שמירת הגדרות של מודעות בעזרת פלאגין לדפדפן

תוסף לשמירת ההגדרות של מודעות למשתמשים לא-מחוברים

הדרך הנפוצה ביותר להפעיל או לכבות את ההתאמה האישית של מודעות ב-Google היא בעזרת הגדרות המודעות של Google. ההגדרות האלה נשמרות בחשבון Google (אם התחברת לחשבון) או בדפדפן (אם לא התחברת).

לחלופין, אפשר להתקין בדפדפן פלאגין שישמור את ההעדפה שלך לגבי אי-הסכמה למודעות בהתאמה אישית. 

כיבוי התאמה אישית של מודעות לא מפסיק הצגה של מודעות

אם תשתמש בפלאגין הזה לדפדפן, עדיין תראה את אותו מספר מודעות באתרים שתיכנס אליהם. הפלאגין מכבה את ההתאמה האישית של מודעות. כיבוי ההתאמה האישית מפחית את מידת הרלוונטיות של המודעות.

התקנת הפלאגין לדפדפן

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?