Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

RPM trên phễu

Doanh thu quảng cáo trên mỗi nghìn lượt hiển thị trên phễu được tính bằng cách lấy thu nhập ước tính nhận được từ một yêu cầu trên phễu chia cho số lượt hiển thị trên phễu mà bạn nhận được, rồi nhân với 1.000.

RPM trên phễu = (Thu nhập ước tính nhận được từ phễu : Số lượt hiển thị trên phễu) x 1.000

Tìm hiểu thêm về phễu cho đơn vị nội dung tìm kiếm có liên quan.

Lưu ý: Chỉ số này hiện chưa áp dụng cho tất cả tính năng tìm kiếm và mua sắm.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính