På den förbättrade sidan Mitt AdMob hittar du anpassade optimeringstips och kan läsa information om din kontostatus och slutföra konfigureringen.

Använda kohortrapporten

Förstå aktuellt värde

Aktuellt värde (Lifetime value, LTV) är ett viktigt mätvärde som kan hjälpa dig att använda din strategi för förvärv och intäktsgenerering. 

Vad är LTV?

LTV är de sammanlagda intäkter som användaren genererar när de har installerat appen. Detta inkluderar intäkter från köp i appen och intäkter från annonser. Annonsintäkterna är de totala intäkterna från AdMob-nätverket, dina annonskällor för budgivning och dina beräknade intäkter från tredje part.

Det finns tre typer av LTV i AdMob: 

  • LTV: Totalt LTV för en användarkohort, inklusive intäkter från köp i appen, från annonser och från prenumerationer.
  • Köp i appen LTV: LTV från köp i appen för en användarkohort. 
    Obs! Intäkter från köp i appen beräknas efter intäktsdelning med Google Play Butik och Apple App Store.
  • Annons-LTV: LTV från annonsintäkter för en användarkohort. Annonsintäkterna är de totala intäkterna från AdMob-nätverket, dina annonskällor för budgivning och dina beräknade intäkter från tredje part. 

Hur beräknas individuell LTV?

LTV är den sammanlagda intäkten per användare sedan de installerade din app. Här är ett exempel på beräkning av LTV för användare A:

Användare A   01/07/2019
(Installationsdag D0)
02/07/2019 (D1)  03/07/2019 (D2) 04/07/2019 (D3) 
Annonsintäkter 1 kr 5 kr 15 kr 7,50 kr
Köp i appen 0 kr 10 kr 10 kr 10 kr
Totalintäkt per dag 1 kr 15 kr 25 kr 17,50 kr
LTV 1 kr 11,60 kr 41 kr 58,50 kr

I exemplet ovan är Användare A.:s D3 LTV 58,50 kr (användarens A:s kumulativa intäkter sedan D0). Observera att AdMob-kohortrapporten inte innehåller enskilda LTV-värden, utan en kohort-LTV.

Hur beräknas kohort-LTV?

Genomsnittlig LTV för en kohort beräknas genom att de sammanlagda intäkterna för varje dag sedan installationen läggs ihop och divideras med antalet användare i den kohorten:

Dx LTV = (Totalintäkt från D0 till Dx dagar / Antal användare som installerade appen D0)

Obs! X är den dag som du beräknar LTV för. Exempel:

D3 LTV = (Total intäkt för D0 + D1 + D2 + D3) / Antal användare som installerade appen D0

Exempelberäkning för kohort-LTV

Anta att användare A och B är de enda användare som installerade din app den 01/07/2019 (D0). Det innebär att de är de enda användarna i den här kohorten.
Användare A   01/07/2019
(Installationsdag D0)
02/07/2019 (D1)  03/07/2019 (D2) 04/07/2019 (D3) 
Annonsintäkter 1 kr 5 kr 15 kr 7,50 kr
Köp i appen 0 kr 10 kr 10 kr 10 kr
Totalintäkt per dag 1 kr 15 kr 25 kr 17,50 kr
LTV 1 kr 11,60 kr 41 kr 58,50 kr

Användare A:s D3 LTV är 58,50 kr (Användarens A:s kumulativa intäkter sedan D0).

Användare B   01/07/2019
(Installationsdag D0)
02/07/2019 (D1)  03/07/2019 (D2) 04/07/2019 (D3) 
Annonsintäkter 2 kr 2,50 kr 5 kr 7,50 kr
Köp i appen 0 kr 7,50 kr 10 kr 10 kr
Totalintäkt per dag 2 kr 10 kr 15 kr 17,50 kr
LTV 2 kr 10 kr 25 kr 44,50 kr

Användare B:s D3 LTV är 44,50 kr. (Användare B:s kumulativa intäkter sedan D0). 

Vi använder följande beräkning för att hitta D3 LTV för kohorten 01.07.2019:

D3 LTV av 01/07/2019 kohort = (Användare A D3 LTV + Användare B D3 LTV) / Antal installationer = (58,50 kr + 44,50 kr) / 2 = 51,50 kr

Därför är D3 LTV för kohorten 01.07.2019 51,50 kr.

Hur beräknas annons-LTV? 

Annons-LTV är de totala intäkterna från AdMob-nätverket, dina annonskällor för budgivning och dina beräknade intäkter från tredje part. LTV för AdMob-nätverket och budgivning beräknas med hjälp av exakta eCPM-värden, medan LTV för tredjepartsannonser beräknas genom att uppskatta eCPM baserat på annonskälla, land, annonsenhet och dag. 

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
5320827684020527622
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
73175