W raportach widzę „(Niedopasowane żądania reklamy)”

Żądanie reklamy jest liczone za każdym razem, gdy witryna żąda wyświetlenia reklamy, nawet jeśli żadna reklama nie jest zwracana. Jeśli pokrycie nie ma wartości 100%, żądań reklamy będzie więcej niż dopasowanych żądań (reklam zwróconych i wyświetlonych w Twojej witrynie), co skutkuje pewną liczbą niedopasowanych żądań.

Niektóre raporty zawierają kolumny, które mają znaczenie tylko dla dopasowanych żądań. Przykładowo raport Typ kierowania pokazuje sposób kierowania reklam wyświetlonych w Twojej witrynie. Kiedy żądanie reklamy nie jest dopasowane, nie ma reklam, których wyświetlenie można rozważyć, żądanie nie ma zatem typu kierowania. Dlatego niedopasowane żądania są wyświetlane w oddzielnym wierszu.

Jeśli używasz jednostek linków w swojej witrynie, niedopasowanych żądań reklamy może być więcej, niż się spodziewasz. Wynika to ze sposobu zliczania dopasowanych żądań reklamy dla jednostek linków. Dopasowane żądanie reklamy dla jednostki linków jest liczone tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie hasło w jednostce linków. Jeśli użytkownik nie kliknie hasła, żądanie reklamy jest uznawane za niedopasowane. Dlatego pokrycie jest niższe dla jednostek linków niż innych jednostek reklamowych.

Przykład niedopasowanych żądań w raporcie

 • Użytkownik odwiedza Twoją witrynę zawierającą 3 jednostki reklamowe. Podczas wyświetlania się strony wysyła ona 3 żądania reklamy.
 • Zwracamy tylko 2 reklamy (ponieważ w tym przykładzie zostały zablokowane wszystkie trafne reklamy dla 1 z jednostek reklamowych).
 • Z danych dotyczących żądania reklamy w raporcie Typy kierowania wynika:
  • Kontekstowe: 1 żądanie reklamy
  • Miejsce docelowe: 1 żądanie reklamy
  • (Niedopasowane żądania reklamy): 1 żądanie reklamy

W tym wypadku należy oddzielić niedopasowane żądania podczas analizy skuteczności witryny pod względem reklam kierowanych kontekstowo i reklam kierowanych na miejsca docelowe, ponieważ niedopasowane żądania nie należą do żadnej z tych kategorii.

Które raporty zawierają dane dotyczące niedopasowanych żądań reklamy?

Niedopasowane żądania reklamy mogą zostać wyświetlone w trzech poniższych raportach:

 • Typy reklam
 • Typy kierowania
 • Rodzaje stawek
 • Jednostka reklamowa
 • Rozmiar reklamy
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem