Bildirim

Kişiselleştirilmiş optimizasyon ipuçları alın, hesap sağlığınızı anlayın ve geliştirilmiş "AdMob Sayfam"da tamamlama sürecini ayarlayın.

Raporlar

Yaşam boyu değeri anlama

Yaşam boyu değer (YBD), kullanıcı edinme ve para kazanma stratejinize yön vermenize yardımcı olabilecek önemli bir metriktir.

YBD nedir?

YBD, bir kullanıcının uygulamanızı yükledikten sonra sağladığı kümülatif gelirdir. Bu değer, uygulama içi satın alma işlemlerinden ve reklamlardan elde edilen geliri içerir. Reklam geliri; AdMob Ağı'ndan, teklifli sistem reklam kaynaklarınızdan ve tahmini üçüncü taraf gelirinizden elde edilen toplam gelirdir.

AdMob'da üç tür YBD vardır:

  • YBD: Uygulama içi satın alma işlemlerinden, reklamlardan ve aboneliklerden elde edilen gelir dahil, bir kullanıcı grubunun genel YBD'sidir.
  • UİSA YBD: Bir kullanıcı grubu için uygulama içi satın alma işlemlerinden elde edilen YBD'dir.
    Not: Uygulama içi satın alma (UİSA) geliri, Google Play Store ve Apple App Store ile gelir paylaşımı sonrası hesaplanır.
  • Reklam YBD: Bir kullanıcı grubu için reklam gelirinden elde edilen YBD'dir. Reklam geliri; AdMob Ağı'ndan, teklifli sistem reklam kaynaklarınızdan ve tahmini üçüncü taraf gelirinizden elde edilen toplam gelirdir.

Bireysel YBD nasıl hesaplanır?

YBD, kullanıcıların uygulamanızı yükledikten sonra sağladığı kullanıcı başına toplam kümülatif gelirdir. Aşağıda, A Kullanıcısı için YBD'nin hesaplandığı bir örnek verilmiştir:

A Kullanıcısı   01.07.2023
(Yükleme günü D0)
02.07.2023 (D1) 03.07.2023 (D2) 04.07.2023 (D3)
Reklam geliri 0,10 TL 0,50 TL 1,50 TL 0,75 TL
UİSA 0 TL 1 TL 1 TL 1 TL
Günlük toplam gelir 0,10 TL 1,50 TL 2,50 TL 1,75 TL
YBD 0,10 TL 1,60 TL 4,10 TL 5,85 TL

Bu örnekte A Kullanıcısının D3 YBD'si 5,85 TL'dir (A Kullanıcısının D0'dan itibaren kümülatif geliri).

Not: AdMob kullanıcı grubu raporunun bireysel YBD'leri içermediğini ve bunun yerine grup YBD'sini gösterdiğini unutmayın.

Grup YBD'si nasıl hesaplanır?

Bir grubun ortalama YBD'si, yükleme işleminden itibaren her gün için kümülatif gelir eklenip bu gruptaki kullanıcı sayısına bölünerek hesaplanır:

Dx YBD = (D0'dan Dx'e kadar elde edilen toplam gelir / D0'da yükleme işlemi gerçekleştiren kullanıcı sayısı)

Not: X, YBD'sini hesapladığınız gündür. Örneğin:

D3 YBD = (D0 + D1 + D2 + D3 toplam geliri) / D0'da yükleme işlemi gerçekleştiren kullanıcı sayısı

Grup YBD'si için örnek hesaplama

01.07.2023 (D0) tarihinde yalnızca A ve B Kullanıcılarının uygulamanızı yüklediğini varsayalım. Bu durumda, bu grupta sadece bu iki kullanıcı yer alır.
A Kullanıcısı   01.07.2023
(Yükleme günü D0)
02.07.2023 (D1) 03.07.2023 (D2) 04.07.2023 (D3)
Reklam geliri 0,10 TL 0,50 TL 1,50 TL 0,75 TL
UİSA 0 TL 1 TL 1 TL 1 TL
Günlük toplam gelir 0,10 TL 1,50 TL 2,50 TL 1,75 TL
YBD 0,10 TL 1,60 TL 4,10 TL 5,85 TL

A Kullanıcısının D3 YBD'si 5,85 TL'dir (A Kullanıcısının D0'dan itibaren kümülatif geliri). 

B Kullanıcısı   01.07.2023
(Yükleme günü D0)
02.07.2023 (D1) 03.07.2023 (D2) 04.07.2023 (D3)
Reklam geliri 0,20 TL 0,25 TL 0,50 TL 0,75 TL
UİSA 0 TL 0,75 TL 1 TL 1 TL
Günlük toplam gelir 0,20 TL 1 TL 1,50 TL 1,75 TL
YBD 0,20 TL 1 TL 2,50 TL 4,45 TL

B Kullanıcısının D3 YBD'si 4,45 TL'dir. (B Kullanıcısının D0'dan itibaren kümülatif geliri). 

01.07.2023 grubunun D3 YBD'sini bulmak için aşağıdaki hesaplama kullanılır:

01.07.2023 grubunun D3 YBD'si = (A Kullanıcısının D3 YBD'si + B Kullanıcısının D3 YBD'si) / Yükleme sayısı = (5,85 TL + 4,45 TL) / 2 = 5,15 TL

01.07.2023 grubunun D3 YBD'si 5,15 TL'dir.

Reklam YBD nasıl hesaplanır?

Reklam YBD; AdMob Ağı'ndan, teklifli sistem reklam kaynaklarınızdan ve tahmini üçüncü taraf gelirinizden elde edilen toplam gelirdir.

AdMob Ağı ve teklifli sistem YBD'si, tam eBGBM değerleri kullanılarak hesaplanırken üçüncü taraf reklam YBD'si, eBGBM'yi reklam kaynağına, ülkeye, reklam birimine ve güne göre tahmin ederek hesaplanır.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü