Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Giải quyết vấn đề với tệp app-ads.txt

Hãy xem xét kỹ các thông tin bạn nhận được trong tài khoản của mình để xác định lý do hệ thống không tìm thấy và xác minh được tệp app-ads.txt của bạn. Bảng sau đây cung cấp thêm thông tin về cách khắc phục sự cố với tệp app-ads.txt.

Vấn đề Những việc bạn có thể làm
Không tìm thấy tệp app-ads.txt. thực hiện thao tác này

Thiết lập một tệp app-ads.txt và xuất bản tệp đó trên miền trang web của nhà phát triển của bạn. Làm theo hướng dẫn để thiết lập tệp app-ads.txt

Đảm bảo rằng ứng dụng của bạn được đăng ký với Google Play hoặc Apple App Store và trang web của nhà phát triển được thêm vào trang thông tin trên cửa hàng Play cho ứng dụng đó.

Có thể mất đến 24 giờ để AdMob tự động thu thập thông tin và xác minh tệp app-ads.txt của bạn. Hãy đợi ít nhất 24 giờ để hệ thống cập nhật trạng thái tệp app-ads.txt. 

Lưu ý: Nếu gần đây, bạn đã thêm một trang web của nhà phát triển hoặc cập nhật trang thông tin ứng dụng, thì sẽ cần một khoảng thời gian để AdMob phát hiện ra những thay đổi này:

 • Các ứng dụng trên Google Play: Tối đa 24 giờ
 • Các ứng dụng trên Apple App Store: Tối đa 7 ngày
Trang thông tin trên cửa hàng Play của ứng dụng bị thiếu trang web của nhà phát triển. thực hiện thao tác này

Thêm trang web của nhà phát triển vào trang thông tin ứng dụng của bạn trên Google Play hoặc Apple App Store. Chúng tôi sẽ sử dụng miền trang web của bạn để tìm tệp app-ads.txt trên đường dẫn gốc của trang web. Tìm hiểu thêm.

Nếu ứng dụng của bạn được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ, hãy xác minh để đảm bảo rằng trang web chính xác của nhà phát triển sẽ xuất hiện cho mỗi biến thể ngôn ngữ.

Lưu ý: Nếu gần đây, bạn đã thêm một trang web của nhà phát triển hoặc cập nhật trang thông tin ứng dụng, thì sẽ cần một khoảng thời gian để AdMob phát hiện ra những thay đổi này:

 • Các ứng dụng trên Google Play: Tối đa 24 giờ
 • Các ứng dụng trên Apple App Store: Tối đa 7 ngày
URL trang web nhà phát triển không hợp lệ. thực hiện thao tác này Kiểm tra URL trang web của nhà phát triển và đảm bảo rằng URL đó hoạt động bình thường. Đảm bảo không có lỗi đánh máy trong URL trang web của nhà phát triển trong trang thông tin ứng dụng của bạn. 
Tệp app-ads.txt của bạn được lưu trữ trên một miền con không được hỗ trợ. thực hiện thao tác này

Đảm bảo rằng máy chủ web của bạn lưu trữ tệp app-ads.txt hoặc chuyển hướng đến đúng vị trí khi bạn nhập URL của tệp app-ads.txt hiển thị trong tài khoản AdMob của bạn. URL của tệp app-ads.txt hiển thị trong tài khoản của bạn là URL mà AdMob sử dụng để tìm tệp của bạn.

Cập nhật trang web của nhà phát triển trong trang thông tin trên cửa hàng Play của ứng dụng thành miền con của trang web hoặc một miền khác nếu bạn không thể xuất bản tệp tại vị trí hiện tại hoặc muốn sử dụng một trang web khác. 

Tham khảo Câu hỏi thường gặp về tệp app-ads.txt để biết thêm thông tin. 

Tệp app-ads.txt của bạn có định dạng không đúng. thực hiện thao tác này

Xem lại phần Bản đặc tả về Người bán được ủy quyền cho ứng dụng mà IAB Tech Lab đã cung cấp để đảm bảo bạn đã định dạng chính xác tệp của mình.

Kiểm tra tệp app-ads.txt của bạn để phát hiện các vấn đề như:

 • Mã nhà xuất bản bị thiếu hoặc không chính xác
 • Mọi lỗi đánh máy trong URL hoặc mã nhà xuất bản
 • Mã nhà xuất bản được định dạng không chính xác
 • Miền không chính xác, chẳng hạn như sử dụng admob.com thay vì google.com

Sao chép và dán đoạn mã dành riêng cho bạn (đoạn mã bao gồm mã nhà xuất bản của bạn) từ AdMob vào tệp app-ads.txt. Cách tìm đoạn mã của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Nhấp vào Tất cả ứng dụng.
 4. Nhấp vào tab app-ads.txt.
 5. Nhấp vào Cách thiết lập tệp app-ads.txt
 6. Nhấp vào biểu tượng Sao chép bên cạnh đoạn mã để sao chép. 
 7. Dán đoạn mã vào tệp app-ads.txt của bạn. 
Mã nhà xuất bản của bạn có định dạng không đúng. thực hiện thao tác này

Bạn cần phải cập nhật tệp app-ads.txt để định dạng đúng mã nhà xuất bản của mình. 

Sao chép và dán đoạn mã dành riêng cho bạn (đoạn mã bao gồm mã nhà xuất bản của bạn) từ AdMob vào tệp app-ads.txt. Cách tìm đoạn mã của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Nhấp vào Tất cả ứng dụng.
 4. Nhấp vào tab app-ads.txt.
 5. Nhấp vào Cách thiết lập tệp app-ads.txt
 6. Nhấp vào biểu tượng Sao chép bên cạnh đoạn mã để sao chép. 
 7. Dán đoạn mã vào tệp app-ads.txt của bạn. 
Mã nhà xuất bản của bạn bị thiếu. thực hiện thao tác này

Bạn cần phải cập nhật tệp app-ads.txt để bao gồm mã nhà xuất bản. 

Sao chép và dán đoạn mã dành riêng cho bạn (đoạn mã bao gồm mã nhà xuất bản của bạn) từ AdMob vào tệp app-ads.txt. Cách tìm đoạn mã của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Nhấp vào Tất cả ứng dụng.
 4. Nhấp vào tab app-ads.txt.
 5. Nhấp vào Cách thiết lập tệp app-ads.txt
 6. Nhấp vào biểu tượng Sao chép bên cạnh đoạn mã để sao chép. 
 7. Dán đoạn mã vào tệp app-ads.txt của bạn. 
Tệp robots.txt đang ngăn trình thu thập thông tin của Google thu thập thông tin về tệp app-ads.txt của bạn. thực hiện thao tác này

Trình thu thập thông tin có thể bỏ qua tệp app-ads.txt nếu tệp robots.txt hạn chế việc thu thập thông tin. Nếu URL app-ads.txt của bạn chuyển hướng đến tên máy chủ khác, hãy lưu ý rằng mọi tệp robots.txt trên tên máy chủ tiếp theo cũng có thể tác động đến trình thu thập thông tin.

Cập nhật tệp robots.txt để cho phép Google thu thập thông tin về tệp app-ads.txt của bạn.

Thêm hai dòng văn bản sau vào tệp robots.txt của bạn:

User-agent: Google-adstxt

Disallow:

Lưu ý: Ngoài Google-adstxt, trình thu thập thông tin cũng sẽ tuân theo bản ghi Mediapartners-GoogleGooglebot robots.txt User-agent.

 

Bạn thấy một ứng dụng không phải của mình? Hãy tìm hiểu thêm
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73175