Powiadomienie

Otrzymuj spersonalizowane wskazówki dotyczące optymalizacji, zadbaj o kondycję konta i dokończ konfigurację na ulepszonej stronie „Moja strona AdMob”.

Raporty

Gromadzone automatycznie właściwości użytkowników

Jeśli korzystasz z pakietu SDK do reklam mobilnych Google, nie musisz pisać żadnego dodatkowego kodu, by automatycznie zbierać wiele właściwości użytkowników. Chociaż właściwości te mogą nie pojawiać się w raportach AdMob, staną się dostępne po połączeniu konta z Firebase. W Firebase wszystkie te właściwości użytkowników mogą być wykorzystane do określenia warunków definiujących odbiorców, a niektóre z nich są też dostępne jako ogólne filtry raportów.

Jeśli aplikacja na iOS ma automatycznie rozpoznawać właściwości Wiek, Płeć i Zainteresowania, musi ona gromadzić identyfikatory IDFA.
Właściwość użytkownika Typ Opis
Wiek Tekstowa Identyfikuje użytkowników według sześciu kategorii: 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64 i 65+.
Sklep z aplikacjami Tekstowa Sklep, z którego aplikacja została pobrana przed instalacją.
Wersja aplikacji Tekstowa Wartość parametru versionName (Android) lub wersja pakietu (iOS).
Kraj Tekstowa Kraj zamieszkania użytkownika.
Marka urządzenia Tekstowa Marka urządzenia mobilnego (np. Motorola, LG lub Samsung).
Kategoria urządzenia Tekstowa Kategoria urządzenia mobilnego (np. telefon lub tablet).
Model urządzenia Tekstowa Nazwa modelu urządzenia mobilnego (np. iPhone 5s lub SM-J500M).
Godzina pierwszego uruchomienia Liczbowa Czas pierwszego uruchomienia aplikacji (w milisekundach, czas UTC), zaokrąglony do najbliższej godziny.
Płeć Tekstowa Identyfikuje użytkownika jako mężczyznę lub kobietę.
Zainteresowania Tekstowa Lista zainteresowań użytkownika (np. „rozrywka i sztuka, gry, sport”).
Język Tekstowa Język systemu operacyjnego urządzenia (np. en-us czy pl-pl).
Nowy/istniejący Nie dotyczy Nowy: pierwsze uruchomienie aplikacji w ciągu ostatnich 7 dni.
Istniejący: pierwsze uruchomienie aplikacji przed ponad 7 dniami.
Wersja systemu operacyjnego Tekstowa Wersja systemu operacyjnego urządzenia (np. 9.3.2 lub 5.1.1).

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne