Cài đặt tài khoản

Làm cách nào để cập nhật địa chỉ email/thông tin đăng nhập của tôi?

Để cập nhật địa chỉ email, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
  2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt.
  3. Trong mục "Cài đặt cá nhân", hãy nhấp vào chỉnh sửa.
  4. Trong mục "Thông tin đăng nhập", nhấp vào Chỉnh sửa trong Tài khoản Google. Sau đó, thực hiện theo quy trình được hướng dẫn để cập nhật thông tin đăng nhập của bạn. Hãy lưu ý rằng nếu Tài khoản Google của bạn là địa chỉ Gmail, bạn sẽ không thể thay đổi địa chỉ đó vào lúc này. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào.
Là Quản trị viên trên một tài khoản AdSense, bạn cũng có thể thêm và xóa thông tin đăng nhập Tài khoản Google cho tài khoản AdSense. Tìm hiểu thêm về quản lý quyền truy cập vào tài khoản.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?