Varsel

Få personlig tilpassede optimaliseringstips, en bedre forståelse av kontotilstanden din og unnagjort oppsettet på den nye og enda bedre Min AdMob-siden.

Rapporter

Data om hendelser som samles inn automatisk

Automatisk innsamlede hendelser utløses av enkle interaksjoner med appen din.

Hvis du bruker Google Mobile Ads SDK, trenger du ikke å skrive ekstra kode for å samle inn slike hendelser. Selv om noen av disse hendelsene kanskje ikke er tilgjengelige i AdMob-rapporteringen, blir de tilgjengelige når du tilknytter Firebase.

Du kan se hendelsesrapporter i Firebase ved klikke på Hendelser-fanen i Analytics-oversikten i Firebase-konsollen.

Merk: Med mindre noe annet er oppgitt, samler Google Mobile Ads SDK inn disse hendelsene for iOS- og Android-apper.

I tabellen nedenfor lister vi opp de innsamlede hendelsene og de tilhørende utløserne og parameterne.

Hendelsesnavn Utløses automatisk når … Parametere
ad_click … brukeren klikker på en annonse
 
ad_event_id
ad_exposure … minst én annonse som leveres via Google Mobile Ads SDK, vises på skjermen firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class, exposure_time
ad_impression … brukeren har en annonsevisning
 
ad_event_id
ad_query … en annonseforespørsel sendes via Google Mobile Ads SDK ad_event_id
ad_reward … en belønning gis fra en annonse med belønning som leveres via Google Mobile Ads SDK ad_unit_id, reward_type, reward_value
adunit_exposure … en annonseenhet som leveres via Google Mobile Ads SDK, vises på skjermen firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class, exposure_time
app_clear_data … brukeren sletter eller tilbakestiller appdataene og dermed fjerner alle innstillinger og påloggingsdata  
app_exception … appen krasjer eller melder om et unntak fatal, timestamp
app_remove

… en app-pakke fjernes eller avinstalleres fra en Android-enhet

Merk: Bare for Android-enheter

Denne hendelsen er forskjellig fra beregningene Daglige avinstallasjoner etter enhet og Daglige avinstallasjoner etter bruker, som begge rapporteres via Google Play-konsollen.

app_remove-hendelsen teller antallet ganger app-pakker fjernes, uansett hva installasjonskilden var. Denne tellingen avhenger av datoperioden angitt i rapporten.

I beregningene Daglige avinstallasjoner etter enhet og Daglige avinstallasjoner etter bruker telles forekomstene av app-pakker som fjernes, bare hvis pakkene ble installert fra Google Play. Begge disse beregningene rapporteres daglig.

 
app_update

… appen oppdateres til en ny versjon og deretter startes på nytt 

ID-en for den forrige appversjonen sendes som en parameter.

Denne hendelsen er konseptuelt ulik «Daglige oppgraderinger etter enhet»-beregningen, som rapporteres via Google Play-konsollen.  

Med «oppgradering» mener vi en oppdatering av binærprogrammet, mens «app_update»-hendelsen utløses idet den oppgraderte appen startes opp etter oppgraderingen.

previous_app_version
first_open

… brukeren starter appen for første gang etter å ha installert den eller installert den på nytt

Denne hendelsen utløses ikke når brukeren laster ned appen på en enhet, men når hen bruker den for første gang.

Du kan se rådata om antallet nedlastinger i Google Play-konsollen eller iTunes Connect.

previous_gmp_app_id, updated_with_analytics, previous_first_open_count, system_app, system_app_update, deferred_analytics_collection, reset_analytics_cause
in_app_purchase

… brukeren kjøper noe i appen, inkludert det opprinnelige abonnementet, og kjøpet behandles via App Store i iTunes eller av Google Play

Produkt-ID-en, produktnavnet samt den aktuelle valutaen og kvantiteten sendes som parametere.

For å kunne bruke in_app_purchase-hendelser på Android, knytt appen din sammen med Firebase, og koble appen til Play

Merk: Inntekter fra kjøp i betalte apper og eventuelle refusjoner (gjelder bare iOS) spores ikke automatisk.

product_id, price, value, currency, quantity, subscription, free_trial, introductory_price
os_update

… operativsystemet på enheten oppdateres til en ny versjon

ID-en for den forrige versjonen av operativsystemet sendes som en parameter.

previous_os_version
screen_view … en ny skjermovergang inntreffer og et hvilket som helst eller flere av disse kriteriene innfris:
  • Det nye navnet på skjermklassen er ikke likt som det forrige navnet på skjermklassen.
  • Den nye skjermbilde-ID-en er forskjellig fra den forrige ID-en.
firebase_screen, firebase_screen_class, firebase_screen_id, firebase_previous_screen, firebase_previous_class, firebase_previous_id
session_start … brukeren gjør noe i appen over en lengre periode enn minste varighet av økten og dette skjer etter en periode med inaktivitet som er lengre enn varigheten for tidsavbrudd i økten  
user_engagement appen er i forgrunnen ved jevne mellomrom engagement_time_msec

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny