Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Thiết lập ứng dụng trong AdMob (Thử nghiệm)

Bước đầu tiên để kiếm tiền trong ứng dụng của bạn thông qua AdMob là thiết lập ứng dụng.  Tất cả các ứng dụng mới phải trải qua quá trình đánh giá trạng thái sẵn sàng của ứng dụng để không bị giới hạn phân phát quảng cáo.

Hãy tìm hiểu thêm về quy trình đánh giá trạng thái sẵn sàng của ứng dụng. Xin lưu ý rằng quy trình đánh giá trạng thái sẵn sàng của ứng dụng hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm và chỉ dành cho một số nhà xuất bản. 

Có 2 cách để thiết lập một ứng dụng:

 • Đã xuất bản: Chọn tùy chọn này nếu bạn đã thử nghiệm ứng dụng và tin rằng ứng dụng đã sẵn sàng phân phát quảng cáo. Nếu bạn đã xuất bản ứng dụng đó trong một cửa hàng mà AdMob hỗ trợ và liên kết cửa hàng đó trong tài khoản AdMob, thì chúng tôi sẽ tự động xem xét ứng dụng sau khi bạn thiết lập trong AdMob. Hãy tìm hiểu cách theo dõi trạng thái xem xét và khả năng phân phát quảng cáo của ứng dụng
 • Chưa xuất bản: Chọn tùy chọn này nếu bạn vẫn cần thử nghiệm ứng dụng của mình. Bạn cũng có thể chọn tùy chọn này nếu phát hành ứng dụng trên một cửa hàng mà AdMob chưa hỗ trợ. Xin lưu ý rằng bạn sẽ cần quay lại AdMob để liên kết ứng dụng đó với một cửa hàng ứng dụng được hỗ trợ để hệ thống đánh dấu ứng dụng là đã xuất bản và đủ điều kiện để xem xét. 

Thiết lập một ứng dụng đã xuất bản

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Nhấp vào Thêm ứng dụng.
 4. Chọn nền tảng của ứng dụng (Android hoặc iOS). 
 5. Chọn Có, ứng dụng đã được đăng lên cửa hàng ứng dụng được hỗ trợ.
 6. Nhấp vào Tiếp tục.
Các ứng dụng được đăng lên Google Play hoặc Apple App Store
 1. Tìm ứng dụng của bạn theo tên ứng dụng, tên nhà phát triển, mã ứng dụng hoặc URL cửa hàng ứng dụng
  Lưu ý: Nếu bạn đã xuất bản ứng dụng của mình nhưng không tìm thấy ứng dụng đó trong AdMob, hãy thử sử dụng URL cửa hàng ứng dụng để tìm ứng dụng đó. Tuy nhiên, URL cửa hàng ứng dụng phải truy cập được trong trình duyệt. 
 2. Nhấp vào Thêm bên cạnh ứng dụng mà bạn muốn thêm. 
  1. Nếu bạn cũng đăng ứng dụng Android của mình lên những cửa hàng Android bên thứ ba khác được hỗ trợ và sử dụng cùng một tên gói, hãy chọn các cửa hàng đó trong danh sách xuất hiện. 
   AdMob hiện hỗ trợ Amazon Appstore, OPPO App Market, Samsung Galaxy Store, VIVO App Store và Xiaomi GetApps.

   Nếu bạn cũng thêm cửa hàng Android bên thứ ba khác, hãy kiểm tra xem tên gói có giống tên gói của ứng dụng trên các cửa hàng Android khác không. Tên gói này được dùng cho quy trình đánh giá trạng thái sẵn sàng của ứng dụng. Vì vậy, bạn phải đảm bảo tên gói xác định chính xác ứng dụng của bạn.

 3. Nhấp vào Tiếp tục
 4. Hệ thống sẽ tự động điền tên ứng dụng và tên gói Android hoặc mã cửa hàng Apple.
 5. Xác nhận rằng bạn muốn bật chỉ số người dùng cho ứng dụng này.
 6. Nhấp vào Thêm ứng dụng.
Ứng dụng chỉ được đăng lên các cửa hàng Android khác (không phải lên Google Play)
 1. Chọn cửa hàng ứng dụng bên thứ ba được hỗ trợ mà bạn đã đăng ứng dụng lên.
  AdMob hiện hỗ trợ Amazon Appstore, OPPO App Market, Samsung Galaxy Store, VIVO App Store và Xiaomi GetApps.

  Nếu đã đăng ứng dụng lên một cửa hàng mà AdMob chưa hỗ trợ, thì bạn nên đăng ứng dụng đó lên một cửa hàng được hỗ trợ hoặc làm theo hướng dẫn thiết lập một ứng dụng chưa xuất bản hoặc ứng dụng được đăng lên một cửa hàng chưa được hỗ trợ. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể xem xét những ứng dụng mà bạn chỉ đăng lên cửa hàng không được hỗ trợ và sẽ giới hạn phân phát quảng cáo của những ứng dụng đó. 

  Xin lưu ý rằng ứng dụng của bạn sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm nếu không được đăng lên Google Play hoặc Apple App Store.
 2. Nhấp vào Tiếp tục
 3. Nhập tên gói cho ứng dụng. Hãy tìm hiểu thêm về tên gói.
  Tên gói và mã Apple App Store rất quan trọng đối với việc phân phát quảng cáo và bạn sẽ không thể thay đổi các thông tin này. Do đó, bạn nhớ liên kết đến đúng ứng dụng trước khi tiếp tục.
 4. Nhập tên cho ứng dụng. Bạn nên nhập chính tên được dùng trên cửa hàng mà bạn đăng ứng dụng đó. AdMob có thể dùng thông tin này trong quá trình đánh giá trạng thái sẵn sàng của ứng dụng.  
 5. Xác nhận rằng bạn muốn bật chỉ số người dùng cho ứng dụng này.
 6. Nhấp vào Thêm ứng dụng

Thiết lập một ứng dụng chưa xuất bản

Hãy chọn tùy chọn này nếu bạn chưa đăng ứng dụng lên một cửa hàng ứng dụng hoặc nếu AdMob chưa hỗ trợ cửa hàng mà bạn đăng ứng dụng. Việc thêm một ứng dụng chưa xuất bản có thể hữu ích cho việc thiết lập và thử nghiệm ứng dụng đó trước khi phát hành trên một cửa hàng ứng dụng.

Xin lưu ý rằng những ứng dụng được đăng lên cửa hàng chưa được hỗ trợ sẽ bị giới hạn phân phát quảng cáo cho đến khi bạn đăng chúng lên và liên kết với một cửa hàng mà AdMob hỗ trợ. 

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Nhấp vào Thêm ứng dụng.
 4. Chọn nền tảng của ứng dụng (iOS hoặc Android). 
 5. Chọn Không.
 6. Nhập tên cho ứng dụng. Bạn nên nhập chính tên được dùng trên cửa hàng mà bạn đăng ứng dụng đó. AdMob có thể dùng thông tin này trong quá trình đánh giá trạng thái sẵn sàng của ứng dụng.
 7. Xác nhận rằng bạn muốn bật chỉ số người dùng cho ứng dụng này.
 8. Nhấp vào Thêm.

Sau khi xuất bản và đăng ứng dụng lên một cửa hàng mà AdMob hỗ trợ, bạn sẽ cần quay lại AdMob để liên kết ứng dụng đó với trang thông tin trên cửa hàng ứng dụng

Ứng dụng của bạn sẽ bị giới hạn phân phát quảng cáo cho đến khi được AdMob chấp thuận trong quy trình đánh giá trạng thái sẵn sàng của ứng dụng. Để được AdMob xem xét và chấp thuận, bạn sẽ phải đăng ứng dụng lên một cửa hàng mà AdMob hỗ trợ và liên kết ứng dụng với cửa hàng ứng dụng đó trong tài khoản AdMob. 

Bạn không thấy cửa hàng ứng dụng mình muốn đăng? 

AdMob hiện hỗ trợ Amazon Appstore, OPPO App Market, Samsung Galaxy Store, VIVO App Store và Xiaomi GetApps.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false