Thiết lập ứng dụng trong AdMob (Thử nghiệm)

Tính năng này hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm dành cho một số nhà xuất bản.

Bước đầu tiên để kiếm tiền trong ứng dụng của bạn thông qua AdMob là thiết lập ứng dụng. Hiện tại, bạn có thể thêm ứng dụng đã xuất bản và chưa xuất bản. Không phải tất cả ứng dụng đã xuất bản lên một cửa hàng ứng dụng đều được đăng lên cửa hàng mà AdMob hỗ trợ. AdMob hiện chỉ hỗ trợ một số cửa hàng ứng dụng.

Khi bạn liên kết ứng dụng của mình với một cửa hàng ứng dụng mà AdMob hỗ trợ, thông tin chi tiết về ứng dụng đó (ví dụ: biểu tượng ứng dụng) sẽ tự động được cập nhật trong AdMob.

Nếu bạn thiết lập một ứng dụng chưa xuất bản hoặc một ứng dụng đã đăng lên cửa hàng mà chúng tôi chưa hỗ trợ, bạn cần quay lại AdMob và liên kết ứng dụng đó với cửa hàng ứng dụng mà bạn sẽ nhập khi đăng ứng dụng lên cửa hàng ứng dụng mà AdMob hỗ trợ.

Thiết lập một ứng dụng đã đăng lên cửa hàng được hỗ trợ

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Nhấp vào Thêm ứng dụng.
 4. Chọn nền tảng của ứng dụng (Android hoặc iOS). 
 5. Chọn Có, ứng dụng đã được đăng lên cửa hàng ứng dụng được hỗ trợ.
 6. Nhấp vào Tiếp tục.
Ứng dụng được đăng lên Google Play hoặc Apple App Store 
 1. Tìm kiếm ứng dụng của bạn theo tên ứng dụng, tên nhà phát triển hoặc mã ứng dụng. 
 2. Nhấp vào Thêm bên cạnh ứng dụng mà bạn muốn thêm. 
  1. Nếu bạn cũng đăng ứng dụng Android này trên các cửa hàng Android bên thứ ba được hỗ trợ khác, hãy chọn các cửa hàng đó trong danh sách xuất hiện. 
   AdMob hiện hỗ trợ Amazon Appstore, OPPO App Market, Samsung Galaxy Store, VIVO App Store và Xiaomi GetApps.
 3. Nhấp vào Tiếp tục
 4. Hệ thống sẽ tự động điền tên ứng dụng và tên gói Android hoặc mã cửa hàng Apple.
 5. Xác nhận rằng bạn muốn bật chỉ số người dùng cho ứng dụng này.
 6. Nhấp vào Thêm ứng dụng.
Ứng dụng chỉ được đăng lên các cửa hàng Android khác (không phải lên Google Play)
 1. Chọn cửa hàng ứng dụng bên thứ ba được hỗ trợ mà bạn đã đăng ứng dụng lên.
  AdMob hiện hỗ trợ Amazon Appstore, OPPO App Market, Samsung Galaxy Store, VIVO App Store và Xiaomi GetApps.

  Nếu đã đăng ứng dụng lên một cửa hàng mà AdMob chưa hỗ trợ, bạn nên đăng ứng dụng đó lên một cửa hàng được hỗ trợ hoặc thực hiện theo hướng dẫn về cách thiết lập ứng dụng chưa xuất bản hoặc ứng dụng đã đăng lên một cửa hàng chưa được hỗ trợ

  Xin lưu ý rằng ứng dụng của bạn sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm nếu không được đăng lên Google Play hoặc Apple App Store.
 2. Nhấp vào Tiếp tục
 3. Nhập tên gói cho ứng dụng. Hãy tìm hiểu thêm về tên gói.
 4. Nhập tên cho ứng dụng. Tên này không ảnh hưởng đến tên công khai của ứng dụng và chỉ mình bạn sử dụng. 
 5. Xác nhận rằng bạn muốn bật chỉ số người dùng cho ứng dụng này.
 6. Nhấp vào Thêm ứng dụng

Thiết lập ứng dụng chưa xuất bản hoặc ứng dụng đã được đăng lên cửa hàng chưa được hỗ trợ

Hãy chọn tùy chọn này nếu bạn chưa đăng ứng dụng lên cửa hàng ứng dụng, hoặc nếu cửa hàng mà bạn đăng ứng dụng không được AdMob hỗ trợ.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Nhấp vào Thêm ứng dụng.
 4. Chọn nền tảng của ứng dụng (iOS hoặc Android). 
 5. Chọn Không.
 6. Nhập tên cho ứng dụng. Tên này không ảnh hưởng đến tên công khai của ứng dụng và chỉ mình bạn sử dụng.
 7. Nhấp vào Thêm.

Sau khi đăng ứng dụng lên cửa hàng ứng dụng được hỗ trợ

Sau khi đăng ứng dụng của mình lên cửa hàng được hỗ trợ, bạn có thể liên kết ứng dụng đó bằng cách: 

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Chọn tên của ứng dụng mà bạn muốn liên kết. 
  • Lưu ý: Nếu bạn không thấy ứng dụng trong danh sách các ứng dụng gần đây, hãy nhấp vào Xem tất cả các ứng dụng. Sau đó, hãy nhấp vào tên của ứng dụng.
 4. Nhấp vào Thêm trong mục Cửa hàng ứng dụng.
  • Lưu ý: Nếu không thấy tùy chọn thêm cửa hàng ứng dụng, thì có thể bạn đã liên kết ứng dụng này. Nếu ứng dụng đã được liên kết với Google Play hoặc App Store, bạn không thể hủy liên kết. Tuy nhiên, bạn có thể thêm hoặc xóa các cửa hàng Android của bên thứ ba.  
 5. Thực hiện theo các hướng dẫn cho:

Bạn không thấy cửa hàng ứng dụng của mình? 

AdMob hiện hỗ trợ Amazon Appstore, OPPO App Market, Samsung Galaxy Store, VIVO App Store và Xiaomi GetApps.

Nếu đã đăng ứng dụng lên một cửa hàng mà AdMob chưa hỗ trợ, bạn nên đăng ứng dụng đó lên một cửa hàng được hỗ trợ hoặc thực hiện theo hướng dẫn về cách thiết lập ứng dụng chưa xuất bản hoặc ứng dụng đã đăng lên một cửa hàng chưa được hỗ trợ

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố