Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Báo cáo

"(Số yêu cầu quảng cáo không khớp)" xuất hiện trong báo cáo của tôi

Một yêu cầu quảng cáo được tính mỗi khi trang web của bạn yêu cầu phân phát một quảng cáo, ngay cả khi không có quảng cáo nào được trả về. Nếu mức độ phù hợp không phải là 100%, thì số yêu cầu quảng cáo của bạn sẽ nhiều hơn so với số yêu cầu đã khớp (quảng cáo được trả về và hiển thị trên trang web của bạn), tức là có một số yêu cầu không khớp.

Một số báo cáo có các cột chỉ có ý nghĩa đối với những yêu cầu đã khớp. Ví dụ: báo cáo Loại nhắm mục tiêu cho thấy cách bạn nhắm mục tiêu các quảng cáo hiển thị trên trang web của mình. Khi yêu cầu quảng cáo chưa được so khớp, sẽ không có quảng cáo nào để xem xét, vì vậy yêu cầu không có loại nhắm mục tiêu. Đây là lý do khiến các yêu cầu chưa so khớp xuất hiện ở hàng riêng.

Ví dụ về những yêu cầu không khớp trong một báo cáo

 • Một người dùng truy cập vào trang web của bạn – trang này chứa 3 đơn vị quảng cáo. Trang này sẽ gửi 3 yêu cầu quảng cáo khi hiển thị.
 • Chúng tôi chỉ trả về 2 quảng cáo (vì trong ví dụ này, bạn đã chặn tất cả những quảng cáo phù hợp cho 1 trong số các đơn vị quảng cáo).
 • Khi xem chỉ số về yêu cầu quảng cáo trong báo cáo Loại nhắm mục tiêu, bạn sẽ thấy:
  • Bối cảnh: 1 yêu cầu quảng cáo
  • Vị trí: 1 yêu cầu quảng cáo
  • (Số yêu cầu quảng cáo không khớp): hơn 1 yêu cầu quảng cáo

Trong trường hợp này, bạn nên tách riêng những yêu cầu không khớp khi phân tích hiệu quả hoạt động của trang web đối với quảng cáo theo bối cảnh so với theo vị trí. Xin nhắc lại, nguyên nhân là vì bạn không thể phân loại những yêu cầu không khớp là một trong hai quảng cáo được trả về.

Những báo cáo nào bao gồm chỉ số về yêu cầu quảng cáo không khớp?

Bạn có thể thấy số yêu cầu không khớp xuất hiện trong các báo cáo sau:

 • Loại quảng cáo
 • Loại nhắm mục tiêu
 • Loại giá thầu
 • Đơn vị quảng cáo
 • Kích thước quảng cáo
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false