Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Tạo đơn vị quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng (bản thử nghiệm)

Tính năng này hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm.
Để biết thêm thông tin về đơn vị quảng cáo có tặng thưởng, hãy xem bài viết Thông tin tổng quan về đơn vị quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng.

Đơn vị quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng tự động hiển thị quảng cáo toàn trang trong ứng dụng của bạn, và tặng thưởng cho những người dùng xem quảng cáo. Hãy đặt những quảng cáo này vào khoảng nghỉ và điểm chuyển tiếp tự nhiên trong giao diện của ứng dụng, chẳng hạn như sau khi hoàn tất cấp độ trong ứng dụng trò chơi.

Không giống như quảng cáo có tặng thưởng, người dùng không bắt buộc phải chọn xem quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng.

Cách triển khai quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng

Lưu ý: Hệ thống chỉ phân phát quảng cáo có thể bỏ qua trong đơn vị quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng. Hiện tại, đơn vị quảng cáo này phân phát quảng cáo cho yêu cầu từ Mạng AdMob và Mạng đối tượng Meta. Tính năng Dàn xếp với các mạng quảng cáo khác hiện chưa được hỗ trợ. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sẽ hỗ trợ tính năng này trong tương lai. 

Thông qua đơn vị quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng, người dùng xem quảng cáo để nhận những phần thưởng trong ứng dụng (như tiền xu, thêm mạng hoặc điểm). Bạn có thể đặt các phần thưởng khác nhau cho các đơn vị quảng cáo khác nhau, và chỉ định giá trị phần thưởng cũng như vật phẩm mà người dùng sẽ nhận được. 

Đơn vị quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng có thể hiển thị quảng cáo tương tác và quảng cáo dạng video. 

Khi bạn triển khai đơn vị quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng trong ứng dụng của mình, hãy nhớ xem lại chính sách về quảng cáo cung cấp phần thưởng và Hướng dẫn về quảng cáo xen kẽ cho cả hai phương thức triển khai quảng cáo xen kẽ Không được phépĐược đề xuất.

Các bước sau đây sẽ giúp bạn tạo đơn vị quảng cáo mới trong tài khoản AdMob, sau đó triển khai đơn vị quảng cáo đó trong mã của ứng dụng. Bạn phải hoàn thành tất cả các bước sau để bắt đầu hiển thị quảng cáo trong đơn vị quảng cáo này.

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Chọn tên của ứng dụng mà bạn đang tạo đơn vị quảng cáo này. Nếu bạn không ứng dụng đó trong danh sách ứng dụng gần đây, bạn có thể nhấp vào Thêm ứng dụng để thêm ứng dụng mới hoặc nhấp vào Tất cả ứng dụng để tìm kiếm danh sách tất cả các ứng dụng bạn đã thêm vào AdMob.
 4. Nhấp vào Đơn vị quảng cáo trong thanh bên.
 5. Hãy nhấp vào Bắt đầu. Nếu bạn đã tạo đơn vị quảng cáo cho ứng dụng này, hãy nhấp vào Thêm đơn vị quảng cáo
 6. Nhấp vào Chọn cho Định dạng quảng cáo có tặng thưởng.
 7. Nhập tên cho đơn vị quảng cáo này. Được đề xuất: Bao gồm thông tin có liên quan, chẳng hạn như định dạng và vị trí quảng cáo trong ứng dụng của bạn để giúp bạn xác định dễ dàng hơn sau này.
 8. Hoàn tất cài đặt phần thưởng cho đơn vị quảng cáo sau:
  • Số lượng phần thưởng: Nhập số lượng vật phẩm thưởng mà người dùng sẽ nhận được. Con số này phải là số nguyên.
  • Vật phẩm thưởng: Nhập tên của vật phẩm thưởng mà người dùng sẽ nhận được. Ví dụ: Tiền xu, thêm mạng
  • Hộp kiểm: Ghi đè cài đặt phần thưởng do mạng quảng cáo bên thứ ba cung cấp. Được chọn theo mặc định.
 9. (tùy chọn) Hoàn tất các cài đặt nâng cao cho đơn vị quảng cáo này:
  • Loại quảng cáo: Chọn (các) loại quảng cáo được phép hiển thị cho đơn vị quảng cáo này. Bạn có thể chọn bất kỳ kết hợp loại quảng cáo nào bằng cách chọn các hộp. Việc bỏ chọn tất cả các hộp sẽ dẫn đến lỗi. Bạn phải chọn ít nhất một loại quảng cáo cho mỗi đơn vị quảng cáo. Đề xuất: Để thử và giúp tối đa hóa doanh thu cho đơn vị quảng cáo này, chúng tôi khuyên bạn nên chọn tất cả các hộp.
  • eCPM sàn: Bạn có thể đặt eCPM sàn (còn được gọi là eCPM tối thiểu) cho mỗi đơn vị quảng cáo bạn tạo. Điều này cho phép Mạng AdMob không phân phát quảng cáo đến đơn vị quảng cáo này với giá trị eCPM thấp hơn eCPM tối thiểu mà bạn đã đặt.
   1. Nhấp vào chuyển đổi eCPM sàn để bật eCPM này và bật các eCPM sàn cho đơn vị quảng cáo của bạn.
   2. Nhập giá trị eCPM toàn cầu cho Mạng AdMob để sử dụng làm giá trị sàn.
   ECPM sàn này chỉ áp dụng cho Mạng AdMob. Giá trị này không áp dụng cho các mạng quảng cáo của bên thứ ba và các sự kiện tùy chỉnh được định cấu hình làm nguồn quảng cáo trong một nhóm hòa giải.
 10. Nhấp vào Tạo đơn vị quảng cáo.
 11. Làm theo hướng dẫn trong Hướng dẫn bắt đầu của Google Developers (Android, iOS, Unity) để triển khai đơn vị quảng cáo này trong mã của bạn để bắt đầu hiển thị quảng cáo. Bạn sẽ cần có mã ứng dụng và mã đơn vị quảng cáo trong quá trình triển khai.
  Đơn vị quảng cáo này sẽ không hiển thị quảng cáo cho đến khi bạn hoàn tất bước này. Nếu chưa sẵn sàng triển khai đơn vị quảng cáo, bạn có thể nhấp vào Gửi nội dung này qua email để gửi hướng dẫn qua email hoặc nhấp vào Xong để thoát khỏi trang.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
<p>"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.</p>

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false