Ustawienia konta

Zmiana nazwy odbiorcy płatności

Mimo że przenoszenie własności konta jest niezgodne z Warunkami korzystania z usługi, zezwalamy na aktualizowanie nazwy odbiorcy płatności, jeśli nazwa zawiera błędy lub w takich przypadkach, jak małżeństwo, śmierć lub fuzja firm.

W większości lokalizacji nazwę odbiorcy płatności można zmienić z poziomu konta, wykonując następujące czynności:

 1. Zaloguj się na konto AdSense.
 2. W lewym panelu użytkownika kliknij Płatności.
 3. Kliknij Zarządzaj ustawieniami.
 4. W sekcji „Nazwa i adres” kliknij Utwórz.
 5. Wpisz żądaną nazwę odbiorcy płatności. Jeśli zmieniasz nazwę odbiorcy płatności na koncie firmowym, w pierwszym wierszu wpisz nazwę firmy, a w drugim – nazwę osoby kontaktowej w firmie.
 6. Kliknij Zapisz.
  Zmiana nazwy odbiorcy płatności nastąpi w kolejnym możliwym cyklu rozliczeniowym. Zmiany wprowadzone przed 20. dniem miesiąca są zazwyczaj uwzględniane w bieżącym cyklu płatności, podczas gdy zmiany wprowadzone po 20. dniu miesiąca są uwzględniane dopiero w cyklu płatności miesiąca następnego.

Dane podatnika

Nazwa z profilu odbiorcy płatności jest automatycznie kopiowana do formularza podatkowego. Po każdej zmianie nazwy odbiorcy płatności należy również ponownie przesłać informacje podatkowe. Więcej informacji znajdziesz w artykule Przesyłanie informacji podatkowych do Google.

W przypadku amerykańskich firm będących podmiotami opodatkowanymi na poziomie udziałowców, podczas wypełniania formularza podatkowego W9 w pierwszym wierszu nazwy należy wpisać nazwę osoby lub podmiotu składającego zeznanie podatkowe w imieniu firmy. Więcej informacji o przesyłaniu informacji podatkowych firm będących podmiotami opodatkowanymi na poziomie udziałowców

Kraje, w których nie można zmienić nazwy odbiorcy płatności z poziomu konta

Jeśli znajdujesz się w jednym z krajów wymienionych poniżej, nie masz możliwości zmiany nazwy odbiorcy płatności z poziomu konta.
Wyświetl listę krajów
Algieria
Bahrajn
Bangladesz
Brazylia
Chiny
Egipt
Indie
Indonezja
Jordania
Kuwejt
Liban
Libia
Malezja
Maroko
Nepal
Oman
Palestyna
Filipiny
Katar
Arabia Saudyjska
Singapur
Sri Lanka
Tajlandia
Tunezja
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Wietnam
Jemen
Więcej informacji
Jeżeli chcesz zmienić nazwę odbiorcy płatności, a znajdujesz się w jednym z wymienionych wyżej krajów, musisz zamknąć konto i przesłać nowe zgłoszenie zawierające właściwą nazwę odbiorcy płatności. W tym celu:
 1. Wykonaj te kroki, aby anulować swoje konto.
 2. Twoje dotychczasowe konto zostanie zamknięte.
 3. Po otrzymaniu potwierdzenia zamknięcia konta prześlij nowe zgłoszenie z nową nazwą odbiorcy płatności.
 4. Po zatwierdzeniu zgłoszenia zastąp bieżący kod AdSense na stronach witryny kodem wygenerowanym na nowym koncie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?