Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Hoạt động kiếm tiền và quảng cáo

Phân phối thu nhập từ quảng cáo AdSense với các đối tác của bên thứ ba

Như đã nêu trong Điều khoản và điều kiện của AdSense, nhà xuất bản không được phép phân phối thu nhập từ tài khoản AdSense của họ với các bên thứ ba, trừ khi họ nhận được giấy phép bằng văn bản lần đầu tiên từ Google để thực hiện việc này. Dưới đây là một số ví dụ không được phép:

  • Tài khoản hiển thị quảng cáo của nhà xuất bản và sau đó chia sẻ doanh thu với các trang web do các bên thứ ba sở hữu và điều hành.
  • Tài khoản có các chương trình đơn vị liên kết hoặc chương trình đối tác phân phối một phần doanh thu AdSense của nhà xuất bản với các đối tác của bên thứ ba của họ.
  • Tài khoản chia sẻ doanh thu với đối tác của bên thứ ba dưới dạng thanh toán cho các dịch vụ, tạo lưu lượng truy cập, số lần hiển thị quảng cáo, v.v...

Có nhiều rủi ro khi các đối tác phân phối doanh thu kiếm được theo tài khoản AdSense của họ cho các bên thứ ba. Đầu tiên và quan trọng nhất là chúng tôi có xu hướng xem tỷ lệ hoạt động nhấp chuộthiển thị không hợp lệ với các tài khoản này cao hơn tỷ lệ được xem trên một tài khoản chuẩn. Vì lý do này, chúng tôi hiếm khi cho phép các nhà xuất bản phân phối thu nhập AdSense của họ với các đối tác của bên thứ ba.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false
false