Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Přehledy

Automaticky shromažďované události

Ke spuštění automaticky shromažďovaných událostí dochází při základních interakcích s vaší aplikací. Pokud používáte sadu SDK pro mobilní reklamy Google, nemusíte kvůli shromažďování těchto událostí přidávat žádný další kód. Některé události se nemusejí v přehledech AdMob zobrazit, ale po propojení s Firebase již k dispozici budou. Přehledy událostí si můžete zobrazit kliknutím na kartu Události, kterou naleznete na hlavním panelu Analytics v konzoli Firebase.

Není-li uvedeno jinak, jsou tyto události sadou SDK pro mobilní reklamy Google shromažďovány v aplikacích pro Android a iOS.

Název události Podmínka automatického spuštění Parametry
ad_click uživatel klikne na reklamu
ad_event_id
ad_exposure na obrazovce se objeví alespoň jedna reklama dodaná sadou SDK pro mobilní reklamy firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class, exposure_time
ad_impression uživateli se zobrazí reklama
ad_event_id
ad_query sada SDK pro mobilní reklamy odešle žádost o reklamu ad_event_id
ad_reward reklama s nabídkou odměny zobrazená sadou SDK pro mobilní reklamy udělí odměnu ad_unit_id, reward_type, reward_value
adunit_exposure na obrazovce se objeví reklamní jednotka dodaná sadou SDK pro mobilní reklamy firebase_screen, firebase_screen_id, firebase_screen_class, exposure_time
app_clear_data uživatel resetuje/vymaže data aplikace, čímž odstraní všechna nastavení a přihlašovací údaje  
app_exception aplikace selže nebo nahlásí výjimku fatal, timestamp
app_remove

balíček aplikace je ze zařízení Android odstraněn nebo „odinstalován“

Poznámka: Pouze Android

Tato událost se liší od denního počtu odinstalací podle zařízení a denního počtu odinstalací podle uživatelů. Obě tyto metriky jsou hlášeny nástrojem Google Play Console. Událost app_remove zaznamenává odstranění balíčků aplikace bez ohledu na zdroj instalace. Počet se mění v závislosti na období použitém v přehledu. Metriky Denní počet odinstalací podle zařízení a Denní počet odinstalací podle uživatelů měří počet odstranění balíčků aplikací, a to pouze tehdy, pokud byly nainstalovány z Google Play. Tyto metriky jsou vykazovány denně.

 
app_update

aplikace je aktualizována na novou verzi a znovu spuštěna

Jako parametr je předáno ID předchozí verze aplikace.

Tato událost se v principu liší od metriky Denní počet upgradů podle zařízení, o které podává přehled Google Play Console. Upgradem se rozumí aktualizace binárního kódu aplikace, zatímco událost app_update se aktivuje až při následném spuštění upgradované aplikace.

previous_app_version
first_open aplikace je spuštěna poprvé po provedení instalace nebo opětovné instalace

Tato událost se neaktivuje při stažení aplikace do zařízení, ale až při prvním použití aplikace po stažení. Pokud chcete zobrazit počet stažení, využijte nástroj Google Play Console nebo službu iTunesConnect.
previous_gmp_app_id, updated_with_analytics, previous_first_open_count, system_app, system_app_update, deferred_analytics_collection, reset_analytics_cause
in_app_purchase

uživatel dokončí nákup v aplikaci (včetně počátečního předplatného), který je zpracován obchodem App Store, aplikací iTunes nebo službou Google Play

Jako parametry jsou předány ID produktu, název produktu, měna a množství.

V případě událostí in_app_purchase v systému Android propojte svoji aplikaci s platformou Firebasepřipojte aplikaci k obchodu Play.

Poznámka: Tržby z nákupů placených aplikací a vrácené platby (pouze iOS) automaticky sledovány nejsou.

product_id, price, value, currency, quantity, subscription, free_trial, introductory_price
os_update

operační systém zařízení se aktualizuje na novou verzi

Jako parametr je předáno ID verze z předchozího operačního systému.

previous_os_version
screen_view uživatel přejde mezi obrazovkami a je splněno některé z těchto kritérií:
  • Název třídy nové obrazovky se liší od názvu třídy předchozí obrazovky.
  • ID nové obrazovky se liší od ID předchozí obrazovky.
firebase_screen, firebase_screen_class, firebase_screen_id, firebase_previous_screen, firebase_previous_class, firebase_previous_id
session_start uživatel použije aplikaci po období nečinnosti, které bylo delší než minimální doba trvání návštěvy, a pracuje s aplikací déle, než je časový limit návštěvy  
user_engagement spouští se pravidelně, když běží aplikace v popředí engagement_time_msec
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
Stránka nápovědy Moje AdMob je personalizovaná stránka nápovědy, která vám pomůže k úspěchům ve službě AdMob.

Představujeme přepracovanou stránku Moje AdMob, personalizovanou stránku nápovědy, kde najdete informace týkající se vašeho účtu. Snáze díky ní můžete udržovat účet v dobrém stavu, zkontrolovat úplnost nezbytných nastavení a získat optimalizační tipy přizpůsobené pro vaše aplikace. Sledujte další novinky.

Další informace

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
false
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
73175