Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Đơn vị quảng cáo

Câu hỏi thường gặp về định dạng quảng cáo

Dưới đây là một số câu trả lời cho những câu hỏi mà bạn có thể đặt ra về các định dạng quảng cáo AdSense.

Mở rộng tất cả  Thu gọn tất cả

Quảng cáo thích ứng

Tôi có thể sử dụng thông số thẻ quảng cáo thích ứng bằng cách nào?

Thông số thẻ quảng cáo thích ứng cho phép bạn thay đổi hành vi của đơn vị quảng cáo hiển thị thích ứng. Ví dụ: dùng để chỉ định một hình dạng chung mà đơn vị quảng cáo phải tuân thủ. Thông thường, bạn sẽ thực hiện một thay đổi nhỏ đối với mã quảng cáo thích ứng của mình để có thể sử dụng thông số thẻ quảng cáo thích ứng. Hãy tìm hiểu cách sử dụng thông số thẻ quảng cáo thích ứng.

Tôi có thể tùy chỉnh quảng cáo thích ứng cho phù hợp với trang web của mình không?

Nếu cho rằng mã quảng cáo thích ứng của chúng tôi không hoạt động theo cách mà bạn muốn, bạn có thể sửa đổi mã quảng cáo để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của trang web thích ứng của bạn. Ví dụ về các tính năng mã quảng cáo thích ứng nâng cao giúp bạn biết cách thực hiện đúng cách những sửa đổi này.

Tôi có thể đặt chiều rộng và/hoặc chiều cao tối đa cho quảng cáo thích ứng của mình không?

Có, bạn có thể đặt chiều rộng và/hoặc chiều cao tối đa. Hãy xem hướng dẫn trong bài viết Cách sửa đổi mã quảng cáo thích ứng để biết cách thực hiện.

Trong Công cụ dành cho nhà phát triển Chrome, tôi gặp phải lỗi availableWidth=0. Điều này có nghĩa là gì?

Nếu lỗi sau đây được trả về, tức là khi mã quảng cáo thích ứng tính toán chiều rộng có sẵn, thì chiều rộng bằng 0.

Trong Bộ công cụ Chrome Dev, tôi thấy lỗi sau: adsbygoogle.push() error: No slot size for availableWidth=0. Tôi nên làm gì?

Điều này là do mã quảng cáo thích ứng của bạn nằm trong vùng chứa gốc không được đặt chiều rộng rõ ràng. Để khắc phục điều này, bạn cần đặt chiều rộng của vùng chứa gốc hoặc đặt kích thước của đơn vị quảng cáo là cố định.

Quảng cáo có kích thước cố định

Tại sao đôi khi các đơn vị quảng cáo có kích thước cố định hiển thị những quảng cáo có kích thước khác với kích thước tôi đã chỉ định?

Các tính năng sau của AdSense, được thiết kế để tăng hiệu quả hoạt động của đơn vị quảng cáo, có thể gây ra những trường hợp sau:

 • Tính năng quảng cáo hiển thị có kích thước tương tự cho phép bạn phân phát quảng cáo hiển thị có kích thước tương tự nhưng hoạt động hiệu quả hơn trong đơn vị quảng cáo của bạn. Để chọn không sử dụng tính năng này, hãy chuyển đến trang Sự an toàn cho thương hiệu sau đó Nội dung sau đó Chế độ kiểm soát chặn sau đó Quản lý việc phân phát quảng cáo, rồi tắt tuỳ chọn Quảng cáo hiển thị có kích thước tương tự.
 • Tính năng tối ưu hoá kích thước quảng cáo cho phép Google tự động tối ưu hoá kích thước của các đơn vị quảng cáo của bạn trên thiết bị di động. Để chọn không sử dụng tính năng này, bạn hãy chuyển đến Quảng cáo sau đó Cài đặt chung và tắt chế độ cài đặt Để Google tối ưu hoá kích thước quảng cáo trên thiết bị di động của bạn.
Lưu ý: Việc tắt một trong các tính năng này có thể có tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của đơn vị quảng cáo của bạn.

Quảng cáo cố định

Tôi có được phép triển khai quảng cáo cố định không và có các quy tắc chính sách nào?

Bạn được phép triển khai quảng cáo cố định trong AdSense. Nếu bạn quan tâm đến việc sử dụng định dạng này, vui lòng xem bên dưới để biết các yêu cầu kỹ thuật mà bạn phải tuân theo:

 • Chỉ cho phép định dạng quảng cáo có chiều rộng 300px trở xuống.
 • Ví dụ: Không cho phép 728x90.
 • 160x600, 300x600, 300x250, 300x50 và 120x600 đều được phép.
 • Quảng cáo cố định không được chồng lấp hoặc ẩn dưới bất kỳ nội dung nào khác của trang. Quảng cáo không được đặt quá gần với nội dung, các chức năng điều hướng của trang web (bao gồm cả thanh cuộn) hoặc quảng cáo khác. Điều này bao gồm các trang có thiết kế đáp ứng và mọi vấn đề có thể phát sinh từ cửa sổ đã đổi kích thước.
 • Tất cả các thuộc tính quảng cáo và nội dung quảng cáo phải luôn hiển thị.
 • Quảng cáo phải cuộn vào hoặc cuộn ra khỏi cửa sổ xem. Quảng cáo không được xuất hiện hoặc biến mất tại bất kỳ thời điểm nào trong khi cuộn.
 • Quảng cáo chỉ được di chuyển theo trục dọc, không được cuộn theo chiều ngang. Đơn vị cố định không được phép nổi ở chỗ khác trên trang hoặc theo sau con trỏ.
 • Quảng cáo phải kết xuất ở tốc độ hợp lý và phải cuộn trơn tru mà không có bất kỳ sự chia nhỏ hay gián đoạn nào.
 • Mỗi lần chỉ có thể có một quảng cáo cố định hiển thị trong khung nhìn. Không được phép hiển thị đơn vị quảng cáo cố định ở cả hai bên nội dung hoặc hiển thị song song các đơn vị quảng cáo (nằm cạnh nhau theo chiều ngang) trên một bên của nội dung.
 • Những triển khai này chỉ dành cho máy tính để bàn và quảng cáo không được cố định trên các phiên bản được tối ưu hóa cho máy tính bảng hoặc thiết bị di động của một trang web. Nhà xuất bản phải đảm bảo hoạt động triển khai sẽ tuân thủ các quy tắc khi trang web của họ được tải trên máy tính bảng/thiết bị di động, ngay cả khi trang đó không được tối ưu hoá cho máy tính bảng/thiết bị di động.

Quảng cáo gốc

Tôi có thể triển khai những loại quảng cáo gốc nào?

AdSense cung cấp các loại quảng cáo gốc sau đây:

Bạn có thể đặt quảng cáo gốc và quảng cáo không phải quảng cáo gốc trên các trang của mình với số lượng tùy ý, với điều kiện là số lượng quảng cáo không vượt quá số lượng nội dung. Tìm hiểu thêm về chính sách về giá trị khoảng không quảng cáo của chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính