Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thông tin tổng quan và hướng dẫn về Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Đăng thông báo theo GDPR giúp tôi bằng CMP của Google

Bài viết này trình bày về thông báo theo GDPR (Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu) mà Google sẽ thiết lập cho bạn nếu bạn chưa tự đăng thông báo muộn nhất vào ngày 16 tháng 1 năm 2024.

Kể từ ngày 16 tháng 1 năm 2024, nhà xuất bản sẽ phải sử dụng một Nền tảng quản lý sự đồng ý (CMP) đã được Google chứng nhận khi phân phát quảng cáo cho người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu và Vương quốc Anh. Nếu chưa có thông báo phù hợp theo GDPR, bạn sẽ được mời chọn một lựa chọn về thông báo theo GDPR khi đăng nhập vào tài khoản AdSense của mình. Nếu bạn chọn tạo một thông báo theo GDPR nhưng không đăng thông báo này muộn nhất vào ngày 16 tháng 1 năm 2024, thì chúng tôi sẽ đăng thông báo mặc định theo GDPR cho bạn bằng CMP của Google. Bạn có thể tuỳ chỉnh thông báo này theo GDPR vào lúc khác.

Bạn có thể chuyển sang một CMP khác bất cứ lúc nào. Bạn có thể sử dụng mọi CMP được Google chứng nhận. Nếu bạn chọn sử dụng một CMP khác, hệ thống của chúng tôi sẽ phát hiện được, nên chúng tôi sẽ không thiết lập thông báo theo GDPR cho bạn từ ngày 16 tháng 1 năm 2024.

Xác nhận các phương án đồng ý theo GDPR

Trước khi đăng thông báo theo Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR), bạn cần phải đăng nhập vào AdSense để hoàn tất việc thiết lập thông báo. Chúng tôi cần một số thông tin về những phương án đồng ý mà bạn muốn hiển thị cho khách truy cập trang web của mình.

Trong hộp thoại "Xác nhận các phương án đồng ý trong thông báo theo GDPR", hãy quyết định xem bạn có muốn đưa phương án Không đồng ý vào hay không. Nếu có, thông báo của bạn sẽ hiển thị cho người dùng phương án không đồng ý với các đối tác quảng cáo của bạn và mục đích của đối tác quảng cáo.

Thông báo của bạn sẽ hiển thị:

 • Đồng ý và Quản lý các lựa chọn

  Thông báo của bạn sẽ có 2 phương án. Tìm hiểu thêm về các phần tử có trong một thông báo gồm hai nút theo GDPR.
  Hoặc

 • Đồng ý, Quản lý các lựa chọn và Không đồng ý

  Thông báo của bạn sẽ có 3 phương án. Tìm hiểu thêm về các phần tử có trong một thông báo gồm 3 nút theo GDPR.

Nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản của mình trước ngày 16 tháng 1 năm 2024, thì thông báo yêu cầu đồng ý của bạn sẽ hiển thị Đồng ý, Quản lý các lựa chọn và Không đồng ý. Xin lưu ý rằng bạn có thể thay đổi các chế độ cài đặt về GDPR bất cứ lúc nào.

Chế độ cài đặt thông báo mặc định theo GDPR

Nếu chúng tôi đăng thông báo theo GDPR cho bạn, thì thông báo đó sẽ có các chế độ cài đặt mặc định sau đây:

Chế độ cài đặt theo GDPR Nội dung mô tả Giá trị mặc định
URL trang web URL trang web hoặc miền trang web của bạn. URL trang web của bạn.
Ngôn ngữ Ngôn ngữ mà thông báo này sẽ hiển thị. Chúng tôi sẽ cố gắng xác định ngôn ngữ trên trang web của bạn và đặt ngôn ngữ này làm ngôn ngữ của thông báo. Nếu không thể xác định, chúng tôi sẽ sử dụng ngôn ngữ mặc định trong tài khoản AdSense của bạn hoặc tiếng Anh.
Các phương án đồng ý cho người dùng Các phương án đồng ý cho người dùng được hiển thị cho khách truy cập trang web trong thông báo.

Lựa chọn này sẽ được đặt thành các phương án đồng ý mà bạn chọn trong AdSense.

Nếu bạn không chọn một phương án, thì thông báo yêu cầu đồng ý của bạn sẽ hiển thị: "Đồng ý, Không đồng ý hoặc Quản lý các lựa chọn". Thông báo của bạn sẽ không có lựa chọn "Đóng"

Kiểu Định dạng và kiểu thông báo. Không tuỳ chỉnh phông chữ, kiểu, màu sắc, v.v.
URL chính sách quyền riêng tư Thêm URL chính sách quyền riêng tư của trang web. Ban đầu, URL này sẽ được đặt là URL trang web của bạn.
Lưu ý: Bạn phải cập nhật URL này làm URL chính sách quyền riêng tư của trang web. Theo Chính sách của Google về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu, bạn bắt buộc phải có trang chính sách quyền riêng tư.
Biểu trưng Biểu trưng được liên kết với trang web của bạn. Đã tắt.
Đường liên kết thu hồi sự đồng ý Đường liên kết để cho phép khách truy cập trang web thu hồi sự đồng ý sử dụng cookie/quảng cáo được cá nhân hoá trên trang web của bạn. Tự động được thêm vào trang web của bạn.
Đối tác quảng cáo Theo Chính sách của Google về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu, bạn phải xác định rõ từng đối tác quảng cáo sẽ nhận được dữ liệu cá nhân của người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh, đồng thời phải cung cấp thông tin về việc sử dụng dữ liệu đó.

"Đối tác quảng cáo thường dùng". Đây là danh sách các đối tác quảng cáo được chọn sẵn (trước đây là "nhà cung cấp công nghệ quảng cáo").

Nếu trước đó bạn đã chọn "đối tác quảng cáo tuỳ chỉnh" trong chế độ cài đặt về GDPR, thì chúng tôi sẽ sử dụng các đối tác quảng cáo mà bạn đã chọn.

Biện pháp kiểm soát lợi ích chính đáng Biện pháp kiểm soát lợi ích chính đáng được hiển thị cho khách truy cập trang web trong thông báo. Tất cả các lựa chọn sẽ được bật và hiển thị.

Tuỳ chỉnh thông báo theo GDPR

Bạn có thể thay đổi các thành phần văn bản và định dạng của thông báo mặc định bất cứ lúc nào. Một số chế độ cài đặt mà bạn có thể muốn cập nhật bao gồm:

 • Kiểu: Bạn có thể chỉnh sửa và định dạng thông báo cho phù hợp với tiêu chuẩn biên tập cũng như tiêu chuẩn hình ảnh của trang web.
 • Các phương án đồng ý cho người dùng: Bạn có thể thay đổi tuỳ chọn nút trong thông báo (ví dụ: trường hợp bạn không muốn hiển thị nút "Không đồng ý").
 • Biểu trưng: Nếu có biểu trưng liên kết với trang web của mình, bạn có thể thêm biểu trưng vào thông báo.
 • Đối tác quảng cáo: Bạn có thể thêm hoặc xoá bất kỳ đối tác quảng cáo nào khỏi danh sách được chọn sẵn. Tìm hiểu cách quản lý đối tác quảng cáo theo GDPR.
 • Biện pháp kiểm soát lợi ích chính đáng: Bạn có thể quyết định xem có hiển thị biện pháp kiểm soát lợi ích chính đáng cho khách truy cập hay không và bạn có muốn tắt các biện pháp đó hay không. Tìm hiểu cách quản lý chế độ cài đặt lợi ích chính đáng.

Tìm hiểu thêm qua bài viết giới thiệu về thông báo theo GDPR.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính