درحال‌حاضر صفحه درخواستی به زبان شما دردسترس نیست. می‌توانید زبان دیگری را در انتهای صفحه انتخاب کنید یا بااستفاده از ویژگی ترجمه داخلی Google Chrome هر صفحه وبی را فوراً به زبان انتخابی‌تان ترجمه کنید.

Save ad settings with browser plugin

A companion to signed-out Ads Settings

It's most common to turn Google ad personalization on or off with Google's Ads Settings. These settings are saved to your Google Account (if you're signed in), or to your browser (if you're not signed in).

Alternatively, you can install a browser plugin to keep your preference to opt out of personalized ads. 

Turning off ad personalization doesn't remove ads

If you use this browser plugin, the same number of ads will appear on websites you look at. The plugin turns off ads personalization. Turning off personalization makes ads less relevant to you.

Install your browser plugin

Was this helpful?
How can we improve it?
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
Search Help Center
true
84064
false