Gần đây, chúng tôi đã ra mắt Trang AdSense. Tại đây, bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa về tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Quản lý trang web

Hiển thị quảng cáo trên các trang được bảo vệ bằng thông tin đăng nhập

Sau khi đã kích hoạt tài khoản, bạn có thể hiển thị quảng cáo của Google trên các trang yêu cầu đăng nhập bằng cách tạo thông tin đăng nhập cho trình thu thập thông tin. Hành động này sẽ cấp cho Trình thu thập thông tin của AdSense quyền để truy cập vào trang của bạn và phân phát quảng cáo.

Để thực hiện điều này, bạn cần cung cấp thông tin đăng nhập cho trang web và xác minh trang web bằng Search Console. Vui lòng thực hiện theo các bước sau.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
 2. Nhấp vào Tài khoản.
 3. Nhấp vào Truy cập và ủy quyền, sau đó nhấp vào Quyền truy cập của trình thu thập thông tin.
 4. Trong mục "Quyền truy cập trình thu thập thông tin", hãy nhấp vào Thêm thông tin đăng nhập.
 5. Trong mục "Thông tin đăng nhập", hãy cung cấp thông tin đăng nhập mà trình thu thập thông tin của chúng tôi sẽ sử dụng để truy cập vào trang web của bạn:
  • Thư mục hoặc URL bị hạn chế: URL bị chặn không cho trình thu thập thông tin của chúng tôi truy cập.
  • URL đăng nhập: URL mà trình thu thập thông tin của chúng tôi phải truy cập để đăng nhập.
  • Phương pháp đăng nhập: Phương pháp mà trang web của bạn sử dụng để xác thực người dùng đăng nhập. POST và GET là các phương thức xác thực phổ biến.
  • Thông số đăng nhập: Thông tin đăng nhập mà trình thu thập thông tin của chúng tôi sẽ sử dụng để đăng nhập (ví dụ: tên người dùng và mật khẩu của trang web). Đối với phương thức GET và POST, vui lòng nhập các cặp khóa-giá trị của tham số URL để máy chủ của bạn sẽ trả về cookie có quyền truy cập đã đăng nhập.
 6. Nhấp vào Thêm thông tin đăng nhập.
 7. Đăng nhập vào Search Console bằng Tài khoản Google của bạn. Bạn cần phải sử dụng Tài khoản Google để moi sự thay đổi bạn thực hiện trong Search Console đều thể hiện trong tài khoản AdSense của bạn.
 8. Thêm trang web của bạn vào tài khoản Search Console bằng cách làm theo các hướng dẫn này. Hãy đảm bảo bạn thêm trang web mà bạn muốn cho phép trình thu thập thông tin của chúng tôi truy cập.

  Sau khi bạn xác minh trang web của mình, thông tin đăng nhập mà bạn đã cung cấp sẽ cho phép trình thu thập thông tin AdSense truy cập vào các trang của bạn và cung cấp quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false