Avisering

Kom ihåg att besöka Din AdSense-sida där du hittar anpassad information om ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Policyer

Så fungerar policyerna för Google-utgivare och begränsningarna Google-utgivare

Google arbetar för ett fritt och öppet internet genom att hjälpa utgivare att tjäna pengar på sitt innehåll och hjälpa annonsörer att nå potentiella kunder med användbara och relevanta produkter och tjänster. Ett sätt att upprätthålla tilliten till ekosystemet för annonser är att sätta gränser för vad vi gör det möjligt att tjäna pengar på.

Alla utgivare måste följa våra policyer, så läs igenom dem noga. Om du bryter mot policyerna förbehåller vi oss rätten att när som helst inaktivera annonsvisning på din webbplats eller inaktivera ditt konto. Om ditt konto inaktiveras får du inte längre delta i AdSense-programmet.

I enlighet med våra användarvillkor online ansvarar du för att hålla dig informerad om och följa policyerna som publiceras här.

Google Publisher Policies and Restrictions Explained

I den här artikeln:

Vad är policyer för Google-utgivare?

När du tjänar pengar på innehåll med Googles annonskod måste du följa policyerna för Google-utgivare. Med innehåll menar vi allt som kan finnas på din sida eller i din app – inklusive användargenererat innehåll som kommentarsavsnitt, andra annonser och länkar till andra webbplatser och appar. Om du försöker generera intäkter från innehåll som bryter mot våra policyer och underlåter att följa dem kan Google blockera annonser så att de inte visas i ditt innehåll, eller stänga av eller avsluta ditt konto.

Dessa policyer gäller utöver de andra policyer som reglerar din användning av Googles utgivarprodukter.

Vad är begränsningar för Google-utgivare?

Begränsningarna för Google-utgivare identifierar innehåll som är begränsat från att ta emot vissa annonseringskällor. Med innehåll menar vi allt som kan finnas på din sida eller i din app – inklusive andra annonser och länkar till andra webbplatser och appar.

Att generera intäkter från innehåll som omfattas av begränsningarna för Google-utgivare utgör ingen policyöverträdelse. I stället begränsar vi annonseringen i innehållet utifrån lämplighet, beroende på inställningarna för varje annonsprodukt och annonsörernas enskilda inställningar. Ibland resulterar det i att inga annonskällor bjuder på ditt annonsutrymme och att inga annonser visas i det begränsade innehållet.

Vi har köpare från flera källor, bland annat Google Ads, Authorized Buyers, DV360 och Bokningar. Du kan få ett begränsat antal annonser från vissa av dessa andra källor, men tänk på att Google Ads-annonser (tidigare AdWords) inte visas i innehåll som är märkt med dessa begränsningar.

Du kan välja att generera intäkter från innehåll som omfattas av begränsningar för Google-utgivare. Det medför dock att du troligen får färre annonser i det begränsade innehållet än vad du får i innehåll som inte omfattas av begränsningar.

Dessa begränsningar gäller utöver de andra policyer som reglerar din användning av Googles utgivarprodukter.

Vad är skillnaden mellan policyer för Google-utgivare och begränsningar för Google-utgivare?

I policyerna för Google-utgivare beskrivs de typer av innehåll där vi inte tillåter intäktsgenerering i någon av våra utgivarprodukter. Här ingår bland annat policyer kring olagligt innehåll, farligt eller nedsättande innehåll och sexuellt explicit innehåll. Vi tillåter aldrig annonser i sådant innehåll.

Begränsningarna för Google-utgivare beskriver de typer av innehåll, till exempel tobak och droger, som inte nödvändigtvis bryter mot våra policyer men som kanske inte är tilltalande för alla annonsörer. Det innebär att utgivarna inte gör sig skyldiga till policyöverträdelser. I stället märks deras innehåll med en annonsutrymmesbegränsning. Det betyder att de sannolikt får färre annonser, eller ibland inga annonser alls, eftersom annonsörerna avgör efterfrågan.

Var kan jag se problem som kan påverka annonsvisningen?

I Policycenter kan du se alla aktuella verkställda åtgärder på dina webbplatser. Åtgärderna kan antingen blockera all annonsering (till exempel ”Annonsvisningen har inaktiverats”) eller begränsa vilka annonsörer som kan lägga bud på ditt annonsutrymme (till exempel ”Begränsad efterfrågan”).

Åtgärder kan verkställas på grund av olika problem med innehållet:

 • Överträdelser av policyerna för Google-utgivare måste åtgärdas. Åtgärder vid policyöverträdelser verkställs med antingen ”Annonsvisningen har inaktiverats” eller ”Begränsad efterfrågan”.
 • Begränsningarna för Google-utgivare utgör inte policyöverträdelser, så du behöver inte ändra ditt innehåll eller dina annonsförfrågningar. Innehåll med utgivarbegränsningar får dock ”Begränsad efterfrågan”.
Tips! I kolumnen Åtgärd krävs i Policycenter kan du ta reda på om du behöver följa upp en verkställd åtgärd. Det står Ja i kolumnen om en åtgärd beror på en policyöverträdelse. Det står Nej om det gäller utgivarbegränsningar.

Hur åtgärdar jag en överträdelse av policyerna för Google-utgivare?

 1. Öppna Policycenter, där du ser detaljerad information om problem som kan begränsa annonsvisningen på dina webbplatser, webbplatsavsnitt, sidor eller appar. Där kan du även läsa om hur du åtgärdar problem med annonsvisning och begär granskning efter att du har gjort ändringar. På huvudsidan i Policycenter visas en översikt över de webbplatser som berörs.
 2. Om det står Ja i kolumnen Åtgärd krävs innebär det att någon/något av dina webbplatser, webbplatsavsnitt eller sidor för närvarande inte följer programpolicyerna, i synnerhet policyerna för Google-utgivare, och därför har resulterat i en verkställd åtgärd. Om åtgärden verkställs på en sida är anledningen att sidan bryter mot policyn. Om åtgärden verkställs på en webbplats eller ett webbplatsavsnitt finns det flera sidor på webbplatsen eller webbplatsavsnittet som bryter mot våra policyer. När detta inträffar måste du kontrollera hela webbplatsen eller webbplatsavsnittet och göra ändringar så att webbplatsen eller webbplatsavsnittet följer våra policyer.
 3. När du har åtgärdat policyöverträdelserna på webbplatsen, i webbplatsavsnittet eller på sidorna kan du begära granskning.

  Om du i stället vill sluta visa annonser på webbplatser, webbplatsavsnitt eller sidor som bryter mot policyn kan du ta bort AdSense-annonskoden från dem. Policyöverträdelserna tas bort automatiskt från Policycenter inom sju till tio dagar.

Hur åtgärdar jag problem med begränsningar för Google-utgivare?

 1. Öppna Policycenter, där du ser detaljerad information om problem som kan begränsa annonsvisningen på dina webbplatser, webbplatsavsnitt eller sidor. Där kan du även läsa om hur du åtgärdar problem med annonsvisning och begär granskning efter att du har gjort ändringar.
 2. När det står Nej i kolumnen Åtgärd krävs innebär det att det finns innehåll på din webbplats som omfattas av begränsningar för Google-utgivare. Du kan välja att generera intäkter från denna typ av innehåll, men du får sannolikt färre annonser eftersom inte alla annonskällor kan lägga bud på innehållet.
 3. Om du åtgärdar någon av utgivarbegränsningarna på din webbplats, i dina webbplatsavsnitt eller på dina sidor kan du begära granskning. Om du i stället vill sluta visa annonser på sidorna kan du ta bort AdSense-annonskoden från sidorna, så tas de automatiskt bort från Policycenter inom sju till tio dagar.

Vanliga frågor om policyer för Google-utgivare och begränsningar för Google-utgivare

Här hitta du svar på vanliga frågor om policyer för Google-utgivare och begränsningar för Google-utgivare:

Jag har fått ett meddelande om policybegränsningar och Policycenter visar att det inte är ett problem som måste åtgärdas. Vad betyder det?

När det står Nej i kolumnen Åtgärd krävs innebär det att det finns innehåll på din webbplats som omfattas av begränsningar för Google-utgivare. Vi har köpare från flera källor, bland annat Google Ads, Authorized Buyers, DV360 och Bokningar. Du kan välja att generera intäkter från denna typ av innehåll, men du kan få begränsade annonser från vissa av dessa andra källor. Observera dock att Google Ads-annonser (tidigare AdWords) inte visas i innehåll som är märkt med dessa begränsningar.

Om jag vill fortsätta visa annonser på den begränsade sidan (som faller under begränsningar för Google-utgivare), riskerar jag då att mitt konto stängs av eller avslutas?

Intäktsgenerering som omfattas av begränsningarna för Google-utgivare utgör ingen policyöverträdelse. I stället begränsar vi annonseringen i sådant innehåll enligt beskrivningen ovan. Du kan välja att generera intäkter från innehåll som omfattas av begränsningar för Google-utgivare. Det medför dock att du troligen får mindre annonsintäkter från det begränsade innehållet än vad du får i innehåll som inte omfattas av begränsningar.

Varför skulle annonsörer välja att inte annonsera på min sida med innehåll som bryter mot begränsningarna för Google-utgivare?

Vi vet att vissa annonsörer inte tilltalas av de typer av innehåll som omfattas av begränsningar för Google-utgivare eller anser att de inte ger positiva associationer till deras varumärke. Därför låter vi dem bestämma. Våra annonsörer har olika kategorier som de kan välja bland, och alla väljer inte att tillåta känsliga kategorier. Därför kan det hända att innehåll som är märkt som en begränsning kan resultera i begränsade eller inga annonsintäkter, men de utgör ingen policyöverträdelse.

Jag har tagit bort mitt innehåll efter att omfattats av åtgärder på sidnivå och har begärt granskning. Nu har jag fått ett nytt meddelande om en policyöverträdelse av typen Inget innehåll. Vilka är era rekommenderade åtgärder för att åtgärda överträdelserna?

Allt vi gör syftar till att skydda våra utgivare, användare och annonsörer. På alla sidor där du väljer att ta bort innehåll som inte följer våra policyer ska du också ta bort all relaterad annonskod så att annonserna inte visas bredvid ett tomt utrymme.

Vi förstår att det kan vara komplicerat att avgöra om det finns sidor på din webbplats som bryter mot våra policyer. Vi har dock ett ansvar gentemot våra annonsörer och användare, och för att behålla deras förtroende för ekosystemet måste vi upprätthålla våra policyer.

Vi vill klargöra att vi inte censurerar utgivares innehåll genom att ta bort innehåll på deras webbplatser. Vi begär bara att de tar bort vår annonskod från sidor som inte följer policyerna.

Kan jag dölja/ta bort begränsningar som jag inte vill åtgärda? Jag vill inte fortsätta se gamla eller nya begränsningar på vissa sidor.

Du kan använda alternativen för filtrering och nedladdning i Policycenter för att hitta och hantera policyöverträdelser och utgivarbegränsningar:

 • Klicka på filtret för att endast se vissa webbplatser eller åtgärdsdatum eller en viss webbplatsstatus.
 • Klicka på nedladdningsikonen Download för att ladda ned en CSV-fil med alla sidor eller avsnitt med överträdelser för alla webbplatser eller för enskilda webbplatser.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Din AdSense-sida

Vi presenterar AdSense-sidan – en ny resurs där du hittar anpassad information och nya möjligheter i ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny