Aan de slag

Advertentiereactie-ID

De advertentiereactie-ID is de waarde in het veld responseIdentifier. Dit is de unieke ID van een advertentiereactie. Het veld responseIdentifier is beschikbaar voor een advertentie of een bemiddelingsreactie.

De advertentiereactie-ID kan worden gebruikt om een advertentie in het Centrum voor advertentiebeoordeling in Ad Manager en AdMob te identificeren en te blokkeren.

Advertentiereactie-ID's kunnen gedurende zeven dagen worden opgezocht in het Centrum voor advertentiebeoordeling. Meer informatie over het ophalen van de advertentiereactie-ID op de Google Developers-site voor Android en iOS

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen