RPM van advertentieverzoek

De RPM (inkomsten per duizend vertoningen) van een advertentieverzoek wordt berekend door uw geschatte inkomsten te delen door het aantal advertentieverzoeken dat is ingediend en dit vervolgens te vermenigvuldigen met 1000.

RPM van advertentieverzoek = (geschatte inkomsten/aantal advertentieverzoeken) * 1000

Als u bijvoorbeeld naar schatting € 60 heeft verdiend met 15.000 advertentieverzoeken, is de RPM van uw advertentieverzoek gelijk aan (€ 60/15.000) * 1000, oftewel € 4,00.

Houd er rekening mee dat deze statistiek alleen beschikbaar is op het tabblad voor de statistische gegevensgroep 'Aangepast'. Meer informatie over de aangepaste statistische gegevensgroep.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen