Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Thiết lập ứng dụng trong AdMob

Để kiếm tiền từ ứng dụng trong AdMob, trước tiên, bạn cần thiết lập ứng dụng của mình  #monetizeapps #appsetup

Bước đầu tiên để kiếm tiền trong ứng dụng của bạn thông qua AdMob là thiết lập ứng dụng.  Tất cả các ứng dụng mới phải trải qua quá trình đánh giá trạng thái sẵn sàng của ứng dụng để không bị giới hạn phân phát quảng cáo.

Có hai cách để thiết lập ứng dụng:

 • Đã xuất bản: Chọn mục này nếu bạn đã thử nghiệm ứng dụng của mình và tin rằng ứng dụng đó đã sẵn sàng phân phát quảng cáo. Nếu bạn xuất bản ứng dụng trong một cửa hàng mà AdMob hỗ trợ và bạn liên kết ứng dụng với cửa hàng này trong tài khoản AdMob, thì sau khi bạn thiết lập ứng dụng trong AdMob, ứng dụng đó sẽ tự động được xem xét. Tìm hiểu cách theo dõi trạng thái xem xét và khả năng phân phát quảng cáo của ứng dụng
 • Chưa xuất bản: Chọn lựa chọn này nếu bạn vẫn cần thử nghiệm ứng dụng của mình. Bạn cũng có thể chọn lựa chọn này nếu bạn đăng ứng dụng lên một cửa hàng mà AdMob chưa hỗ trợ. Xin lưu ý rằng sau này, bạn cần quay lại AdMob và liên kết ứng dụng với một cửa hàng ứng dụng được hỗ trợ để ứng dụng đó được đánh dấu là đã xuất bản và đủ điều kiện được xem xét. 

Thiết lập ứng dụng đã xuất bản

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Nhấp vào Thêm ứng dụng.
 4. Chọn nền tảng của ứng dụng (Android hoặc iOS). 
 5. Chọn Có, ứng dụng này được đăng trên một cửa hàng ứng dụng được hỗ trợ.
 6. Nhấp vào Tiếp tục.
Các ứng dụng được đăng lên Google Play hoặc Apple App Store
 1. Tìm ứng dụng của bạn theo tên ứng dụng, tên nhà phát triển, mã ứng dụng hoặc URL cửa hàng ứng dụng
  Lưu ý: Nếu bạn đã xuất bản ứng dụng của mình nhưng không tìm thấy ứng dụng đó trong AdMob, hãy thử sử dụng URL cửa hàng ứng dụng để tìm ứng dụng đó. Tuy nhiên, URL cửa hàng ứng dụng phải truy cập được trong trình duyệt. 
 2. Nhấp vào Thêm bên cạnh ứng dụng mà bạn muốn thêm. 
  1. Nếu bạn cũng đăng ứng dụng Android của mình lên những cửa hàng Android bên thứ ba khác được hỗ trợ và sử dụng cùng một tên gói, hãy chọn các cửa hàng đó trong danh sách xuất hiện. 
   AdMob hiện hỗ trợ Amazon Appstore, OPPO App Market, Samsung Galaxy Store, VIVO App Store và Xiaomi GetApps.

   Nếu bạn cũng thêm các cửa hàng Android bên thứ ba khác, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng tên gói giống với tên gói của ứng dụng trên các cửa hàng Android khác. Tên gói này được dùng cho quy trình xem xét trạng thái sẵn sàng của ứng dụng. Vì vậy, bạn phải đảm bảo tên gói xác định chính xác ứng dụng của bạn.

 3. Nhấp vào Tiếp tục
 4. Hệ thống sẽ tự động điền tên ứng dụng và tên gói Android hoặc mã cửa hàng Apple.
 5. Xác nhận rằng bạn muốn bật chỉ số người dùng cho ứng dụng này.
 6. Nhấp vào Thêm ứng dụng.
Lưu ý: Bạn không thể liên kết các ứng dụng riêng tư trên Google Play với AdMob. Để có thể liên kết với AdMob, tất cả ứng dụng Android đều phải có sẵn công khai trong một cửa hàng được hỗ trợ.
Ứng dụng chỉ được đăng lên các cửa hàng Android khác (không phải lên Google Play)
 1. Chọn cửa hàng ứng dụng bên thứ ba được hỗ trợ mà bạn đã đăng ứng dụng lên.
  AdMob hiện hỗ trợ Amazon Appstore, OPPO App Market, Samsung Galaxy Store, VIVO App Store và Xiaomi GetApps.

  Nếu đã đăng ứng dụng lên một cửa hàng mà AdMob chưa hỗ trợ, thì bạn nên đăng ứng dụng đó lên một cửa hàng được hỗ trợ hoặc làm theo hướng dẫn thiết lập một ứng dụng chưa xuất bản hoặc ứng dụng được đăng lên một cửa hàng chưa được hỗ trợ. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể xem xét những ứng dụng mà bạn chỉ đăng lên cửa hàng không được hỗ trợ và sẽ giới hạn phân phát quảng cáo của những ứng dụng đó. 

  Giao diện AdMob thể hiện cách thêm ứng dụng.Xin lưu ý rằng ứng dụng của bạn sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm nếu không được đăng lên Google Play hoặc Apple App Store.
 2. Nhấp vào Tiếp tục
 3. Nhập tên gói của ứng dụng. Xin lưu ý rằng tên gói có phân biệt chữ hoa chữ thường và phải khớp chính xác với tên gói trong cửa hàng ứng dụng. Tìm hiểu thêm về tên gói.
 4. Nhập tên ứng dụng. Bạn nên nhập tên được dùng trên cửa hàng mà bạn đăng ứng dụng đó. AdMob có thể dùng thông tin này trong quá trình đánh giá trạng thái sẵn sàng của ứng dụng.  
 5. Xác nhận rằng bạn muốn bật chỉ số người dùng cho ứng dụng này.
 6. Nhấp vào Thêm ứng dụng
Nếu cần thực hiện thay đổi sau khi liên kết ứng dụng của mình với một cửa hàng, bạn có thể thay đổi tên gói hoặc mã cửa hàng của ứng dụng đó. Bạn cũng có thể huỷ liên kết ứng dụng của mình khỏi tất cả cửa hàng ứng dụng

Thiết lập ứng dụng chưa xuất bản

Chọn lựa chọn này nếu bạn chưa đăng ứng dụng lên cửa hàng ứng dụng nào hoặc nếu AdMob chưa hỗ trợ cửa hàng mà bạn đăng ứng dụng. Việc thêm một ứng dụng chưa được xuất bản có thể hữu ích cho việc thiết lập và thử nghiệm ứng dụng đó trước khi phát hành trên một cửa hàng ứng dụng.

Xin lưu ý rằng ứng dụng đăng trên những cửa hàng chưa được hỗ trợ sẽ bị giới hạn phân phát quảng cáo cho đến khi bạn đăng lên và liên kết với một cửa hàng mà AdMob hỗ trợ. 

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Nhấp vào Thêm ứng dụng.
 4. Chọn nền tảng của ứng dụng (iOS hoặc Android). 
 5. Chọn Không.
 6. Nhập tên cho ứng dụng. Bạn nên nhập chính tên được dùng trên cửa hàng mà bạn đăng ứng dụng đó. AdMob có thể dùng thông tin này trong quá trình đánh giá trạng thái sẵn sàng của ứng dụng.
 7. Xác nhận rằng bạn muốn bật chỉ số người dùng cho ứng dụng này.
 8. Nhấp vào Thêm.

Sau khi xuất bản và đăng ứng dụng lên một cửa hàng mà AdMob hỗ trợ, bạn cần quay lại AdMob để liên kết ứng dụng đó với trang thông tin trên cửa hàng ứng dụng

Lưu ý: Bạn không thể liên kết các ứng dụng riêng tư trên Google Play với AdMob. Để có thể liên kết với AdMob, tất cả ứng dụng Android đều phải có sẵn công khai trong một cửa hàng được hỗ trợ.

Ứng dụng của bạn sẽ bị giới hạn phân phát quảng cáo cho đến khi được AdMob phê duyệt trong quy trình đánh giá trạng thái sẵn sàng của ứng dụng. Để được AdMob xem xét và phê duyệt, bạn sẽ phải đăng ứng dụng lên một cửa hàng mà AdMob hỗ trợ và liên kết ứng dụng với cửa hàng ứng dụng đó trong tài khoản AdMob. 

Bạn không thấy cửa hàng ứng dụng mình cần? 

Nếu đã đăng ứng dụng lên một cửa hàng mà AdMob chưa hỗ trợ, thì bạn nên đăng ứng dụng đó lên một cửa hàng được hỗ trợ hoặc làm theo hướng dẫn thiết lập một ứng dụng chưa xuất bản hoặc ứng dụng được đăng lên một cửa hàng chưa được hỗ trợ. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể xem xét những ứng dụng mà bạn chỉ đăng lên cửa hàng không được hỗ trợ và sẽ giới hạn phân phát quảng cáo của những ứng dụng đó. 
 
AdMob hiện hỗ trợ Amazon Appstore, OPPO App Market, Samsung Galaxy Store, VIVO App Store và Xiaomi GetApps.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính