Értesítés

Látogasson el a Saját AdSense-oldalra, ahol olyan személyre szabott információkat találhat a fiókról, amelyek segíthetnek az AdSense sikeres használatában.

Kifizetések

Az USA-beli adóügyi információk megadása az AdSense szolgáltatásban – GYIK

Szeretnénk segítséget nyújtani az egyesült államokbeli adóügyi információk AdSense szolgáltatásban való megadásához, ezért összegyűjtöttünk néhány gyakran ismételt kérdést. Ezekből tájékozódhat arról, hogy milyen adatokat kell megadnia, amikor elküldi az Egyesült Államokra vonatkozó adóügyi információit a Google-nak.

GYIK

Felkészülés az adóügyi űrlapok kitöltésére

Miért kell kitöltenem ezt az űrlapot?

Az űrlap kitöltésére annak érdekében van szükség, hogy a Google megfeleljen az Egyesült Államok adótörvényének 1441. (3. fejezet) és 3406. szakaszában foglalt követelményeknek.

Ezt az űrlapot arra használjuk fel, hogy megállapítsuk az Önnek végzett kifizetésekre vonatkozó forrásadó mértékét, ha a jövőbeli kifizetésekre forrásadó vonatkozik.

Az adóhatóság (Internal Revenue Service, IRS) megköveteli, hogy a Google a nem egyesült államokbeli partnerek és szolgáltatók adózási űrlapjait az alábbiak szerint frissítse (amelyik hamarabb bekövetkezik):

 • (1) 3 évente vagy
 • (2) az űrlap érvényességét befolyásoló változások esetén.

Az IRS szabályainak való megfelelés érdekében a Google frissíti a kedvezményezettek űrlapjait.

Mi történik, ha nem én vagyok a megfelelő személy az űrlap kitöltésére?

Ha nem Ön a megfelelő személy a kért űrlap kitöltésére, továbbíthatja az e-mailt a szervezet illetékes személyének a bejelentkezéshez. Az adott személynek adminisztrátori hozzáféréssel kell rendelkeznie a Google Payments-fiókhoz. Az illetékes személy az e-mailben megadott információk használatával töltheti ki az űrlapot. Ha adminisztrátori hozzáférést szeretne adni az aláírónak a fiókhoz, hajtsa végre ezeket a lépéseket.

Miért nem tölthetem ki az adóügyi űrlapot a saját nyelvemen?

Bár az adóügyi űrlapon szereplő kérdések az Ön által kiválasztott, az AdSense által támogatott nyelven vannak, az adóügyi űrlap mezőiben csak az angol ábécé kis- és nagybetűi (a–z, A–Z), számok (0–9), valamint szóköz, kötőjel (-) és „&” karakter szerepelhetnek.

Az ékezetes karakterek helyett használd az ékezet nélküli megfelelőjüket, például az „n” karaktert az ñ helyett és az „a” karaktert az á helyett. Az Internal Revenue Service (az Egyesült Államok adóhatósága) megköveteli, hogy a benyújtott adóügyi információkban csak az angol ábécé kis- és nagybetűi (a–z, A–Z), számok (0–9), valamint szóköz, kötőjel (-) és „&” karakter szerepeljenek. Amennyiben lehetséges, mellékelje a nevét, illetve a címét betűkkel kiírva tartalmazó dokumentumot (pl. útlevél vagy vezetői engedély). Ha nem rendelkezik ilyennel, akkor előfordulhat, hogy szükség lesz meglévő dokumentum átírására.

Adóügyi űrlapok kiválasztása

Mi a különbség az egyéni és a nem egyéni fiók között?

Az egyéni fiók birtokosa és működtetője személy, nem pedig szervezet. Az adófizetés a tulajdonos nevén történik, személyi adóbevallás keretében.

A nem egyéni, azaz jogi személyhez tartozó fiók egy adózási célból létrehozott önálló üzleti fiók.

Honnan tudhatom, hogy melyik adózási űrlapot kell kitöltenem?

A megadott válaszok alapján a rendszer automatikusan generálja Önnek a megfelelő adózási űrlapot. Ha kétségei vannak, forduljon adótanácsadóhoz.

 • Az egyesült államokbeli személyek, vállalatok, társulások stb. esetén a W-9 űrlapra van szükség.
 • Általában a W-8BEN űrlapot vagy a W-8BEN-E űrlapot kell kitölteniük azoknak a nem egyesült államokbeli magánszemélyeknek, illetve jogi személyeknek, akik/amelyek a jövedelem tényleges tulajdonosai. Ezek az űrlapok egyezményből fakadó kedvezmény (más szóval alacsonyabb mértékű forrásadó) igényléséhez használhatók.
 • A W-8ECI űrlapot azoknak a személyeknek kell használniuk, akik bevétele ténylegesen egyesült államokbeli kereskedelmi tevékenységből vagy vállalkozásból származik. A W-8ECI űrlapot használó összes kedvezményezett esetén egyesült államokbeli adószám (TIN) megadása kötelező.
 • Egyes nem egyesült államokbeli közvetítők, társulások és közvetítőként működő jogi személyek esetén a W-8IMY űrlapot kell beküldeni. Ennek az űrlapnak a kitöltésekor a Google további dokumentumokat (például elosztásról szóló nyilatkozatot) is kérhet.
 • A W-8EXP űrlapot jogi személyek használhatják nem egyesült államokbeli tényleges tulajdonosi státuszuk, valamint annak igazolására, hogy nem egyesült államokbeli kormányzati központi bankként, nemzetközi szervezetként, adóvisszatartás alóli mentességet élvező nem egyesült államokbeli szervezetként, nem egyesült államokbeli külföldi magánalapítványként, illetve valamely, az Egyesült Államok külbirtokának minősülő terület kormányaként alacsonyabb mértékű forrásadó fizetésére jogosultak.

Címek, személyazonosító okmánnyal történő igazolás és az előnyök biztosítására vonatkozó korlátozások

Mire számíthatok a folyamat végrehajtása során?

Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány főbb pontot, amelyekre érdemes odafigyelnie a folyamat során:

 • Ne adjon meg postafiókot vagy kézbesítési megbízottat állandó lakcímként: Azt tapasztaltuk, hogy néhány személy és vállalat postafiókcímet vagy kézbesítési megbízott címét adja meg állandó lakcímként. Ha állandó lakhelye postafiók, kézbesítési megbízott vagy vállalati szolgáltató (pl. ügyvédi iroda vagy vagyonkezelő társaság) címén van bejelentve, töltsön fel egy másolatot az alapító okiratokról vagy egyéb olyan dokumentumról, amely igazolja, hogy a cím valóban az Ön regisztrált, bejegyzett címe.
 • Személyazonosság igazolása: Előfordulhat, hogy igazolnia kell a személyazonosságát, ha az alábbi körülmények valamelyike áll fenn:
  • Hiányzó vagy nem 9 számjegyű adóazonosító szám (TIN)
  • A beírt adóazonosító szám jelenleg nincs hozzárendelve
  • Az adóazonosító szám és a név kombinációja nem egyezik az IRS nyilvántartásával
  • Érvénytelen adóazonosítószám-egyeztetési kérelem
 • Egyesült államokbeli címek esetén további információkra van szükség: Ha nem egyesült államokbeli illetőségű személyként tartózkodási engedélyt kér, és állandó lakcímmel vagy levelezési címmel rendelkezik az Egyesült Államokban, további információk beküldésére van szükség annak alátámasztására, hogy Ön nem egyesült államokbeli állampolgár.
 • Kedvezményekre vonatkozó korlátozások (csak jogi személyek esetén): Az adóegyezményekből származó kedvezményeket igénylő jogi személyeknek igazolniuk kell, hogy eleget tesznek a megfelelő adóegyezmény kedvezményekre vonatkozó korlátozásokról szóló rendelkezésének. Annak meghatározásához, hogy Ön jogosult-e adóegyezményből származó kedvezményekre, tekintse meg a vonatkozó adóegyezményt, vagy forduljon adótanácsadással foglalkozó szakemberhez.

Adóazonosító

Melyek a fontos kifejezések adóazonosítás esetén?

Hivatalos név

Pontosan úgy adja meg a hivatalos nevet, ahogyan az a jogi dokumentumaiban szerepel.

 • Ha magánszemélyként szerez bevételt: A név mezőben adja meg hivatalos nevét. Előfordulhat, meg kell adnia a jogi dokumentumaiban (pl. útlevél) szereplő lefordított nevét.
  • Ha van olyan vállalkozása, amelyet az űrlaphoz szeretne társítani, adja meg azt a DBA mezőben. Ha a fizetési profilja egy vállalkozás neve alatt található, adja meg azt a DBA mezőben.
 • Ha jogi személyként szerez bevételt: A jogi személy nevének a név mezőben kell szerepelnie. Ha a fizetési profilja magánszemély neve alatt található, adja meg azt a DBA mezőben.

Előfordulhat, hogy a hivatalos név igazolásához további dokumentumokat kell megadnia. Ha frissíteni kell a fizetési profilját, hajtsa végre ezeket az utasításokat.

DBA-név

A DBA (kereskedelmi néven tevékenykedő) név olyan vállalatnév, amely eltér a tulajdonos nevétől. Az Ön által kitöltött űrlap típusától függően az illető személy hivatalos nevét is megadhatja.

Önálló adóalanynak nem minősülő jogi személy

Az önálló adóalanynak nem minősülő jogi személy olyan vállalkozás, amelynek egyetlen tulajdonosa van, az USA adóügyi jogszabályai szerint nem vállalat, és az USA-beli jövedelemadó tekintetében nem minősül a tulajdonostól eltérő jogalanynak. További információ az önálló adóalanynak nem minősülő jogi személyekről az IRS-től (az Egyesült Államok adóhivatala).
Mi az a TIN (adófizető azonosítószáma)?

Az adófizető azonosítószáma (TIN) az adózási ügyek feldolgozásához szükséges szám, amelynek feltüntetését az IRS (az Egyesült Államok adóhivatala) minden egyes egyesült államokbeli adózási űrlap esetén megköveteli. Nem az Egyesült Államok állampolgárai esetén egyéni TIN (ITIN) megadása szükséges lehet.Ha adóegyezményből fakadó kedvezményt igényel, meg kell adnia egy külföldi (nem egyesült államokbeli) vagy egyesült államokbeli TIN-t. További információ a TIN-ekről az IRS-től

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az IRS webhelyén található oldalakat nem a Google kezeli és ellenőrzi, így a Google nem vállal felelősséget az itt közzétett információk pontosságáért. Ha további kérdései vannak, forduljon adótanácsadással foglalkozó szakemberhez.

A megfelelő adóazonosító számok meghatározásához kérjük, forduljon a helyi adóhatósághoz vagy adótanácsadó szakemberhez. A Google nem adhat tanácsot adóügyekben.

Példák a világ minden tájáról származó külföldi TIN-számokra (a lista nem teljes):

 • India: Állandó adószámlaszám (PAN).
 • Indonézia: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 • Japán: Személyi szám („saját számként” is ismert).
 • Oroszország: Adófizető személyazonosító száma (INN).
 • Egyesült Királyság: Egyedi adófizetői referenciaszám (UTR), társadalombiztosítási szám (NINO).

Az elfogadható adóazonosító számok meghatározásához kérjen segítséget a helyi adóhatóságtól, vagy forduljon adótanácsadóhoz. A Google nem ad adózással kapcsolatos tanácsokat.

Adóegyezményből fakadó kedvezmények

Az országom jövedelemadóra vonatkozó egyezményt kötött az Egyesült Államokkal. Hogyan győződhetek meg arról, hogy vonatkoznak-e rám az egyezményben szereplő részletek?

Ha az Ön országa jövedelemadóra vonatkozó egyezményt kötött az Egyesült Államokkal, akkor az AdSense-ben rendelkezésre álló adózási eszköz határozza meg ennek részleteit az adózási űrlap benyújtása során.

Szeretné tudni, hogy országa kötött-e a jövedelemadóra vonatkozó egyezményt az Egyesült Államokkal? Tekintse meg az IRS webhelyét. Ez az IRS webhelye, amelyet nem a Google kezel és ellenőriz, így a Google nem vállal felelősséget az ott közzétett információk pontosságáért. Ha további kérdései vannak, forduljon adótanácsadással foglalkozó szakemberhez.

Miért van több fizetési típus, és melyiket kell választanom?

A Google-termékekkel kapcsolatos kifizetések esetenként több kategóriába is tartozhatnak. A YouTube-, az AdSense- és a Play-partnereknek minden olyan bevételtípust ki kell választaniuk, amelyek esetén jogosultak az adóegyezményből származó kedvezmények igénylésére, ezáltal biztosítva a megfelelő forrásadókulcs alkalmazását. A Google a kifizetett bevétel típusa és a vonatkozó egyezményigény alapján, a megfelelő adókulccsal alkalmazza a visszatartást. A Google csak akkor alkalmaz az adóegyezményből származó kedvezményt, ha egy adott bevételtípusra vonatkozó kifizetés történik. Az alábbiak segíthetnek annak eldöntésében, hogy milyen kifizetési típusok vonatkoznak az Ön Google-partnerkapcsolatára:

 • Egyéb szerzői jogdíjak (például a Play és a YouTube Partnerprogram)
 • Filmek és tévéműsorok jogdíjai (például bizonyos YouTube Filmek és Sorozatok, illetve Play-partnerek)
 • Szolgáltatások (például AdSense)

Adóügyi dokumentumok előnézetének megtekintése

Kaphatok előnézetet a kitöltött adóügyi űrlapokról?

A Google PDF-et készít az adóhatóságnak beküldendő, kitöltött adóügyi űrlapokból. Önnek ellenőriznie kell a dokumentumok pontosságát. Ha módosítania kell valamit, térjen vissza az AdSense-be, és végezze el a módosításokat.

Adóigazolások

Mi számít USA-beli tevékenységnek?

Az USA-beli tevékenység egy szolgáltatás teljesítését jelenti az Egyesült Államokban. Ide tartozhatnak az alkalmazottak, illetve olyan berendezés birtoklása az Egyesült Államokban, akik/amelyek bevételt generálnak.

Mi az a változatlan körülményekről szóló nyilatkozat?

A változatlan körülményekről szóló nyilatkozat érvényes W-8 adóügyi űrlapon küldhető be. Ez lehetővé teszi a Google számára, hogy alkalmazza az újonnan elküldött űrlapot egy korábbi időszakra, amelyre vonatkozóan az alkotó már megkapta az őt megillető összegeket. Ez azt jelenti, hogy a Google úgy kezelheti a nyilatkozatban foglalt korábbi időszakra vonatkozó fizetéseket, mint amelyekre az új adóügyi űrlapban jelenleg megadott adózási állapot vonatkozik.

Ez segít a Google-nak a forrásadó-visszatérítés biztosításában, feltéve, hogy az űrlap értelmében az alkotó jogosult alacsonyabb mértékű forrásadó fizetésére, és az alkotó a visszatérítések biztosítására vonatkozó hivatalos határidőn belül (azaz a forrásadó felmerülése évének december 31. napjáig) kérelmezett visszatérítést.

Beküldés és ellenőrzés

Mi az adózási űrlapom állapota?
 • Ellenőrzés alatt: A beküldött adóügyi információk felülvizsgálata folyamatban van. Ez akár 7 munkanapot is igénybe vehet. Ha az adóügyi információk hitelesítéséhez vagy a személyazonossága igazolásához további dokumentumokra van szükség, a Google fizetési központban és e-mailben is értesítjük.
 • Jóváhagyva: Az adóügyi információk beérkeztek, felülvizsgáltuk és elfogadtuk őket.
 • Elutasítva: Adóügyi információit több okból is elutasíthatjuk:
  • A megadott adófizetői azonosítószám (TIN) nem szerepel az IRS nyilvántartásában. Ennek oka lehet, hogy az IRS rendszere nem frissült, vagy nemrégiben hozta létre a TIN-t.
  • A TIN és a név megadott kombinációja nem egyezik az IRS nyilvántartásával.
  • Az adóügyi információit nem sikerült ellenőrizni a megadott dokumentumok használatával.

Ha az űrlapot elutasítjuk, a Google fizetési központban és e-mailben is értesítjük. Küldjön be új űrlapot, vagy forduljon adótanácsadójához. Elküldés előtt ellenőrizze, hogy a számlázási profiljában megadott jogi információ pontosan egyezik-e az adózási űrlapon szereplő információkkal.

Miért állnak ellenőrzés alatt a dokumentumaim?

Az adózási eszközben megadott információk egy sor ellenőrzésen esnek át, ezáltal gondoskodva a biztonságról, a pontosságról és a teljességről. Néha egy kis hiba is elég a dokumentumokban, hogy a rendszer „ellenőrzés alatt” címkével jelölje meg az adózási információkat. Ha ügyel arra, hogy az Ön által megadott adózási információk egyezzenek a fizetési profilban található adatokkal, ezzel biztosíthatja leghatékonyabban az adózási információk feldolgozása során felmerülő késedelem minimalizálását.

A felülvizsgálathoz vezető leggyakoribb esetek többek között az alábbiak:

W9 űrlapok esetén:

 • Az adózási eszközben megadott „hivatalos név” nem egyezik meg a fizetési profilban szereplő névvel.
 • Az adózási eszközben megadott „önálló adóalanynak nem minősülő jogi személy” neve nem egyezik meg a fizetési profilban szereplő névvel.
 • Az adózási eszközben megadott társadalombiztosítási szám (tb-szám) érvénytelen, vagy olyan személyhez tartozik, akinek a neve nem egyezik a fiókban szereplő névvel. Ez az ellenőrzés hosszabb ideig is eltarthat.

W8 űrlapok esetén:

 • Az adózási eszközben megadott „hivatalos név” nem egyezik meg a fizetési profilban szereplő névvel.
 • Az adózási eszközben megadott „önálló adóalanynak nem minősülő jogi személy” neve nem egyezik meg a fizetési profilban szereplő névvel.
 • Az adózási eszközben megadott „lakcím” vagy „levelezési cím” az Egyesült Államokban található, vagy nem egyezik meg azzal az országgal, ahol az adóegyezményből származó kedvezményt igényli.
 • Az adózási eszközben „kézbesítési megbízott címe” vagy „postafiókcím” lett megadva.
 • Az űrlap „kapacitás” mezőt az adózási eszközben töltötték ki.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden beküldött W8-IMY űrlap ellenőrzésre kerül.

Miért kell igazolási dokumentumokat benyújtanom?

Előfordulhat, hogy igazolnia kell a személyazonosságát, ha az alábbi körülmények valamelyike áll fenn:

 • Hiányzó vagy nem 9 számjegyű adóazonosító szám (TIN)
 • A megadott adóazonosító szám (TIN) jelenleg nincs használatban
 • Az adóazonosító szám és a név kombinációja nem egyezik az IRS nyilvántartásával
 • Érvénytelen adóazonosítószám-egyeztetési kérelem

További információ az egyes adózási űrlapok esetén elfogadott dokumentumokról

Milyen dokumentumokra van szükségem, ha egyesült államokbeli adózási információimat megjelölték ellenőrzésre?

Ha egyesült államokbeli adózási információit megjelölték további ellenőrzésre, akkor előfordulhat, hogy további személyazonosító okmányt is meg kell adnia. A személyazonosításhoz használható dokumentumok és okmányok megtekintéséhez olvassa el a Jóváhagyott adózási dokumentumok című súgóoldalt.Elfogadott formátumok: PNG, JPEG és PDF.

Hasznosnak találta?

Hogyan fejleszthetnénk?
true
Saját AdSense-oldal

Bemutatkozik az AdSense-oldal: egy olyan új forrás, amelyen keresztül személyre szabott információkat és új lehetőségeket találhat a fiókban, amelyek segítségére lehetnek az AdSense sikeres használata érdekében.

Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü