Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm tùy chỉnh

Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm tùy chỉnh là một sản phẩm của Google cho phép nhà xuất bản có công nghệ công cụ tìm kiếm kiếm tiền từ các trang kết quả tìm kiếm.

Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm tùy chỉnh hiện chỉ dành cho một số lượng giới hạn các nhà xuất bản. Nếu cho rằng trang web của mình phù hợp, bạn nên đọc thêm và đăng ký.

Nếu bạn đã sử dụng một sản phẩm của Google Custom Search, chẳng hạn như AdSense cho tìm kiếm, để nhận cả kết quả tìm kiếm và quảng cáo thì bạn không cần sử dụng Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm tùy chỉnh. Tất cả Công cụ tìm kiếm tùy chỉnh đều được kiếm tiền tự động mà không cần thêm bất kỳ bước nào và bạn có thể theo dõi doanh thu kiếm được trong báo cáo AdSense cho tìm kiếm của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?