Ustawienia konta

Zmiana nazwy odbiorcy płatności

Zmiana danych odbiorcy płatności w AdSense

Mimo że przenoszenie własności konta jest niezgodne z Warunkami korzystania z usługi, zezwalamy na aktualizowanie nazwy odbiorcy płatności, jeśli nazwa zawiera błędy lub w takich przypadkach, jak małżeństwo, śmierć lub fuzja firm.

W większości lokalizacji nazwę odbiorcy płatności można zmienić z poziomu konta, wykonując następujące czynności:

  1. Zaloguj się na konto AdSense.
  2. W lewym panelu użytkownika kliknij Płatności.
  3. Kliknij Zarządzaj ustawieniami.
  4. W sekcji „Nazwa i adres” kliknij Utwórz.
  5. Wpisz żądaną nazwę odbiorcy płatności. Jeśli zmieniasz nazwę odbiorcy płatności na koncie firmowym, w pierwszym wierszu wpisz nazwę firmy, a w drugim – nazwę osoby kontaktowej w firmie.
  6. Kliknij Zapisz.
    Zmiana nazwy odbiorcy płatności nastąpi w kolejnym możliwym cyklu rozliczeniowym. Zmiany wprowadzone przed 20. dniem miesiąca są zazwyczaj uwzględniane w bieżącym cyklu płatności, podczas gdy zmiany wprowadzone po 20. dniu miesiąca są uwzględniane dopiero w cyklu płatności miesiąca następnego.

Dane podatnika

Nazwa z profilu odbiorcy płatności jest automatycznie kopiowana do formularza podatkowego. Po każdej zmianie nazwy odbiorcy płatności należy również ponownie przesłać informacje podatkowe. Więcej informacji znajdziesz w artykule Przesyłanie informacji podatkowych do Google.

W przypadku amerykańskich firm będących podmiotami opodatkowanymi na poziomie udziałowców, podczas wypełniania formularza podatkowego W9 w pierwszym wierszu nazwy należy wpisać nazwę osoby lub podmiotu składającego zeznanie podatkowe w imieniu firmy. Więcej informacji o przesyłaniu informacji podatkowych firm będących podmiotami opodatkowanymi na poziomie udziałowców

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem