Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Giải quyết vấn đề với tệp app-ads.txt

Đây là bài viết về cách giải quyết các vấn đề liên quan đến tệp app-ads.txt. Bài viết này trình bày những việc cần làm nếu hệ thống không tìm thấy hoặc không xác minh được tệp app-ads.txt của bạn. Bài viết này cũng nêu chi tiết cách khắc phục vấn đề về định dạng và sự cố về trình thu thập thông tin. Xin lưu ý rằng có thể mất đến 24 giờ để AdMob cập nhật sau khi các thay đổi được thực hiện, và bạn cần đặt tệp app-ads.txt trên đường dẫn gốc của trang web nhà phát triển của bạn.

Để bắt đầu, hãy xem xét kỹ thông tin mà bạn nhận được trong tài khoản của mình để xác định lý do khiến hệ thống không tìm thấy và không xác minh được tệp app-ads.txt của bạn. Sau khi xác định được vấn đề, bạn có thể sử dụng thông tin bên dưới để khắc phục vấn đề về tệp app-ads.txt.

Các vấn đề trên trang này

Không tìm thấy tệp app-ads.txt

Thiết lập một tệp app-ads.txt và xuất bản tệp đó trên miền trang web nhà phát triển của bạn. Làm theo hướng dẫn để thiết lập tệp app-ads.txt.

Đảm bảo rằng bạn đã đăng ký ứng dụng của mình với Google Play hoặc Apple App Store và đã thêm trang web nhà phát triển vào trang thông tin trên Cửa hàng Play cho ứng dụng đó.

Có thể mất đến 24 giờ để AdMob tự động thu thập thông tin và xác minh tệp app-ads.txt của bạn. Hãy đợi ít nhất 24 giờ để hệ thống cập nhật trạng thái của tệp app-ads.txt.

Lưu ý: Nếu gần đây, bạn đã thêm một trang web nhà phát triển hoặc cập nhật trang thông tin ứng dụng của mình trên Google Play, hãy đợi tối đa 24 giờ để AdMob phát hiện thấy các thay đổi này.

Trang thông tin ứng dụng của bạn trên Cửa hàng Play bị thiếu trang web nhà phát triển

Thêm trang web nhà phát triển vào trang thông tin ứng dụng của bạn trên Google Play hoặc Apple App Store. Chúng tôi sẽ sử dụng miền trang web của bạn để tìm tệp app-ads.txt trên đường dẫn gốc của trang web đó. Tìm hiểu ngay để biết cách thiết lập trang web nhà phát triển.

Nếu ứng dụng của bạn được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ, hãy xác minh để đảm bảo đúng trang web nhà phát triển xuất hiện cho mỗi biến thể ngôn ngữ.

Lưu ý: Nếu gần đây, bạn đã thêm một trang web nhà phát triển hoặc cập nhật trang thông tin ứng dụng của mình trên Google Play, hãy đợi tối đa 24 giờ để AdMob phát hiện thấy các thay đổi này.

URL của trang web nhà phát triển không hợp lệ

Kiểm tra URL của trang web nhà phát triển và đảm bảo rằng URL đó hoạt động đúng cách. Đảm bảo không có lỗi đánh máy trong URL của trang web nhà phát triển trong trang thông tin ứng dụng của bạn.

Tệp app-ads.txt của bạn được lưu trữ trên một miền con không được hỗ trợ

Đảm bảo rằng máy chủ web của bạn lưu trữ tệp app-ads.txt hoặc chuyển hướng đến đúng vị trí khi bạn nhập URL của tệp app-ads.txt xuất hiện trong tài khoản AdMob của bạn. URL của tệp app-ads.txt xuất hiện trong tài khoản của bạn là URL mà AdMob sử dụng để tìm thấy tệp của bạn.

Cập nhật trang web nhà phát triển trong trang thông tin ứng dụng của bạn trên Cửa hàng Play thành miền con của trang web đó hoặc một miền khác nếu bạn không thể xuất bản tệp tại vị trí hiện tại hoặc muốn sử dụng một trang web khác.

Tham khảo Câu hỏi thường gặp về tệp app-ads.txt để biết thêm thông tin.

Tệp app-ads.txt của bạn có định dạng không chính xác

Xem Quy cách của Authorized Sellers for Apps do IAB Tech Lab cung cấp để đảm bảo bạn đã định dạng chính xác tệp của mình.

Kiểm tra tệp app-ads.txt của bạn để phát hiện các vấn đề như:

 • Mã nhà xuất bản bị thiếu hoặc không chính xác
 • Mọi lỗi đánh máy trong URL hoặc mã nhà xuất bản
 • Mã nhà xuất bản được định dạng không chính xác
 • Miền không chính xác, chẳng hạn như sử dụng admob.com thay vì google.com

Sao chép và dán đoạn mã dành riêng cho bạn (đoạn mã bao gồm mã nhà xuất bản của bạn) từ AdMob vào tệp app-ads.txt. Cách tìm đoạn mã của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Nhấp vào Tất cả ứng dụng.
 4. Nhấp vào tab app-ads.txt.
 5. Nhấp vào Cách thiết lập tệp app-ads.txt
 6. Nhấp vào biểu tượng Sao chép bên cạnh đoạn mã cần sao chép. 
 7. Dán đoạn mã đó vào tệp app-ads.txt của bạn.

Mã nhà xuất bản của bạn có định dạng không chính xác

Bạn cần phải cập nhật tệp app-ads.txt để định dạng đúng cách mã nhà xuất bản của mình.

Sao chép và dán đoạn mã dành riêng cho bạn (đoạn mã bao gồm mã nhà xuất bản của bạn) từ AdMob vào tệp app-ads.txt. Cách tìm đoạn mã của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Nhấp vào Tất cả ứng dụng.
 4. Nhấp vào tab app-ads.txt.
 5. Nhấp vào Cách thiết lập tệp app-ads.txt
 6. Nhấp vào biểu tượng Sao chép bên cạnh đoạn mã cần sao chép. 
 7. Dán đoạn mã đó vào tệp app-ads.txt của bạn. 

Thiếu mã nhà xuất bản

Bạn cần phải cập nhật tệp app-ads.txt để thêm mã nhà xuất bản. 

Sao chép và dán đoạn mã dành riêng cho bạn (đoạn mã bao gồm mã nhà xuất bản của bạn) từ AdMob vào tệp app-ads.txt. Cách tìm đoạn mã của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Nhấp vào Tất cả ứng dụng.
 4. Nhấp vào tab app-ads.txt.
 5. Nhấp vào Cách thiết lập tệp app-ads.txt
 6. Nhấp vào biểu tượng Sao chép bên cạnh đoạn mã cần sao chép. 
 7. Dán đoạn mã đó vào tệp app-ads.txt của bạn. 

Tệp robots.txt đang ngăn trình thu thập thông tin của Google thu thập thông tin về tệp của bạn

Trình thu thập thông tin có thể bỏ qua tệp app-ads.txt nếu tệp robots.txt hạn chế việc thu thập thông tin. Nếu URL app-ads.txt của bạn chuyển hướng đến tên máy chủ khác, hãy lưu ý rằng mọi tệp robots.txt trên tên máy chủ tiếp theo cũng có thể tác động đến trình thu thập thông tin.

Cập nhật tệp robots.txt để cho phép Google thu thập thông tin về tệp app-ads.txt của bạn.

Thêm hai dòng văn bản sau vào tệp robots.txt của bạn:

User-agent: Google-adstxt

Disallow:

Lưu ý: Ngoài Google-adstxt, trình thu thập thông tin cũng sẽ tuân theo bản ghi Mediapartners-GoogleGooglebot robots.txt User-agent.
 
Bạn thấy một ứng dụng không phải của mình? Hãy tìm hiểu thêm

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính