Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Правила на програмите AdMob и AdSense

Персонализирани и неперсонализирани реклами за LGPD

В тази статия са описани подробно разликите между персонализираните и неперсонализираните реклами, свързани с бразилския закон Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Научете повече за законодателството във връзка с поверителността по LGPD

Персонализирани реклами

Персонализираното рекламиране (по-рано наричано „рекламиране въз основа на интереси“) е мощен инструмент за подобряване уместността на рекламите за потребителите и увеличаване на ROI за рекламодателите. Във всичките си продукти за издатели правим изводи за интересите на потребителите въз основа на сайтовете, които посещават, или приложенията, които използват. Това дава възможност на рекламодателите да насочват кампаниите си според тези интереси, като така се осигурява по-добра практическа работа с рекламите както за потребителите, така и за рекламодателите.

Google приема рекламите за персонализирани, когато се основават на предварително събрани данни или такива за минали периоди, за да се определи или повлияе изборът на реклами, включително предишни заявки за търсене, дейността на потребителя, посещения на сайтове или приложения, демографска информация или местоположение. По-конкретно това би включвало например насочване по демографски признак, насочване по категории по интереси, ремаркетинг, насочване по списъци от „Списъци с клиенти“ и насочване по списъци с аудитории, качени в Display & Video 360 или Campaign Manager 360.

Неперсонализирани реклами (NPA)

Неперсонализираните реклами са такива, които не се основават на миналото поведение на потребителите. Те се насочват посредством контекстна информация, включително групово (като например на ниво град, но не пощенски код) географско насочване въз основа на текущото местоположение, съдържанието на текущия сайт или текущото приложение, както и термините в настоящата заявка. Google не разрешава насочването по аудитория въз основа на интереси, включително по демографски признак и по списък с потребители.

Въпреки че неперсонализираните реклами не използват „бисквитки“ или идентификатори на мобилни реклами за насочване, все пак използват „бисквитки“ или такива идентификатори за ограничаване на честотата, обобщено отчитане на рекламите и борба с измами и злоупотреби.

Когато влязъл в профила си потребител на Google в Бразилия е предоставил директно на Google данни за възрастта си, според които е дете, ще му показваме само неперсонализирани реклами, независимо дали издателят предава в рекламния маркер сигнал за такива реклами.

Неперсонализирани реклами за програмно рекламиране

Когато в маркера се предаде сигнал за неперсонализирани реклами, при програмните транзакции се случва следното:

„Програмни транзакции“ са транзакции от открити търгове, частни търгове, „Първи поглед“, предпочитани оферти и програмно гарантирани оферти.
 • Показваните реклами не използват информация въз основа на миналото поведение на потребителя.
 • Google не записва информация за потребителските идентификатори с цел измерване или насочване на персонализирани реклами.
 • Не се показват реклами с насочване по аудитория въз основа на интереси (включително насочване по демографски признак и по списъци за ремаркетинг).
 • Рекламите, показвани чрез GDN и Display & Video 360, ще използват само контекстно насочване и насочване по разположение. Тези реклами може да използват IP адреса за много грубо географско насочване (на ниво град) и за предотвратяване на невалидна дейност. Тези реклами също така използват „бисквитки“ и/или IDFA и идентификатори за рекламиране, за да се извършва ограничаване на честотата, обобщено отчитане на рекламите и борба с измами и злоупотреби.
 • Неперсонализираните реклами не поддържат купувачи трети страни или проследяване на реклами от трети страни.

Неперсонализирани реклами за непрограмно рекламиране

Когато в маркера се предаде сигнал за неперсонализирани реклами, при непрограмните договорени покупки се случва следното:

„Непрограмни договорени покупки“ са договорени покупки, които не са част от програмно гарантираните оферти или програмните сделки в Ad Manager, Ad Exchange или AdSense.
 • Не се показват реклами с насочване по аудитория въз основа на интереси (включително насочване по демографски признак и по списъци за ремаркетинг).
 • Google не записва информация за потребителските идентификатори с цел измерване или насочване на персонализирани реклами.
 • Неперсонализираните реклами ще се показват за резервации само ако няма декларирани или открити доставчици на рекламни технологии.

Неперсонализирани реклами при групи по постъпления

Когато в маркера се предаде сигнал за неперсонализирани реклами, за групите по постъпления, използващи „Открито офериране“ и посредничество за мобилни приложения, се случва следното:

 • „Открито офериране“ бива деактивирано и не се извършват извиквания към участниците в него.
 • Посредничеството за мобилни приложения не се деактивира.

Общи функции, засегнати от показването на неперсонализирани реклами

 • Насочването по решения за аудитории няма да бъде налице за заявки за NPA.
 • Насочването по мобилен оператор в Ad Manager няма да бъде налице за заявки за NPA.
 • Насочването по пропускателна способност в Ad Manager няма да бъде налице за заявки за NPA.
 • Определени полета за прехвърляне на данни, като например UserId, няма да са налице.
 • За сделките с купувачи извън Display & Video 360 няма да могат да се извършват транзакции при заявки за NPA.
 • Сделките с купувачи в Display & Video 360 може да бъдат засегнати, ако при заявките за NPA те използват пиксели от трети страни или насочване по аудитория.

Промени в отчитането при неперсонализирани реклами

 • При трафика от неперсонализирани реклами определени полета за прехвърляне на данни в Ad Manager ще бъдат празни, включително UserId, AudienceSegmentIds, Bandwidth и MobileCarrier.
 • Възможно е точността на отчитането на обхвата в Ad Manager да намалее.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню