Oznámení

Nezapomeňte navštívit stránku Vaše AdSense. Najdete na ní personalizované informace o svém účtu, které vám pomohou službu AdSense lépe využívat.

Platby

Časté dotazy ohledně odesílání daňových údajů pro USA ve službě AdSense

Abychom vám pomohli odeslat daňové údaje pro USA ve službě AdSense, dali jsme dohromady některé z častých dotazů. Odpovědi vám pomohou lépe pochopit, jaké informace je třeba poskytnout při odesílání daňových údajů pro USA do Googlu.

Časté dotazy

Příprava na vyplnění daňových formulářů

Proč mám tento formulář vyplnit?

O vyplnění formuláře vás žádáme proto, aby společnost Google splnila své závazky podle oddílu 1441 (kapitola 3) a 3406 zákoníku o vnitřních příjmech USA.

Tento formulář slouží k určení správné sazby srážkové daně z částky, kterou vám vyplácíme, pokud se na tyto platby srážková daň vztahuje.

Úřad Internal Revenue Service („IRS“) vyžaduje, aby společnost Google aktualizovala daňové formuláře partnerů a dodavatelů mimo USA

 • (1) každý třetí rok
 • (2) pokud došlo ke změně, která by platnost formuláře ovlivnila.

Společnost Google provádí aktualizaci údajů o svých příjemcích, aby splnila podmínky úřadu IRS.

Co když nejsem ta správná osoba pro vyplnění formuláře?

Pokud nejste pro vyplnění daňového formuláře ta správná osoba, můžete přeposlat e-mail osobě ve vaší společnosti, která je oprávněna provést přihlášení. Tato osoba musí mít administrátorský přístup k účtu Google Payments. Daná osoba může použít údaje zaslané v e-mailu a sama vyplnit formulář. Pokud chcete signatáři udělit přístup pro správce k účtu, postupujte takto.

Proč nemůžu vyplnit daňový formulář ve svém místním jazyce?

Zatímco otázky v daňovém formuláři jsou dostupné ve vašem jazyce, pokud je ve službě AdSense podporován, pole v daňovém formuláři je možno vyplnit pouze pomocí velkých a malých písmen (a–z, A–Z), číslic (0–9), mezer, spojovníků (-) a znaku &.

Pokud používáte znak s diakritikou, použijte ekvivalent písmene, například n pro ñ nebo a pro á. Internal Revenue Service (IRS, americký daňový úřad) vyžaduje, aby byly daňové údaje hlášeny s použitím velkých a malých písmen (a–z, A–Z), číslic (0–9), mezer, spojovníků (-) a znaku &. Pokud je to možné, použijte jako vzor stávající dokumenty, například cestovní pas nebo řidičský průkaz, kde jsou vaše jméno a adresa uvedeny s použitím těchto písmen. Pokud takové dokumenty nemáte k dispozici, bude možná nutné vytvořit přepis těchto údajů.

Výběr daňových formulářů

Jak se liší osobní a neosobní účty?

Osobní účet vlastní a provozuje jednotlivec, nikoli právnická organizace. Osobní daňové přiznání se podává na jméno majitele.

Účet osoby, která není fyzickou osobou, či subjektu je firemní účet, který je pro daňové účely oddělený od svého majitele.

Jak zjistím, který daňový formulář je třeba vyplnit?

Příslušný daňový formulář se automaticky generuje na základě poskytnutých odpovědí. V případě pochybností se obraťte na svého daňového poradce.

 • Formulář W-9 bude požadován od osob, společností, partnerů atd. z USA.
 • Obecně platí, že formulář W-8BEN nebo formulář W-8BEN-E je vyžadován od fyzických osob a subjektů mimo USA, které jsou skutečnými vlastníky příjmů. Mohou být použity k nárokování smluvních výhod (jinými slovy, snížené sazby srážkové daně).
 • Formulář W-8ECI je určen osobám s příjmy, které souvisí s obchodem nebo podnikáním v USA. Od všech příjemců plateb, kteří podávají formulář W-8ECI, bude požadováno americké DIČ.
 • Formulář W-8IMY je vyžadován od některých zprostředkovatelů, partnerů a daňově transparentních subjektů mimo USA. Pokud je podán tento formulář, může společnost Google požádat o další dokumentaci (například prohlášení o alokaci).
 • Formulář W-8EXP je subjekty používán k určení stavu skutečného vlastníka mimo USA a oprávněnosti nároku na sníženou sazbu srážkové daně. Tento nárok má například centrální banka vlády mimo USA, mezinárodní organizace, organizace mimo USA osvobozená od daně, zahraniční soukromá nadace mimo USA nebo vláda území pod správou USA.

Adresy, ověření pomocí průkazu a rámce zvýhodnění

Co tento proces obnáší?

Níže uvádíme některé klíčové body, který byste při vyplňování formuláře měli vzít v potaz:

 • Místo adresy svého trvalého bydliště nepoužívejte poštovní schránku (P. O. Box) ani přechodnou adresu: Zjistili jsme, že některé osoby a společnosti poskytují místo svého trvalého bydliště poštovní schránku nebo přechodnou adresu. Pokud máte jako adresu trvalého bydliště nahlášen P.O. Box, přechodnou adresu nebo adresu poskytovatele firemních služeb (například advokátní kancelář nebo trustovou společnost), bude možná nutné nahrát kopii zakládacích listin nebo jiný příslušný dokument jako důkaz, že je tato adresa vaším oficiálním sídlem.
 • Ověření identity: Můžete být požádáni o ověření totožnosti, pokud nastane jedna z následujících situací:
  • neuvedené nebo neúplné DIČ (9místné),
  • DIČ nemáte v současnosti vydané,
  • Kombinace DIČ a jména neodpovídá záznamům IRS,
  • neplatný požadavek na vyhledání odpovídajícího DIČ.
 • Adresy ve Spojených státech vyžadují dodatečné doklady: Pokud uplatňujete status osoby s trvalým pobytem mimo USA, ale máte v USA trvalou nebo poštovní adresu, musíte dodat další důkazy o tom, že občanem Spojených států skutečně nejste.
 • Omezení výhod (pouze u subjektů): Subjekty, které uplatňují nárok na smluvní výhody, musí prokázat, že splňují podmínky příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Pokud chcete zjistit, zda máte nárok na smluvní daňové výhody, projděte si příslušnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo se obraťte na profesionálního daňového poradce.

Daňová identifikace

Jaké jsou klíčové pojmy v oblasti daňové identifikace?

Jméno a příjmení

Zadejte své celé jméno přesně tak, jak je uvedeno na vašich právních dokumentech.

 • Pokud vyděláváte jako fyzická osoba: Do příslušného pole zadejte své celé jméno. Možná bude nutné, abyste zadali přeložené jméno tak, jak je uvedeno ve vašich oficiálních dokladech totožnosti (například v pasu).
  • Pokud chcete k formuláři přiřadit firmu, zadejte ji do pole určeného pro subjekt zaštiťující podnikání (DBA). Pokud je váš platební profil vedený pod názvem firmy, uveďte tento název do pole DBA.
 • Pokud vyděláváte jako subjekt: V poli pro název musí být uveden název vašeho subjektu. Pokud je váš platební profil vedený pod jménem fyzické osoby, uveďte jej prosím v poli DBA.

Z důvodu ověření vašeho obchodního názvu můžete být požádáni o poskytnutí další dokumentace. Pokud potřebujete aktualizovat platební profil, postupujte podle těchto pokynů.

Obchodní název (DBA)

Název subjektu zaštiťujícího podnikání je název společnosti, který je odlišný od jména vlastníka. V závislosti na typu podaného formuláře můžete také uvést jméno a příjmení.

Subjekt oddělený od svého vlastníka

Subjekt neuznaný jako samostatný plátce daně je podnikatelský subjekt, který má jednoho majitele, není korporací podle amerických daňových zákonů a není považován za subjekt oddělený od svého majitele pro účely americké federální daně z příjmu. Další informace o subjektech neuznaných jako samostatní plátci daně od úřadu IRS (americký daňový úřad)
Co je to TIN (daňové identifikační číslo USA)?

Daňové identifikační číslo (TIN) je číslo pro zpracování daně, které daňový úřad Internal Revenue Service (americký daňový úřad) vyžaduje u všech amerických daňových formulářů. Subjekty, které nejsou občany USA, budou potřebovat osobní daňové identifikační číslo TIN (ITIN). Pokud uplatňujete nároky na výhody ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění, máte povinnost uvést zahraniční číslo TIN nebo americké číslo TIN. Další informace o čísle TIN od amerického daňového úřadu (IRS)

Upozorňujeme, že stránky na webu IRS nejsou spravovány nebo kontrolovány společností Google, a ta proto nemůže potvrdit přesnost zde uvedených informací. Pokud máte další dotazy, obraťte se na profesionální daňové poradenství.

Pro určení přijatelných daňových identifikačních čísel se obraťte na příslušný místní daňový úřad nebo profesionálního daňového poradce. Společnost Google nemůže poskytovat daňové poradenství.

Příklady zahraničních identifikačních čísel z celého světa (tento seznam není vyčerpávající):

 • Indie: Trvalé číslo účtu (PAN).
 • Indonésie: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 • Japonsko: Individuální číslo (přezdívané „Moje číslo“).
 • Rusko: Osobní identifikační číslo daňového poplatníka (INN).
 • Spojené království: Jedinečné referenční číslo daňového poplatníka (UTR), číslo národního pojištění (NINO).

Ohledně přijatelných daňových identifikačních čísel se obraťte na příslušný místní daňový úřad nebo profesionálního daňového poradce. Společnost Google nemůže poskytovat daňové poradenství.

Výhody smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Moje země a Spojené státy mají smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Jak zajistím, aby byly uplatněny podrobnosti této smlouvy?

Pokud má vaše země a Spojené státy smlouvu o zamezení dvojího zdanění, daňový nástroj ve službě AdSense určí jejich podrobnosti během podání daňového formuláře.

Chcete zjistit, zda má vaše země se Spojenými státy smlouvu o zamezení dvojího zdanění? Přejděte na web úřadu IRS. Jedná se o web IRS, který není spravován ani kontrolován společností Google, a ta proto nemůže potvrdit přesnost zde uvedených informací. Pokud máte další dotazy, obraťte se na profesionální daňové poradenství.

Proč je možné vybrat z více typů plateb?

Platby související s produkty Google mohou někdy spadat do více kategorií. Partneři YouTube, AdSense a Play by měli vybrat všechny typy příjmů, pro které budou oprávněni uplatnit nárok na smluvní výhody, a zajistit si tak správnou sazbu srážkové daně. Google odečítá odpovídající sazbu na základě typu příjmu a odpovídajícího nároku na smlouvu. Dodatečný nárok nebude společnost Google používat, dokud tento typ příjmů nebude uhrazen. Při rozhodování, které typy plateb souvisí s vaším partnerstvím se společností Google, použijte následující:

 • Další licenční instituce (například Play a Partnerský program YouTube)
 • Filmové a televizní autorské poplatky (jako jsou například filmy a pořady na YouTube nebo partneři služby Play)
 • Služby (například AdSense)

Náhled daňových dokumentů

Mohu získat náhled daňových formulářů, které jsem vyplnil?

Google vygeneruje PDF vyplněných daňových formulářů úřadu IRS. Budete požádáni o ověření správnosti dokumentů. Pokud potřebujete provést úpravy, jednoduše se vraťte do služby AdSense a proveďte revizi.

Daňové osvědčení

Co jsou to aktivity na území USA?

Aktivity na území USA jsou služby poskytované na území Spojených států. To může zahrnovat skutečnost, že máte v USA zaměstnance nebo v nich vlastníte vybavení, které se podílí na vytváření tržeb.

Co je čestné prohlášení o nezměněných okolnostech?

Čestné prohlášení o nezměněných okolnostech lze poskytnout prostřednictvím platného formuláře W-8. Toto prohlášení umožňuje společnosti Google použít formulář, který je nově k dispozici, pro předchozí období, ve kterém byla autorovi poskytnuta platba. To znamená, že společnost Google může s jakýmikoli platbami provedenými v předchozím období, ke kterému se vztahuje čestné prohlášení, zacházet jako s platbami, které mají stejný daňový status jako byly stanoveny v současnosti novým daňovým formulářem.

To může společnosti Google pomoci při refundaci srážkové daně za předpokladu, že formulář opravňuje autora k nižší srážkové sazbě a že uplatnil nárok na vrácení daně v rámci zákonné lhůty pro poskytování refundace (do 31. prosince roku, ve kterém ke srážce dochází).

Odeslání a kontroly

Jaký je stav mého daňového formuláře?
 • Probíhá kontrola: Probíhá kontrola odeslaných daňových informací. Může to trvat až 7 pracovních dnů. Pokud jsou k ověření daňových údajů nebo k ověření identity potřeba další dokumenty, upozorníme vás na to v centru plateb Google a e‑mailem.
 • Schváleno: Vaše daňové údaje jsou odeslány, zkontrolovány a přijaty.
 • Zamítnuto: Daňové údaje mohou být zamítnuty z několika důvodů:
  • Daňové identifikační číslo (TIN), které jste zadali, nebylo nalezeno v záznamech daňového úřadu (IRS). Může to být proto, že se systém IRS neaktualizoval nebo jste vytvořili číslo DIČ (TIN) teprve nedávno.
  • Zadaná kombinace daňového identifikačního čísla (TIN) a jména neodpovídá záznamům daňového úřadu (IRS).
  • Vaše daňové údaje nelze ověřit pomocí dokumentů, které jste poskytli.

Pokud váš formulář zamítneme, upozorníme vás na to v centru plateb Google a e-mailem. Odešlete nový formulář nebo se obraťte na svého daňového poradce. Než formulář odešlete, zkontrolujte ve fakturačním profilu, jestli vaše právní informace přesně odpovídají informacím na vašem daňovém formuláři.

Proč jsou mé dokumenty odeslány ke kontrole?

Informace, které uvedete v daňovém nástroji, projdou celou řadou kontrol, abychom zajistili bezpečnost, přesnost a úplnost. Někdy mohou vaše platební informace dostat označení „Prochází kontrolou“ i kvůli malé chybě v dokumentech. Pokud chcete zpracování svých daňových informací maximálně urychlit, zajistěte, aby zadané daňové informace odpovídaly informacím v platebním profilu.

Mezi běžné příčiny, které vedou ke kontrole, patří například:

Formuláře W9:

 • Celé jméno uvedené v daňovém nástroji neodpovídá jménu ve vašem platebním profilu.
 • Subjekt oddělený od svého vlastníka uvedený v daňovém nástroji neodpovídá jménu ve vašem platebním profilu.
 • Rodné číslo (SSN) uvedené v daňovém nástroji je neplatné nebo patří osobě, jejíž jméno neodpovídá jménu na účtu. Kontrola může trvat déle.

Formuláře W8:

 • Celé jméno uvedené v daňovém nástroji neodpovídá jménu ve vašem platebním profilu.
 • Subjekt oddělený od svého vlastníka uvedený v daňovém nástroji neodpovídá jménu ve vašem platebním profilu.
 • Adresa trvalého bydliště nebo korespondenční adresa uvedená v daňovém nástroji je v USA nebo neodpovídá zemi, ve které uplatňujete smluvní výhody.
 • V daňovém nástroji je uvedena adresa osoby přebírající poštu nebo P. O. Box.
 • V daňovém nástroji je vyplněno pole formuláře „kapacita“.

Všechny odeslané formuláře W8-IMY budou odeslány ke kontrole.

Proč musím poskytovat ověřovací dokumenty?

O ověření totožnosti vás můžeme požádat, pokud nastane jedna z následujících situací:

 • neuvedené nebo neúplné DIČ (9místné),
 • DIČ nemáte v současnosti vydané,
 • kombinace DIČ a jména neodpovídá záznamům IRS,
 • neplatný požadavek na vyhledání odpovídajícího DIČ.

Další informace o dokumentaci, která je pro jednotlivé daňové formuláře akceptovatelná

Jaké dokumenty mám připravit, pokud jsou moje daňové informace pro USA určeny ke kontrole?

Pokud jsou vaše daňové informace pro USA označeny k další kontrole, možná budete muset poskytnout další identifikační prostředek. Pokud chcete zjistit, které dokumenty a formy identifikace můžete použít, podívejte se na tuto stránku centra nápovědy: Schválené daňové dokumenty. Podporovány jsou soubory ve formátech PNG, JPEG a PDF.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Vaše stránka AdSense

Představujeme vám stránku AdSense: nový zdroj, kde můžete najít personalizované informace a nové příležitosti ve vašem účtu, které vám pomohou úspěšně používat službu AdSense.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka