Ataskaitos

Mano ataskaitose rodoma „(Neatitikusios skelbimų užklausos)“

Skelbimo užklausa skaičiuojama kaskart, kai jūsų svetainės pateikia užklausą pateikti skelbimą, net jei jis negrąžinamas. Išskyrus tuos atvejus, kai jūsų aprėptis yra 100 %, skelbimų užklausų turėsite daugiau nei atitikusių užklausų (skelbimai, kurie grąžinami ir rodomi svetainėje), todėl bus keletas neatitikusių užklausų.

Kai kuriose ataskaitose yra stulpelių, svarbių tik atitikusios užklausoms. Pavyzdžiui, taikymo tipo ataskaitoje rodoma, kaip taikoma pagal skelbimus, pateikiamus svetainėje. Jei skelbimo užklausa yra neatitikusi, vadinasi, peržiūrimų skelbimų nėra, todėl užklausa nėra taikymo tipo. Todėl neatitikusios užklausos dabar rodomos atskirai.

Jei savo svetainėje naudojate nuorodų rinkinius, neatitikusių skelbimų užklausų gali būti daugiau, nei tikėjotės. Taip yra dėl mūsų pasirinkto būdo skaičiuoti nuorodų rinkinių atitikusias skelbimų užklausas. Nuorodų rinkinio atitikusi skelbimų užklausa įtraukiama tik tada, jei naudotojas nuorodų rinkinyje spusteli terminą. Jei naudotojas nespusteli, vadinasi, skelbimų užklausa yra neatitikusi. Todėl nuorodų rinkinių aprėptis yra mažesnė nei kitų skelbimų rinkinių.

Neatitikusių užklausų pavyzdys ataskaitoje

 • Naudotojas apsilanko svetainėje, kurioje yra 3 skelbimų rinkiniai. Pasirodžius puslapiui, išsiunčiamos 3 skelbimų užklausos.
 • Grąžiname tik 2 skelbimus (nes, pvz., jūs užblokavote visus atitinkamus vieno iš skelbimų rinkinio skelbimus).
 • Peržiūrėdami skelbimų užklausos metriką taikymo tipų ataskaitoje, matote:
  • Kontekstinis: 1 skelbimų užklausa
  • Paskirties vieta: 1 skelbimų užklausa
  • (Neatitikusios skelbimų užklausos): 1 skelbimų užklausa

Tokiu atveju analizuojant, ar svetainės našumas yra geresnis taikant pagal kontekstą, ar pagal paskirties vietą, neatitikusias užklausas reiktų atskirti, nes jos negali būti priskiriamos nė vienai kategorijai.

Kuriose ataskaitose yra neatitikusių skelbimų užklausų metrika?

Neatitikusias skelbimų užklausas galite matyti šiose ataskaitose:

 • Skelbimų tipai
 • Taikymo tipai
 • Kainos pasiūlymo tipai
 • Skelbimų rinkinys
 • Skelbimo dydis
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?