Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Thông tin tổng quan về đơn vị quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng (đang thử nghiệm)

Tính năng này hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm.

Quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng là một loại định dạng quảng cáo có trả thưởng mới cho phép bạn tặng thưởng (chẳng hạn như tiền xu hoặc thêm mạng) cho các quảng cáo tự động xuất hiện tại các điểm chuyển tiếp tự nhiên của ứng dụng.

Không giống như quảng cáo có tặng thưởng, người dùng không bắt buộc phải chọn xem quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng.

Thay vì sử dụng thông báo nhắc chọn xem trong quảng cáo có tặng thưởng, quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng cần phải có một màn hình giới thiệu về phần thưởng và cho phép người dùng chọn không xem nếu muốn.

Hệ thống chỉ phân phát quảng cáo có thể bỏ qua trong đơn vị quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng.

Hiện tại, đơn vị quảng cáo này phân phát quảng cáo cho yêu cầu từ AdMob và Meta Audience Network. Tính năng Dàn xếp thông qua các nguồn quảng cáo khác hiện chưa được hỗ trợ. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sẽ hỗ trợ tính năng này trong tương lai.

Quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng hoạt động như thế nào?

Quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng có thể phân phát mà không yêu cầu người dùng chọn xem. Tại bất kỳ thời điểm nào trong khi sử dụng, người dùng có thể quyết định bỏ qua quảng cáo hoặc dừng xem quảng cáo. 

Bạn có thể chỉ định giá trị phần thưởng được liên kết với đơn vị quảng cáo trong ứng dụng và đặt các phần thưởng khác nhau cho từng đơn vị quảng cáo. Người dùng sẽ nhận được phần thưởng vì đã tương tác với quảng cáo mà không cần cài đặt gì cả. 

Introduction to rewarded interstitial ads

Định dạng và tính năng của quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng của AdMob

Trước khi hiển thị quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng cho người dùng, bạn phải hiển thị cho người dùng một màn hình giới thiệu bao gồm:

 • Thông điệp rõ ràng về phần thưởng mà sẽ thôi thúc người dùng xem quảng cáo 
 • Tuỳ chọn rõ ràng, không bị che khuất để bỏ qua quảng cáo trước khi quảng cáo bắt đầu
 • Khoảng thời gian đủ để người dùng hiểu rõ phần thưởng và chọn không xem nếu không muốn xem quảng cáo

Ví dụ

Một người dùng vừa hoàn thành một cấp độ trong trò chơi đang chơi. Trong khi tải cấp độ tiếp theo, người dùng thấy lời nhắc rằng quảng cáo sẽ bắt đầu trong vài giây và phần thưởng cho việc xem quảng cáo là thêm một mạng. Người dùng có tùy chọn đóng quảng cáo. 

Sau vài giây, quảng cáo bắt đầu với đồng hồ đếm ngược cho người dùng biết thời gian còn lại cho đến khi họ nhận được phần thưởng. Nếu người dùng nhấp để thoát khỏi quảng cáo, thì màn hình sẽ hiển thị thông báo nhắc để cảnh báo về việc mất phần thưởng. Người dùng phải xác nhận rằng họ muốn thoát quảng cáo trước khi quảng cáo đóng.  

Loại quảng cáo dạng video

 • Kiểm soát âm thanh:
  • Kiểm soát âm lượng dựa trên âm lượng thiết bị (không có tùy chọn kiểm soát âm lượng dành riêng cho ứng dụng)
  • Hỗ trợ biểu tượng tắt tiếng (chỉ Android)
    
 • Quảng cáo dạng video có thể đóng:
  • Khi nhấp vào nút X, người dùng sẽ thấy thông báo nhắc hỏi xem họ có muốn đóng quảng cáo hay không.
  • Người dùng sẽ được cảnh báo rằng họ sẽ mất phần thưởng nếu đóng quảng cáo
    
 • Đồng hồ đếm ngược:
  • Cho người dùng biết thời gian còn lại cho đến khi họ nhận được phần thưởng
    
 • Việc cài đặt bị trì hoãn:
  • Người dùng được đưa đến cửa hàng ứng dụng phù hợp sau khi xem xong quảng cáo
    
 • Thẻ kết thúc (việc cài đặt không bắt buộc):
  • Người dùng nhận được phần thưởng vì đã xem quảng cáo dạng video (không cần cài đặt)
  • Nút cài đặt chuyển sang màu xanh lá cây khi người dùng xem hết video
  • Khi nhấp vào nút này, người dùng sẽ được đưa đến thẳng cửa hàng ứng dụng phù hợp

Loại quảng cáo tương tác

Bạn có thể tùy ý đưa quảng cáo tương tác vào đơn vị quảng cáo có tặng thưởng của mình.

 • Quảng cáo có thể chơi:
  • Quảng cáo nhấp để tải xuống cho phép người dùng chơi thử trò chơi ngay trong đơn vị quảng cáo.
  • Sau đó, người dùng có cơ hội tải ứng dụng xuống.
    
 • Quảng cáo khảo sát:
  • Hỏi người dùng một câu hỏi.
  • Sau khi trả lời, người dùng nhận được phần thưởng.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính