Oznámení

Nezapomeňte navštívit stránku Vaše AdSense. Najdete na ní personalizované informace o svém účtu, které vám pomohou službu AdSense lépe využívat.

Platby

Odeslání daňových údajů jiných než pro USA do Googlu

Informace o daňovém domicilu a srážkách a přiznáních pro autory mimo USA

V závislosti na vaší lokalitě nebo lokalitě vaší firmy může mít společnost Google povinnost vyžádat si od vás daňové údaje. Pokud jste povinni poskytnout společnosti Google daňové údaje, můžete je zadat na stránce Platby v účtu AdSense. Ne každý je povinen poskytnout daňové údaje.

Důležité upozornění: Společnost Google neposkytuje poradenství v oblasti daní. Ohledně daňových povinností, které se na vás vztahují, se obracejte na daňového poradce.

Odešlete své daňové údaje.

 1. Přihlaste se k účtu AdSense.
 2. Klikněte na Platby a poté na Informace o platbách.
 3. Klikněte na Spravovat nastavení.
 4. Přejděte do sekce Platební profil a vedle země, pro kterou uvádíte daňové údaje, klikněte na Upravit Upravit.
 5. Klikněte na Spravovat daňové údaje.
 6. Na této stránce najdete průvodce, který vám pomůže vybrat příslušný daňový formulář.
Poznámka: Pokud chcete vyhledat formulář s již vyplněnými daňovými údaji, postupujte stejně.

Informace související s konkrétními lokalitami

Vyberte si veřejnoprávní subjekt, který vás zajímá, a získáte daňové údaje pro konkrétní oblast.

Irsko

Poznámka: Stav informací o daňovém domicilu související s osvobozením od daně v Irsku v současné době nevede k omezením účtu ani k ovlivnění plateb či srážkové daně.

Dokumenty k odeslání:

Pokud jde o Irsko, prokažte daňový domicil poskytnutím alespoň jednoho z uvedených dokumentů uvedených pro vaši situaci.

Pro organizace:

Pro fyzické osoby:

 • Osvědčení o daňovém domicilu vydané místními úřady.
 • Průkaz totožnosti daňového poplatníka
 • Platný občanský průkaz vydaný státní správou s místní adresou, který dokládá, že jste daňovým rezidentem země, která jej vydala

Typy dokumentů, které nelze přijmout:

 • Cestovní pasy
 • Řidičské průkazy
 • Zakládací listina společnosti

Singapur

Poznámka: Stav informací o daňovém domicilu v souvislosti s osvobozením od daně pro Singapur v současné době nevede k omezením účtů ani k ovlivnění plateb či srážkové daně.

Dokumenty k odeslání:

Časté dotazy

Zadání daňových údajů

Proč mám tento formulář vyplnit?

Vaše daňové údaje potřebujeme, protože vyděláváte prostřednictvím služeb Google, nakupujete služby Google vyžadující daňové údaje nebo jsou vám vypláceny peníze prostřednictvím subjektů společnosti Google se sídlem v zemích, které je vyžadují. V případech, kdy je společnost Google povinna provádět u vašich plateb srážku daně, zadání daňových údajů umožní společnosti Google nastavit správnou srážkovou sazbu a zajistit včasnou platbu.

Je možné srážkovou sazbu snížit?

Sazba srážkové daně závisí na několika faktorech, které souvisí se zadanými daňovými údaji. Pokud má vaše země/oblast uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění se zemí/oblastí, kde vyděláváte prostřednictvím služeb Google, může být srážková daň snížena.

Co se stane, když formulář nevyplním?

Pokud místní daňové zákony vyžadují, aby byla z vašich plateb stržena daň, může být na vaše platby uplatněna vyšší srážková daň.

Poznámka: Stav informací o daňovém domicilu související s osvobozením od daně v Irsku nebo Singapuru nebude mít za následek omezení účtu ani vliv na platby či srážkovou daň. V případě jakýchkoli změn vás budeme informovat.

Jaký je stav mých daňových údajů?

Údaje mohou mít jeden z těchto stavů:

Probíhá kontrola

Probíhá kontrola vašich daňových údajů. Pokud jsou k ověření daňových údajů nebo k ověření identity potřeba další dokumenty, upozorníme vás na to v centru plateb Google a e‑mailem.

Je vyžadována akce

Potřebujeme další daňové údaje, abychom mohli ověřit vaši totožnost nebo správnost už odeslaných informací.

Přijato

Vaše daňové údaje jsou zadány, zkontrolovány a schváleny.

Zamítnuto

Daňové údaje mohou být zamítnuty, pokud jsou nahrané dokumenty:

 • rozmazané nebo nečitelné,
 • s vypršenou platností nebo nepodporovaného typu,
 • chybí v nich důležité stránky nebo informace, například podpis.

Pokud dojde k zamítnutí údajů, upozorníme vás na to v centru plateb Google a e‑mailem. Dbejte na to, aby byly nahrávané dokumenty čitelné, aktuální a úplné.

Poznámka: Kontrola může trvat až sedm pracovních dnů.

Informace o daňovém domicilu

Doklad o daňovém domicilu

Jedná se o zemi/region, kde má firma nebo fyzická osoba povinnost platit daně. Země, ve které sídlíte, nemusí být nutně vaším daňovým domicilem. Pokud chcete zjistit svůj status, poraďte se s daňovým poradcem nebo zkontrolujte kritéria zdanění v konkrétní zemi/oblasti.

Společnost Google vyžaduje doklad o daňovém domicilu, aby mohla určit svůj závazek ohledně srážkové daně z vašich plateb.

Další informace naleznete v článku Certifikáty o daňovém domicilu (TRC).

Certifikáty o daňovém domicilu (TRC)

Osvědčení o daňovém domicilu je konkrétní dokument, který dokládá daňový domicil daňového poplatníka. Takové osvědčení vydávají místní úřady s cílem zabránit daňovým podvodům v důsledku nesprávného použití ustanovení mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění. Pomocí TRC můžete prokázat, že máte nárok na výhody uplatnění smluv o zamezení dvojího zdanění, a k dodržování místních daňových předpisů.

Požadavky na osvědčení o daňovém domicilu:

 • Musí se jednat o úředně vydaný dokument vytvořený za účelem ověření daňového domicilu.
 • Pokud TRC uvádí zemi, která souvisí se smlouvou o zamezení dvojího zdanění, musí se tato smlouva vztahovat na tuto zemi.

Úřední názvy osvědčení o daňovém domicilu ve vybraných zemích

Tabulka obsahuje oficiální názvy osvědčení o daňovém domicilu pro subjekty a fyzické osoby ve vybraných zemích.

 

Celosvětové daňové údaje: běžné země

Země

Úřední název osvědčení o daňovém domicilu (právní subjekty)

Úřední název osvědčení o daňovém domicilu (fyzické osoby)

Bangladéš

Osvědčení o daňovém domicilu

Osvědčení o daňovém domicilu

Čína

Osvědčení o trvalém pobytu v Číně

Osvědčení o trvalém pobytu v Číně

Egypt

Seznam údajů nebo datový certifikát

Seznam údajů nebo datový certifikát

Francie

N° 730-FR-ANG-SD

N°731-FR-GB-ES-DE

Německo

Ansässigkeitsbescheinigung der deutschen Finanzverwaltung (osvědčení o trvalém pobytu od německého daňového úřadu).

Ansässigkeitsbescheinigung der deutschen Finanzverwaltung (osvědčení o trvalém pobytu od německého daňového úřadu).

Indie

Osvědčení o trvalém pobytu pro účely oddílu 90 a 90A ve formuláři 10FB

Osvědčení o trvalém pobytu pro účely oddílu 90 a 90A ve formuláři 10FB

Indonésie

Osvědčení o registraci daňového poplatníka

Osvědčení o registraci daňového poplatníka

Itálie

ATTESTATO DI RESIDENZA FISCALE SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

ATTESTATO DI RESIDENZA FISCALE PERSONE FISICHE

Japonsko

Osvědčení o povolení k pobytu v Japonsku

Osvědčení o povolení k pobytu v Japonsku

Korea

Osvědčení o povolení k pobytu

Osvědčení o povolení k pobytu

Maroko

Atestation de résidence fiscale (osvědčení o povolení k pobytu)

Atestation de résidence fiscale (osvědčení o povolení k pobytu)

Pákistán

Osvědčení o povolení k pobytu (COR)

Osvědčení o povolení k pobytu (COR)

Filipíny

Osvědčení o daňovém domicilu (TRC)

Osvědčení o daňovém domicilu (TRC)

Polsko

CFR-1

ZAŚWIADCZENIE o MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBIE DLA CELÓW PODATKOWYCH (CERTYFIKAT REZYDENCJI) [CERTIFIKÁT DAŇOVÉHO DOMICILU]

CFR-1

ZAŚWIADCZENIE o MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBIE DLA CELÓW PODATKOWYCH (CERTYFIKAT REZYDENCJI) [CERTIFIKÁT DAŇOVÉHO DOMICILU]

Rusko

Osvědčení o daňovém domicilu

Osvědčení o daňovém domicilu

Španělsko,

Residencia Fiscal en España (osvědčení o daňovém domicilu)

Residencia Fiscal en España (osvědčení o daňovém domicilu)

Thajsko

Osvědčení o povolení k pobytu: R.O.22

Osvědčení o povolení k pobytu: R.O.22

Turecko

Mukimlik Belgesi (osvědčení o povolení k pobytu)

Mukimlik Belgesi (osvědčení o povolení k pobytu)

Spojené království

Osvědčení o povolení k pobytu

Osvědčení o povolení k pobytu

Vietnam

Giay Chửng Nhờn Cư Trú / Osvědčení o povolení k pobytu

Giay Chửng Nhờn Cư Trú / Osvědčení o povolení k pobytu

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Jak zjistím, jestli mám nárok na výhody plynoucí ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění?

Pokud chcete zjistit, jaké smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou v platnosti a jestli se ujednání těchto smluv vztahují na vaše příjmy od společnosti Google, obraťte se na daňového poradce nebo si vyhledejte informace v oficiálních materiálech ve svém daňovém domicilu.

Může mi společnost Google pomoci zjistit, jestli se na mě vztahuje smlouva o zamezení dvojího zdanění?

Společnost Google to bohužel nezjistí za vás. K určení, zda vaše smlouva splňuje podmínky pro smluvní výhody, se možná budete muset obrátit na kvalifikovaného daňového poradce.

Musím formulář vyplnit, pokud neuplatňuji smluvní výhody?

I když si nenárokujete žádné smluvní výhody, může mít společnost Google ze zákona povinnost strhávat a hlásit daně z příjmů získávaných prostřednictvím našich služeb. Proto je možné, že budeme potřebovat vaše daňové údaje.

Všeobecné dotazy

Pokud mám při vyplňování formuláře otázky, kde najdu pomoc?

Pokud potřebujete pomoc s řešením technických problémů, kontaktujte podporu Google. Společnost Google ale neposkytuje daňové poradenství. Pokud potřebujete poradit ohledně daní, obraťte se na kvalifikovaného daňového poradce.

Co když nejsem správná osoba pro odeslání daňových údajů?

Pokud nejste pro zadání daňových údajů ta správná osoba, můžete tento e‑mail přeposlat osobě ve vaší společnosti, která je zadání oprávněna provést. Tato osoba musí mít administrátorský přístup k profilu Google Payments. Daňové údaje pak lze zadat podle informací uvedených v tomto e‐mailu. Pokud chcete signatáři udělit přístup k platebnímu profilu, postupujte podle pokynů ke správě uživatelů ve vašem platebním profilu.

Mohu formulář vyplnit na tabletu nebo telefonu?

Důrazně doporučujeme formulář vyplňovat na notebooku nebo počítači.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Vaše stránka AdSense

Představujeme vám stránku AdSense: nový zdroj, kde můžete najít personalizované informace a nové příležitosti ve vašem účtu, které vám pomohou úspěšně používat službu AdSense.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka