק את המודעות שכבר הוצגו. קיים קישור ישיר מהקטע של חסימת קטגוריות למרכז בקרת המודעות. על סמך תצוגה מקדימה זו, תוכל לקבל החלטות מושכלות יותר לגבי החסימה של מודעה מסוימת, או חסימה של קטגוריה שלמה.

חסימה ברמת האתר

 1. נכנסים לחשבון AdSense.
 2. לוחצים על בקרות חסימה.
 3. ודא שהאפשרות 'תוכן' נבחרה.
 4. בקטע תוכן, בוחרים את הדומיין או את תת-הדומיין שרוצים להגדיר עבורם חסימה.
  אם האתר שלכם לא מופיע ברשימה, תוכלו להוסיף אותו באמצעות התכונה ניהול אתרים.
 5. לוחצים על ניהול קטגוריות רגישות.
 6. בדף 'קטגוריות רגישות', משתמשים בבקרות כדי להתיר או לחסום קטגוריות. השינויים נשמרים באופן אוטומטי לאחר הבחירה.

חסימה ברמת המוצר

 1. נכנסים לחשבון AdSense.
 2. לוחצים על בקרות חסימה.
 3. לחץ על המוצר. לדוגמה, לחץ על תוכן עבור AdSense לתוכן.
 4. לוחצים על ניהול קטגוריות רגישות.
 5. בדף 'קטגוריות רגישות', משתמשים בבקרות כדי להתיר או לחסום קטגוריות. השינויים נשמרים באופן אוטומטי לאחר הבחירה.
האחוז הכולל של חשיפות המודעות שמוצג בדף 'קטגוריות רגישות' יכול להיות גבוה או נמוך מ-100%. זאת מכיוון שניתן לסווג מודעות במספר קטגוריות או לא לסווג אותן באף קטגוריה.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?