การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

RPM ของช่องทาง

รายได้จากโฆษณาต่อการแสดงผลของช่องทาง 1,000 ครั้งคำนวณได้โดยนำรายได้โดยประมาณที่ได้รับจากคำขอของช่องทาง มาหารด้วยจำนวนการแสดงผลของช่องทางที่คุณได้รับ แล้วคูณด้วย 1,000

RPM ของช่องทาง = (รายได้โดยประมาณที่ได้รับจากช่องทาง / การแสดงผลของช่องทาง) * 1,000

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทางสําหรับหน่วยการค้นหาที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: เมตริกนี้ใช้ไม่ได้กับฟีเจอร์ทั้งหมดใน Search และ Shopping

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
2289084952569459925
true