Cài đặt tài khoản

Làm cách nào để cập nhật địa chỉ email/thông tin đăng nhập?

Để cập nhật địa chỉ email của bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Trên tab Trang chủ, hãy truy cập trang Cài đặt tài khoản.
  2. Trong phần "Cài đặt cá nhân", hãy nhấp vào chỉnh sửa.
  3. Trong phần Thông tin đăng nhập, nhấp vào "Chỉnh sửa trong tài khoản Google". Sau đó làm theo quy trình được hướng dẫn để cập nhật thông tin đăng nhập của bạn. Hãy lưu ý rằng nếu Tài khoản Google của bạn là địa chỉ Gmail, bạn sẽ không thể thay đổi địa chỉ đó vào lúc này. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào.
Là Quản trị viên trên một tài khoản AdSense, bạn cũng có thể thêm và xóa thông tin đăng nhập Tài khoản Google cho tài khoản AdSense. Tìm hiểu thêm về quản lý quyền truy cập vào tài khoản.