About traffic exchange programs

Mặc dù các dịch vụ trao đổi lưu lượng truy cập có thể giúp mang lại lưu lượng truy cập cho trang web của bạn, chúng tôi không khuyến khích bạn sử dụng các dịch vụ này, do các dịch vụ đó có thể dẫn đến các nhấp chuột hoặc hiển thị không hợp lệ và kết quả là tài khoản của bạn bị vô hiệu.

Như bạn đã biết, chính sách chương trình của chúng tôi nghiêm cấm bất kỳ phương tiện nào tạo nhấp chuột hay hiển thị quảng cáo giả tạo, bao gồm các dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như các chương trình trả tiền để nhấp chuột, trả tiền để lướt, tự động lướt và trao đổi nhấp chuột. Những chương trình này khuyến khích người dùng xem các trang web hay nhấp chuột vào quảng cáo, dẫn đến hoạt động gây hại cho nhà quảng cáo của chúng tôi.

Chúng tôi cũng khuyên bạn không nên sử dụng các công cụ hoặc dịch vụ của bên thứ ba để tăng lưu lượng truy cập vào trang web, do các công cụ hoặc dịch vụ này có thể tạo ra các hoạt động không hợp lệ và tài khoản của bạn có thể bị vô hiệu. Chúng tôi nhận thấy rằng bạn có thể có các câu hỏi về một dịch vụ cụ thể và xem dịch vụ này có khả năng tạo ra những hiển thị hoặc nhấp chuột không hợp lệ hay không. Tuy nhiên, vui lòng hiểu rằng chúng tôi không thể nhận xét về bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba cụ thể nào.

Nếu bạn muốn có đề xuất về cách tăng lưu lượng truy cập đến trang web của mình theo cách tuân thủ chính sách chương trình của chúng tôi, vui lòng xem xét các đề xuất của chúng tôi. Để có hướng dẫn thêm về cách giữ tài khoản của bạn có vị thế tốt, có thể bạn muốn đọc qua các mẹo và nguyên tắc và Nguyên tắc dành cho quản trị viên web.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố