Вход в профил

 1. Не мога да вляза в профила си

  Използвайте този инструмент за отстраняване на неизправности, за да отстраните проблемите при влизане в профила Ви в AdMob.

 2. Как да възстановя паролата за профила си?

  Моля, отворете страницата за възстановяване на профила и въведете имейл адреса си за вход, за да зададете повторно паролата си.

Деактивиран профил

 1. Защо не мога да се регистрирам в AdMob?

  Съгласно Общите условия, AdSense издателите, чийто профил в програмата е бил деактивиран поради невалидни кликвания, не могат да участват в програмата AdMob.

 2. Как да подам сигнал за саботаж с кликвания?

  Ако подозирате, че получавате невалидни кликвания от трета страна, използвайте този формуляр, за да подадете сигнал за това до екипа ни за предотвратяване на спам.

 3. Защо бе деактивиран профилът ми в AdMob?

  Тъй като трябва да защитаваме системата си за засичане, не можем да предоставим на издателите си информация за дейността по профилите им, включително уеб страниците, потребителите или услугите на трети страни, които може да са участвали.

  Както вероятно знаете, Google третира невалидните кликвания изключително сериозно, като анализира всички кликвания и импресии, за да определи дали отговарят на модел на използване, който може изкуствено да завишава разходите на рекламодател или приходите на издател. Ако установим, че даден профил в AdSense може да представлява риск за рекламодателите ни в Google Ads, може да го деактивираме, за да защитим интересите им.

  Както е посочено в нашите Общи условия, Google ще използва собственото си усмотрение, когато определя случаите на невалидни кликвания.

  Ако преди сте участвали в AdSense и профилът Ви е бил деактивиран поради невалидни кликвания, не можете да участвате в програмата AdMob.

 4. Мога ли да обжалвам деактивирането на профила си?

  Винаги сме готови да работим с Вас, за да разрешим проблемите, които може да имате.

  Ако профилът Ви е деактивиран поради невалидна дейност:

  Ако смятате, че това решение е неправилно и можете добросъвестно да заявите, че невалидните кликвания не са в резултат на неправомерни действия или небрежност от Ваша страна или от страна на хора, за които отговаряте, можете да обжалвате деактивирането на профила Ви, като използвате формуляра за обжалване на ниво профил.

  Ако профилът Ви е деактивиран по причини, свързани с правилата:

  Ако смятате, че това решение е неправилно и можете добросъвестно да заявите, че нарушението на правилата не е в резултат на неправомерни действия или небрежност от Ваша страна или от страна на хора, за които отговаряте, можете да обжалвате деактивирането на профила Ви, като използвате формуляра за обжалване във връзка с нарушение на правилата – деактивиран профил.

  След като получим обжалването Ви, ще направим всичко възможно, за да Ви уведомим бързо, и ще пристъпим към съответните действия съобразно необходимостта. Молим Ви да разберете обаче, че няма гаранция за възстановяването на профила Ви.

  Освен това имайте предвид, че след като веднъж вземем решение по обжалването Ви, може да не разглеждаме следващите Ви обжалвания и да преустановим бъдещата комуникация.

 5. Какво става, ако показването на реклами е деактивирано за приложението ми поради конкретно нарушение на правилата и съм получил известие по имейл?

  Известието по имейл, което Ви изпратихме, съдържа важна информация като дали действието е на ниво приложение или профил. Ако сме изключили показването на реклами за приложението Ви, ще Ви уведомим за конкретното нарушение, което сме установили. Също така ще намерите идентификационен номер на случая, който ще Ви е необходим, за да обжалвате, като използвате формуляра за обжалване на нарушение на правилата.

  Ако в известието Ви не се съдържа такъв номер, решението е окончателно и не може да бъде обжалвано.

 6. Моят профил е деактивиран, защото е свързан с друг деактивиран профил. Бихте ли ми дали повече информация?

  Също както по отношение на невалидните кликвания, не сме в състояние да предоставим на издателите си никаква информация за връзките, които установяваме между профилите им. Моля да разберете, че взимаме тази предпазна мярка спрямо всички наши издатели, за да защитим специално разработената си система за засичане.

  Имайте също предвид, че Google си запазва правото да деактивира всеки един профил по независимо каква причина. Ако установим, че даден профил в AdMob може да представлява риск за рекламодателите ни, може да го деактивираме, за да защитим интересите им.

 7. Ще бъдат ли все пак изплатени приходите ми?

  Съгласно Общите условия на AdSense издателите, чиито профили са деактивирани по причини, свързани с правилата, не могат да получават повече плащания. Когато е уместно и възможно, ще възстановим получените от Вас приходи на засегнатите рекламодатели. Освен това, ако профилът Ви в AdMob е бил деактивиран, няма да получите по-нататъшни плащания.

  Имайте също така предвид, че анулираме изплащането на всички неосребрени чекове по профили, деактивирани по причини, свързани с правилата. Затова Ви съветваме да не се опитвате да осребрявате чекове, които евентуално ще получите в бъдеще, тъй като банката може да Ви таксува за депозиране на анулиран чек.

 8. Колко профила мога да имам?

  Всеки потребител може да има само един профил в AdMob в даден момент. Не се допускат дублирани профили.

  Ако имате повече от един профил в AdMob, трябва да решите кой от тях да запазите и да закриете допълнителните

  Ако имате проблеми с достъпа до профилите си, използвайте инструмента за отстраняване на неизправности с влизането в профила, който ще Ви помогне да осъществите достъп.