Khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề phổ biến

Báo cáo hoặc yêu cầu xem xét vi phạm chính sách

chính sách Chúng tôi liên tục xem xét việc nhà xuất bản có tuân thủ các chính sách và quy tắc chương trình của AdSense hay không. Nếu bạn tin rằng trang web đang hiển thị quảng cáo vi phạm các chính sách này hoặc bạn muốn trả lời thông báo rằng bạn có thể đang vi phạm những chính sách này, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách sử dụng một trong các trình khắc phục sự cố sau.
tải xuống

Báo cáo vi phạm

  Vui lòng sử dụng trình gỡ rối này để báo cáo vi phạm bạn đã phát hiện với nhóm Google thích hợp. Tại mỗi bước, chúng tôi sẽ cung cấp các hướng dẫn hoặc câu hỏi khác để giúp bạn thu hẹp vấn đề bạn đang báo cáo. Thực hiện theo đúng hướng dẫn sẽ giúp đảm bảo kết quả tốt nhất.
tải xuống

Yêu cầu xem xét vi phạm chính sách mà bạn đã khắc phục

  Vui lòng sử dụng trình khắc phục sự cố này để phản hồi lại thông báo vi phạm mà bạn đã nhận được. Trình khắc phục sự cố này sẽ hỏi bạn một loạt các câu hỏi để đảm bảo rằng câu trả lời của bạn được gửi đến nhóm Google thích hợp.
tải xuống

Xóa nội dung khỏi Google

  Vui lòng sử dụng trình gỡ rối này để báo cáo nội dung mà bạn tin rằng đảm bảo sẽ bị loại bỏ khỏi các dịch vụ của Google dựa trên luật hiện hành. Trả lời các câu hỏi trong trình khắc phục sự cố này sẽ giúp đảm bảo rằng chúng tôi có tất cả thông tin cần thiết để điều tra yêu cầu cụ thể của bạn và giải quyết yêu cầu đó nhanh nhất có thể.
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?