การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

นโยบาย

ทําความเข้าใจนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google และข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google

Google ทำให้อินเทอร์เน็ตใช้งานได้ฟรีและเข้าถึงได้ทั่วไปโดยการช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสร้างรายได้จากเนื้อหา และช่วยให้ผู้ลงโฆษณาเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประโยชน์และตรงความต้องการ เราจำเป็นต้องกำหนดขีดจำกัดเนื้อหาที่จะสร้างรายได้เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือในระบบนิเวศโฆษณา

ผู้เผยแพร่โฆษณาทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของเรา โปรดอ่านอย่างละเอียด หากคุณไม่ปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการแสดงโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ หรือปิดบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อ ซึ่งคุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม AdSense อีกต่อไป หากบัญชีถูกปิด

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทางออนไลน์ของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามข้อมูลล่าสุดและปฏิบัติตามนโยบายที่ระบุไว้ในหน้านี้

Google Publisher Policies and Restrictions Explained

บทความนี้ประกอบด้วย

นโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google คืออะไร

เมื่อสร้างรายได้จากเนื้อหาด้วยโค้ดโฆษณา Google คุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google คำว่า "เนื้อหา" หมายถึงทุกอย่างที่มีอยู่ในหน้าเว็บหรือแอป รวมถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น เช่น ส่วนแสดงความคิดเห็น โฆษณาอื่นๆ และลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแอปอื่น การพยายามสร้างรายได้จากเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายและการไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจส่งผลให้ Google บล็อกโฆษณาไม่ให้แสดงในเนื้อหาของคุณ หรือระงับหรือยุติบัญชีของคุณ

นโยบายเหล่านี้มีผลเพิ่มเติมจากนโยบายอื่นๆ ที่ควบคุมการใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google

ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google คืออะไร

ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google ระบุเนื้อหาที่ถูกจำกัดไม่ให้รับแหล่งที่มาของการโฆษณาบางแหล่ง คำว่า "เนื้อหา" หมายถึงทุกอย่างที่มีอยู่ในหน้าเว็บหรือแอป รวมถึงโฆษณาอื่นๆ และลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแอปอื่น

การสร้างรายได้จากเนื้อหาที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google จะไม่ถือเป็นการละเมิดนโยบาย แต่เราจะจำกัดโฆษณาในเนื้อหานั้นให้เหมาะสมแทน โดยอิงตามค่ากำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์โฆษณา หรือค่ากำหนดของผู้ลงโฆษณาแต่ละราย บางครั้ง การจำกัดการโฆษณาหมายความว่าไม่มีแหล่งที่มาของโฆษณาที่เสนอราคาในพื้นที่โฆษณาของคุณและจะไม่มีโฆษณาปรากฏในเนื้อหานี้

เรามีผู้ซื้อจากหลายแหล่งที่มา ซึ่งอาจรวมถึง Google Ads, Authorized Buyers, DV360, การจอง และอื่นๆ ดังนั้น คุณจึงอาจได้รับโฆษณาลดลงจากแหล่งที่มาอื่นๆ เหล่านี้ แต่โปรดทราบว่าโฆษณา Google Ads (เดิมคือ AdWords) จะไม่แสดงในเนื้อหาที่มีป้ายกำกับว่ามีข้อจำกัดเหล่านี้

ดังนั้นการเลือกสร้างรายได้จากเนื้อหาตามข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google จะช่วยให้มีแนวโน้มได้รับการโฆษณาในเนื้อหาต้องห้ามน้อยกว่าที่จะได้รับจากเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่เป็นเนื้อหาต้องห้าม

ข้อจำกัดเหล่านี้มีผลเพิ่มเติมจากนโยบายอื่นๆ ที่ควบคุมการใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google

นโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google และข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google แตกต่างกันอย่างไร

นโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google ซึ่งระบุประเภทของเนื้อหาที่เราจะไม่สร้างรายได้ผ่านผลิตภัณฑ์ใดๆ สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา นโยบายดังกล่าวรวมถึงนโยบายที่ปกป้องผู้ลงโฆษณาจากเนื้อหาผิดกฎหมาย เป็นอันตราย มีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย เกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง และเนื้อหาลักษณะอื่นๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงโฆษณา

ในทางตรงกันข้ามข้อจํากัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google จะชี้แจงประเภทของเนื้อหา เช่น ยาสูบหรือยาปลุกประสาท ที่ไม่ได้ละเมิดนโยบายเสมอไป แต่อาจไม่ดึงดูดผู้ลงโฆษณาทุกราย ซึ่งหมายความว่าผู้เผยแพร่โฆษณาจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนถึงการละเมิดนโยบาย แต่เนื้อหาจะมีป้ายกำกับการจำกัดพื้นที่โฆษณาและมีน่าจะได้รับโฆษณาน้อยลง หรือไม่มีโฆษณาเลยในบางครั้ง เนื่องจากผู้ลงโฆษณาเป็นผู้กำหนดความต้องการ

ฉันจะดูปัญหาที่อาจส่งผลต่อการแสดงโฆษณาได้จากที่ใด

ศูนย์นโยบายแสดงการบังคับใช้ในปัจจุบันทั้งหมดบนเว็บไซต์ ซึ่งอาจบล็อกโฆษณาทั้งหมด (เช่น "การแสดงโฆษณาที่ปิดใช้") หรือจำกัดไม่ให้ผู้ลงโฆษณาบางรายเสนอราคาในพื้นที่โฆษณา (เช่น "ความต้องการที่จำกัด")

คุณอาจได้รับการบังคับใช้เนื่องจากปัญหาต่างๆ ในเนื้อหา ดังนี้

 • ต้องแก้ไขนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google การละเมิดนโยบายมีผลบังคับใช้ด้วย "การแสดงโฆษณาที่ปิดใช้" หรือ "ความต้องการที่จำกัด"
 • ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google ไม่ใช่การละเมิดนโยบาย คุณจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเนื้อหาหรือคำขอโฆษณา อย่างไรก็ตาม เนื้อหาที่มีข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณาจะได้รับ "ความต้องการที่จำกัด"
เคล็ดลับ: โปรดตรวจสอบคอลัมน์ "ต้องแก้ไข" ในศูนย์นโยบายเพื่อดูว่าคุณต้องดำเนินการกับการบังคับใช้หรือไม่ คอลัมน์จะมีข้อความ "ใช่" หากการบังคับใช้เกิดจากการละเมิดนโยบาย และจะมีข้อความ "ไม่" หากเป็นข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา

วิธีแก้ไขการละเมิดนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google

 1. ไปที่ศูนย์นโยบาย ซึ่งมีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่อาจจำกัดโฆษณาไม่ให้ปรากฏในเว็บไซต์ ในบางส่วนของเว็บไซต์ ในหน้าเว็บ หรือในแอป รวมถึงขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแสดงโฆษณาและส่งคำขอให้ตรวจทานหลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลง หน้าหลักของศูนย์นโยบายแสดงภาพรวมของเว็บไซต์ที่ได้รับผลกระทบ
 2. หากคอลัมน์ "ต้องแก้ไข" มีข้อความ "ใช่" หมายความว่าหนึ่งในเว็บไซต์ ส่วนของเว็บไซต์ หรือหน้าเว็บนั้นไม่เป็นไปตามนโยบายโปรแกรมและนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google ในกรณีนี้ ดังนั้นระบบจึงมีการบังคับใช้ หากมีการบังคับใช้ในหน้าใด แสดงว่าหน้านั้นละเมิดนโยบายอยู่ และหากมีการบังคับใช้กับเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ แสดงว่ามีเว็บไซต์หลายหน้าหรือส่วนของเว็บไซต์ที่ละเมิดนโยบายอยู่ เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ คุณควรตรวจสอบบางส่วนของเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ทั้งหมด และเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามนโยบายของเรา
 3. หลังจากที่จัดการกับการละเมิดนโยบายในเว็บไซต์ ส่วนของเว็บไซต์ หรือหน้าเว็บแล้ว คุณจึงส่งคำขอให้ตรวจทานได้

  หรือหากต้องการหยุดแสดงโฆษณาในเว็บไซต์ บางส่วนของเว็บไซต์ หรือหน้าเว็บที่ละเมิดนโยบาย คุณก็นำโค้ดโฆษณา AdSense ออกจากเว็บไซต์ บางส่วนเว็บไซต์ หรือหน้าเว็บเหล่านั้นได้ การละเมิดนโยบายจะถูกนำออกจากศูนย์นโยบายโดยอัตโนมัติภายใน 7-10 วัน

วิธีแก้ไขข้อจํากัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google

 1. ไปที่ศูนย์นโยบาย ซึ่งมีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่อาจจำกัดโฆษณาไม่ให้ปรากฏในเว็บไซต์ ในบางส่วนของเว็บไซต์ หรือในหน้าเว็บ รวมถึงขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแสดงโฆษณาและส่งคำขอให้ตรวจทานหลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลง
 2. หากคอลัมน์ "ต้องแก้ไข" มีข้อความ "ไม่" หมายความว่าเว็บไซต์มีเนื้อหาที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google แม้ว่าจะเลือกสร้างรายได้จากเนื้อหาประเภทนี้ได้ แต่คุณอาจได้รับโฆษณาลดลงเนื่องจากที่มาของโฆษณาบางแห่งจะเสนอราคาไม่ได้
 3. หากแก้ไขข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณาข้อใดๆ ในเว็บไซต์ บางส่วนของเว็บไซต์ หรือหน้าเว็บแล้ว คุณจึงจะส่งคำขอให้ตรวจทานได้ หรือหากต้องการหยุดแสดงโฆษณาบนหน้าเว็บ ก็ให้นำโค้ดโฆษณา AdSense ออกจากหน้าเว็บ แล้วเราจะนำหน้าเว็บเหล่านั้นออกจากศูนย์นโยบายภายใน 7-10 วันโดยอัตโนมัติ

คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google และข้อจํากัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google

คําตอบสําหรับคําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google และข้อจํากัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google มีดังนี้

ฉันได้รับข้อจำกัดด้านนโยบายและศูนย์นโยบายแสดงว่าไม่ใช่ปัญหาที่ "ต้องแก้ไข" สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร

หากคอลัมน์ "ต้องแก้ไข" มีข้อความ "ไม่" หมายความว่าเว็บไซต์มีเนื้อหาที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google เรามีผู้ซื้อจากหลายแหล่งที่มา ซึ่งอาจรวมถึง Google Ads, Authorized Buyers, DV360, การจอง และอื่นๆ ดังนั้น แม้ว่าจะเลือกสร้างรายได้จากเนื้อหาประเภทนี้ได้ คุณอาจได้รับโฆษณาลดลงจากแหล่งที่มาอื่นๆ เหล่านี้ แต่โปรดทราบว่าโฆษณา Google Ads (เดิมคือ AdWords) จะไม่แสดงในเนื้อหาที่มีป้ายกํากับข้อจํากัดเหล่านี้

หากต้องการแสดงโฆษณาในหน้าที่ถูกจํากัดต่อไป (ภายใต้ข้อจํากัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google) บัญชีของฉันจะมีความเสี่ยงถูกระงับหรือยุติหรือไม่

การสร้างรายได้จากเนื้อหาที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google จะไม่ถือเป็นการละเมิดนโยบาย แต่เราจะจำกัดการโฆษณาในเนื้อหานั้นตามที่อธิบายไว้ข้างต้นแทน ดังนั้นการเลือกสร้างรายได้จากเนื้อหาตามข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google จะช่วยให้มีแนวโน้มได้รับรายได้จากการโฆษณาในเนื้อหาต้องห้ามน้อยกว่าที่จะได้รับจากเนื้อหาอื่นๆ ที่ปฏิบัติตามนโยบายอย่างครบถ้วน

เหตุใดผู้ลงโฆษณาจึงเลือกไม่โฆษณาในหน้าเว็บที่มีเนื้อหาละเมิดข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google

เราเข้าใจดีว่าผู้ลงโฆษณาอาจไม่เห็นข้อดีของประเภทเนื้อหาที่ระบุไว้ภายใต้ข้อจํากัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google และไม่เชื่อว่าจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีเมื่อเกี่ยวโยงกับแบรนด์ของตน เราจึงปล่อยให้ผู้ลงโฆษณาเป็นผู้ตัดสินใจ ผู้ลงโฆษณาของเรามีหมวดหมู่ต่างๆ ให้เลือกสรรได้ และมีเพียงบางส่วนที่เลือกใช้หมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อน ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้คือเนื้อหาที่มีป้ายกำกับข้อจำกัดอาจได้ถูกจำกัดหรือไม่มีการสร้างรายได้ แต่ไม่ใช่การละเมิดนโยบาย

ฉันได้นําเนื้อหาออกหลังจากที่ได้รับการบังคับใช้ระดับหน้าเว็บ จากนั้นได้ขอรับการตรวจทาน ตอนนี้ฉันได้รับการละเมิดนโยบาย "ไม่มีเนื้อหา" ใหม่ การดำเนินการที่แนะนำในการแก้ไขการละเมิดมีอะไรบ้าง

ทุกสิ่งที่เราทำนั้นออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้เผยแพร่โฆษณา ผู้ใช้ และผู้ลงโฆษณาของเราเอง ในส่วนที่ต้องการนําเนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามนโยบายออก คุณควรนําโค้ดโฆษณาที่เกี่ยวข้องออกจากหน้านั้นๆ เพื่อไม่ให้โฆษณาแสดงถัดจากพื้นที่ว่าง

เราเข้าใจว่าคุณอาจต้องพยายามมาตรวจสอบว่าหน้าเว็บไซต์ใดๆ ละเมิดนโยบายหรือไม่ แต่เราก็ต้องรับผิดชอบต่อผู้ลงโฆษณาและผู้ใช้ด้วย และเราต้องยึดมั่นในนโยบายเพื่อดูแลให้ผู้ลงโฆษณาและผู้ใช้มั่นใจในระบบนิเวศของเรา

เราขอแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนทั่วกันว่าเราจะไม่เซ็นเซอร์เนื้อหาของผู้เผยแพร่โฆษณาด้วยการลบเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่โฆษณา เราเพียงแค่ขอให้นำโค้ดโฆษณาของเราออกจากหน้าเว็บที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย

ฉันจะซ่อน/ลบข้อจำกัดที่ไม่ต้องการแก้ไขได้หรือไม่ ฉันไม่อยากเห็นข้อจำกัดเดิมหรือข้อจำกัดใหม่ในบางหน้า

คุณสามารถใช้ตัวเลือกตัวกรองและการดาวน์โหลดในศูนย์นโยบายได้เพื่อหาและจัดการการละเมิดนโยบายและข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณาตามที่แสดงด้านล่างนี้

 • คลิกตัวกรอง เพื่อดูเพียงบางเว็บไซต์ บางสถานะของเว็บไซต์ หรือวันที่บังคับใช้บางวันเท่านั้น
 • คลิกดาวน์โหลด Download เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ CSV ของทุกหน้าเว็บหรือทุกส่วนที่มีการละเมิดสำหรับทุกเว็บไซต์หรือเว็บไซต์แต่ละแห่ง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
5801678849782272428