Tungkol sa mga Google ad

Kapag nagba-browse ka sa Internet, nagbabasa ng email at namimili online, nakakakita ka ng mga ad. Halimbawa, maaaring magpakita ang iyong page ng mga resulta ng Google Search ng mga ad na kapareho ng isang parirala sa paghahanap na kaka-type mo lang, o kaya ay maaaring magpakita ang paborito mong blog ng mga interactive na ad na nauugnay sa content na nasa page. Ang mga ganitong uri ng mga ad — mga ad sa mga serbisyo ng Google at sa milyun-milyong website at app na kasosyo ng Google — ay mga Google ad.

Paano gumagana ang mga ad at ano ang ginagampanang papel ng Google

Ang Google ay isa sa 100+ online na ad network. Ang ad network ng Google ay binubuo ng mga serbisyo ng Google, tulad ng Search, YouTube at Gmail, gayundin ng 2+ milyong website at app na hindi Google ngunit kasosyo ng Google upang magpakita ng mga ad. Ganito gumagana ang isang ad network:

Nagmamay-ari si Barbara, isang chef na mahilig magluto sa bahay, ng isang blog kung saan siya nagsusulat tungkol sa pagluluto. Tinatawag siyang publisher. Upang pagkakitaan ang kanyang website, makikipagtulungan siya sa Google AdSense upang makapaglagay ng mga espasyo ng ad sa kanyang blog. Bilang kapalit, babayaran siya ng Google para sa espasyo ng ad na iyon.

Gustong i-advertise ni Joe, isang personal trainer, ang kanyang mga pribadong training lesson. Tinatawag siyang advertiser. Maaaring gamitin ni Joe ang Google AdWords upang gumawa ng mga ad at ipakita ang mga iyon sa mga taong may interes sa fitness. Kung bumibisita ka sa maraming page na tungkol sa mga pang-workout na ehersisyo, maaaring nakita mo na ang mga ad ni Joe dahil may kaugnayan ang mga iyon sa paksang iyon; ngunit maaari mo ring makita ang kanyang mga ad kapag binisita mo ang blog ni Barbara dahil nagmumungkahi ng interes sa fitness ang iyong aktibidad sa web.

Bakit ka nakakakita ng mga ad sa Google

Tulad ni Barbara, kumikita ang Google mula sa mga ad. Nakakatulong ang mga ad na mapanatiling libre ang Google at sinusuportahan ng mga iyon ang marami sa mga serbisyo nito. Gumagamit din ng mga ad ang Google upang tulungan kang makahanap ng mga produkto at serbisyo at pondohan ang mga website na binibisita mo sa pamamagitan ng mga produktong tulad ng AdSense.

Ang mga Google ad at ang iyong personal na impormasyon

Ano ang ibinibigay namin sa mga publisher

Hindi ibinibigay ng Google ang alinman sa iyong personal na impormasyon sa mga publisher, maliban na lang kung hiniling mo sa aming gawin ito.

Ano ang ibinibigay namin sa mga advertiser

Ibinibigay ng Google sa mga advertiser ang impormasyon tungkol sa performance ng kanilang mga ad, ngunit ginagawa namin ito nang hindi ibinabahagi ang iyong personal na impormasyon (hal: ang mga email mo mula sa Gmail). Matuto nang higit pa

Mahalaga

Hindi kailanman ibinebenta ng Google ang iyong personal na impormasyon sa kahit na sino.

Masusukat ang performance ng ad sa mga paraang nagpapakita ka ng interes sa mga ad. Maaaring kasama rito ang:

  • Pagbisita sa website ng isang advertiser mula sa Google Search
  • Pag-swipe sa o pagpapalawak ng mga larawan ng mga ad sa Google Search

 

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?