Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thông tin tổng quan và hướng dẫn về Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Quảng cáo bị hạn chế

Chúng tôi đã ra mắt tính năng quảng cáo bị hạn chế (LTD) để cho phép các nhà xuất bản phân phát quảng cáo theo cách có giới hạn trong trường hợp không có sự đồng ý về việc sử dụng cookie hoặc các mã nhận dạng khác trên thiết bị. Bài viết này trình bày ngắn gọn về các giới hạn và các tính năng được hỗ trợ cho giải pháp phân phát quảng cáo bị hạn chế của Google.

Ngoài việc tắt tính năng thu thập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân cho hoạt động cá nhân hóa quảng cáo, giải pháp quảng cáo bị hạn chế của Google không truy cập cookie, mã nhận dạng người dùng, hoặc bộ nhớ tương tự trên thiết bị của người dùng. Xin lưu ý rằng giải pháp này có thể truy cập API Mã tin cậy của trình duyệt để ngăn chặn hành vi lừa đảo và sử dụng sai mục đích. Google không yêu cầu bạn lấy sự đồng ý cho việc đó. Hãy lưu ý rằng dữ liệu như địa chỉ IP sẽ vẫn được dùng trong quá trình phân phát quảng cáo cơ bản. Ngoài ra, các công nghệ phân phát quảng cáo (thẻ JavaScript và/hoặc mã SDK của chúng tôi) vẫn sẽ được lưu vào bộ nhớ đệm hoặc được cài đặt trong quá trình hoạt động bình thường của trình duyệt và hệ điều hành trên thiết bị di động của người dùng. Đồng thời, các mẫu quảng cáo sẽ vẫn được gửi đến thiết bị và trong một số trường hợp được lưu vào bộ nhớ đệm trên thiết bị.

Nếu nhà xuất bản dùng Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) phiên bản 2.2 của IAB làm khuôn khổ về sự đồng ý, thì chúng tôi sẽ cố gắng phân phát quảng cáo bị hạn chế đủ điều kiện khi không có sự đồng ý cho Mục đích 1. Ngoài ra, nhà xuất bản có thể gửi tín hiệu theo cách thủ công (xem phần Triển khai) và Google sẽ cố phân phát quảng cáo bị hạn chế đủ điều kiện bất kể vị trí của người dùng.

Tình trạng đủ điều kiện của nhu cầu

Trong giai đoạn đầu ra mắt tính năng, chúng tôi sẽ hỗ trợ việc đặt trước và dàn xếp cho web, ứng dụng và video trong Ad Manager. Các mục đặt trước và mẫu quảng cáo của chúng được liên kết với các mục hàng không có lập trình, gồm mục hàng được đảm bảo (Tài trợ và Chuẩn) và mục hàng không được đảm bảo (Mạng, Hàng loạt, Ưu tiên giá và Cho cùng một công ty).

Nhu cầu có lập trình không đủ điều kiện đối với quảng cáo bị hạn chế. Các nhu cầu có lập trình không đủ điều kiện này gồm cả Bảo đảm có lập trình, Giao dịch ưu tiên, Phiên đấu giá kín, Phiên đấu giá mở cho nhu cầu của Google và nhu cầu của bên thứ ba (gồm cả Authorized Buyers và tính năng Đặt giá thầu mở). Nhu cầu của Google thuộc một chuỗi dàn xếp sẽ không được hỗ trợ.

AdSense (AdSense cho Tìm kiếm và AdSense cho Nội dung) không được hỗ trợ và vẫn cần phải có sự đồng ý cho phép dùng cookie để phân phát bất kì quảng cáo nào.

Tình trạng đủ điều kiện của mẫu quảng cáo

Đặt trước

Đối với các nhà xuất bản dùng tính năng "Mở rộng hoạt động rà soát sự đồng ý", tình trạng đủ điều kiện của mẫu quảng cáo sẽ khác nhau dựa trên các trường hợp sau:

  1. Mẫu quảng cáo sẽ đủ điều kiện cho các yêu cầu quảng cáo bị hạn chế nếu nhà xuất bản chưa khai báo bất kỳ nhà cung cấp công nghệ quảng cáo nào và Google chưa phát hiện thấy bất kỳ nhà cung cấp nào.
  2. Theo TCF phiên bản 2.2, mẫu quảng cáo chỉ bị lọc ra nếu hệ thống phát hiện thấy có nhà cung cấp công nghệ quảng cáo không xác định hoặc phát hiện thấy có nhà cung cấp công nghệ quảng cáo vi phạm chính sách của Google hay thiếu bất kỳ cơ sở pháp lý nào theo khuôn khổ này.
Khi bạn không dùng tính năng "Mở rộng hoạt động rà soát sự đồng ý", tất cả mẫu quảng cáo đặt trước sẽ đều đủ điều kiện để phân phát. Là nhà xuất bản, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng các yêu cầu đặt trước của mình có sự đồng ý cần thiết của người dùng để phân phát nếu bắt buộc phải có sự đồng ý.

Quy trình phân phát mẫu quảng cáo có thể chuyển chuỗi về sự đồng ý đến các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo bên thứ ba nếu bạn dùng macro về sự đồng ý. Các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo bên thứ ba cần phải tôn trọng các tín hiệu về sự đồng ý (gồm cả việc có được phép sử dụng cookie hoặc mã nhận dạng trên thiết bị hay không).

Dàn xếp

Đối với hoạt động dàn xếp, nếu nhà xuất bản bật quảng cáo được cá nhân hóa bằng các Công cụ thu thập sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google, thì không có mẫu quảng cáo nào được thực thi. Chính sách tương tự cũng sẽ được áp dụng cho các mẫu quảng cáo bị hạn chế được phân phát qua hoạt động dàn xếp. Theo TCF phiên bản 2.2, tất cả các mẫu quảng cáo nhìn chung đều đủ điều kiện, nhưng tương tự như quảng cáo đặt trước, chúng tôi kiểm tra để đảm bảo rằng các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo và các nguồn nhu cầu có lập trình khác không vi phạm chính sách của Google, đồng thời có ít nhất một cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu.

Triển khai

Không có tuỳ chọn kiểm soát nào mới trên giao diện người dùng để triển khai quảng cáo bị hạn chế. Nhà xuất bản có thể cho biết có nên áp dụng cách xử lý quảng cáo bị hạn chế hay không.

  • Thẻ nhà xuất bản của Google dành cho web: Nhà xuất bản có thể chỉ định trong phần thẻ quảng cáo xem có kích hoạt yêu cầu quảng cáo bị hạn chế một cách rõ ràng hay không.
  • SDK IMA dành cho web và ứng dụng: Nhà xuất bản có thể kích hoạt một yêu cầu quảng cáo bị hạn chế một cách rõ ràng bằng cách thêm ltd=1 vào URL của thẻ quảng cáo.
  • SDK GMA: Nhà xuất bản có thể sử dụng khóa gad_has_consent_for_cookies trong bộ nhớ dùng chung trên nền tảng để bật quảng cáo bị hạn chế trên AndroidiOS.

Sau khi kết thúc giai đoạn gia hạn TCF phiên bản 2.2 của Google, đối với những nhà xuất bản sử dụng TCF của IAB phiên bản 2.2, chúng tôi sẽ ưu tiên tín hiệu đồng ý với việc sử dụng cookie hoặc mã nhận dạng (Mục đích 1) có trong chuỗi về sự minh bạch và sự đồng ý. Quảng cáo bị hạn chế sẽ được yêu cầu khi thiếu sự đồng ý cho Mục đích 1 nhưng lại nhận được sự đồng ý hoặc lợi ích chính đáng cho Mục đích 2, 7, 9 và 10.

Đối với các yêu cầu quảng cáo bị hạn chế, bạn sẽ không thể dùng tính năng báo cáo cho phạm vi tiếp cận cookie, phạm vi tiếp cận người dùng riêng biệt và lượt chuyển đổi trong ứng dụng. Tính năng dự báo sẽ không coi quảng cáo bị hạn chế là một chế độ phân phát riêng biệt nên sẽ cung cấp thông tin dự báo tổng hợp lưu lượng truy cập của quảng cáo bị giới hạn và Quảng cáo không được cá nhân hóa/Quảng cáo cơ bản.
 
Bạn có thể dùng tính năng báo cáo lượt hiển thị cho quảng cáo bị hạn chế bằng cách dùng Phương diện hạn chế phân phát trong báo cáo Ad Manager.

Việc cần làm đối với các nền tảng quản lý sự đồng ý

Những nhà xuất bản đang dùng Funding Choices sẽ có thể tạo và quản lý các thông báo yêu cầu đồng ý có lựa chọn không dùng cookie theo TCF phiên bản 2.2 của IAB sau khi khung này được phát hành rộng rãi.

Các nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) TCF phiên bản 2.2 của IAB khác không cần làm gì để hỗ trợ quảng cáo bị hạn chế nào. Chuỗi về sự minh bạch và sự đồng ý hiện tại chứa tất cả các tín hiệu có liên quan cần thiết cho việc chọn đúng chế độ phân phát. Nếu bạn đáp ứng các điều kiện sau của Google với tư cách là nhà cung cấp công nghệ quảng cáo, thì Google sẽ phân phát quảng cáo bị hạn chế khi:

  • Không có sự đồng ý cho Mục đích 1
  • Có lợi ích chính đáng hoặc sự đồng ý cho Mục đích 2, 7, 9 và 10

Các công cụ thu thập sự đồng ý tùy chỉnh sẽ cần xin phép dùng cookie, và nếu người dùng từ chối, thì nhà xuất bản cần dùng các API mới để báo hiệu hành vi phân phát quảng cáo không có mã nhận dạng.

Nhà xuất bản sẽ có thể dùng các chế độ phân phát quảng cáo sau đây:

Chế độ phân phát quảng cáo Quảng cáo được cá nhân hóa Quảng cáo không được cá nhân hóa Quảng cáo bị hạn chế
Lưu lượng truy cập không hợp lệ và bảo vệ chống gian lận Được hỗ trợ Được hỗ trợ Không hỗ trợ
Nhu cầu có lập trình từ Google Được hỗ trợ Được hỗ trợ Không hỗ trợ
Nhu cầu có lập trình từ người mua bên thứ ba Được hỗ trợ Được hỗ trợ Không hỗ trợ

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính