Avisering

På den förbättrade sidan Mitt AdMob hittar du anpassade optimeringstips och kan läsa information om din kontostatus och slutföra konfigureringen.

Mer om rapporter

Så fungerar livstidsvärde

Livstidsvärde (LTV) är ett viktigt mätvärde som kan hjälpa dig att fatta beslut kring din strategi för förvärv och intäktsgenerering.

Vad är LTV?

LTV är de sammanlagda intäkter som en användare genererar efter att ha installerat din app. Detta inkluderar intäkter från köp i appen och intäkter från annonser. Annonsintäkterna är de totala intäkterna från AdMob-nätverket, dina annonskällor för budgivning och dina beräknade intäkter från tredje part.

Det finns tre typer av LTV i AdMob:

  • LTV: Totalt LTV för en användarkohort, inklusive intäkter från köp i appen samt från annonser och prenumerationer
  • LTV från köp i appen: LTV från köp i appen för en användarkohort.
    Obs! Intäkter från köp i appen (KIA) beräknas efter intäktsdelning med Google Play Butik och Apple App Store.
  • LTV från annonser: LTV från annonsintäkter för en användarkohort. Annonsintäkterna är de totala intäkterna från AdMob-nätverket, dina annonskällor för budgivning och dina beräknade intäkter från tredje part.

Hur beräknas individuell LTV?

LTV är den sammanlagda intäkten per användare sedan de installerade din app. Här är ett exempel på beräkning av LTV för användare A:

Användare A   2023-07-01
(Installationsdag D0)
2023-07-02 (D1) 2023-07-03 (D2) 2023-07-04 (D3)
Annonsintäkter 1 kr 5 kr 15 kr 7,50 kr
Köp i appen 0 kr 10 kr 10 kr 10 kr
Total intäkt per dag 1 kr 15 kr 25 kr 17,50 kr
LTV 1 kr 11,60 kr 41 kr 58,50 kr

I detta exempel är Användare A:s LTV D3 58,50 kr (användare A:s kumulativa intäkter sedan D0).

Obs! Kohortrapporten i AdMob visar inte enskilda LTV-värden utan en kohort-LTV.

Hur beräknas kohort-LTV?

Genomsnittligt LTV för en kohort beräknas genom att de sammanlagda intäkterna för varje dag sedan installationen läggs ihop och divideras med antalet användare i kohorten:

LTV Dx = (total intäkt från D0 till Dx dagar / antal användare som installerade appen D0)

Obs! x är den dag som du beräknar LTV för. Exempel:

LTV D3 = (total intäkt för D0 + D1 + D2 + D3) / antal användare som installerade appen D0

Exempelberäkning av kohort-LTV

Anta att användare A och B är de enda användare som installerade din app 23-07-01 (D0). Det innebär att de är de enda användarna i kohorten.
Användare A   2023-07-01
(Installationsdag D0)
2023-07-02 (D1) 2023-07-03 (D2) 2023-07-04 (D3)
Annonsintäkter 1 kr 5 kr 15 kr 7,50 kr
Köp i appen 0 kr 10 kr 10 kr 10 kr
Total intäkt per dag 1 kr 15 kr 25 kr 17,50 kr
LTV 1 kr 11,60 kr 41 kr 58,50 kr

Användare A:s LTV D3 är 58,50 kr (användares A:s kumulativa intäkter sedan D0). 

Användare B   2023-07-01
(Installationsdag D0)
2023-07-02 (D1) 2023-07-03 (D2) 2023-07-04 (D3)
Annonsintäkter 2 kr 2,50 kr 5 kr 7,50 kr
Köp i appen 0 kr 7,50 kr 10 kr 10 kr
Total intäkt per dag 2 kr 10 kr 15 kr 17,50 kr
LTV 2 kr 10 kr 25 kr 44,50 kr

Användare B:s LTV D3 är 44,50 kr. (Användare B:s kumulativa intäkter sedan D0). 

Vi använder följande beräkning för att komma fram till LTV D3 för kohorten 23-07-01:

LTV D3 för kohorten 2023-07-01 = (LTV D3 för användare A + LTV D3 för användare B) / antal installationer = (58,50 kr + 44,50 kr) / 2 = 51,50 kr

LTV D3 för kohorten 2023-07-01 är 51,50 kronor.

Hur beräknas annons-LTV?

Annons-LTV är de totala intäkterna från AdMob-nätverket, dina annonskällor för budgivning och dina beräknade intäkter från tredje part.

LTV för AdMob-nätverket och budgivning beräknas med hjälp av exakta eCPM-värden, medan LTV för tredjepartsannonser beräknas genom en uppskattning av eCPM utifrån annonskälla, land, annonsenhet och dag.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny