Varsel

Få personlig tilpassede optimaliseringstips, en bedre forståelse av kontotilstanden din og unnagjort oppsettet på den nye og enda bedre Min AdMob-siden.

Rapporter

Om levetidsverdi

Levetidsverdi (LTV) er en viktig beregning du kan bruke som rettesnor når du skal utarbeide strategier for brukeranskaffelse og inntektsgenerering.

Hva er LTV?

LTV er den samlede inntekten en bruker har generert etter at vedkommende installerte appen din. Dette omfatter inntekter fra kjøp i apper og inntekter fra annonser. Annonseinntektene er totalinntekten fra AdMob-nettverket og annonsekildene med budgivning du bruker, samt de anslåtte tredjepartsinntektene dine.

Det finnes tre typer LTV i AdMob:

  • LTV: den samlede LTV-en for en brukerkohort, medregnet alle inntekter fra kjøp i apper, annonser og abonnementer.
  • LTV for KIA: LTV-en fra kjøp i apper for en brukerkohort.
    Merk: Inntekter fra kjøp i apper (KIA) beregnes etter inntektsdeling med Google Play-butikken og Apple App Store.
  • LTV for annonser: LTV-en fra annonseinntekter for en brukerkohort. Annonseinntektene er totalinntekten fra AdMob-nettverket og annonsekildene med budgivning du bruker, samt de anslåtte tredjepartsinntektene dine.

Hvordan beregnes LTV på individnivå?

LTV er den samlede inntekten en bruker har generert etter at vedkommende installerte appen din. Her er et eksempel på en beregning av LTV for bruker A:

Bruker A   01.07.2023
(installasjonsdag D0)
02.07.2023 (D1) 03.07/2023 (D2) 04.07.2023 (D3)
Annonseinntekter 1 kr 5 kr 15 kr 75 kr
KIA 0 kr 10 kr 10 kr 10 kr
Samlet inntekt per dag 1 kr 15 kr 25 kr 17,50 kr
LTV 1 kr 16 kr 41 kr 58,50 kr

I dette eksempelet er LTV-en på D3 til bruker A på 58,50 kr (den samlede inntekten fra bruker A siden D0).

Merk: AdMob-kohortrapporten omfatter ikke LTV-er på individnivå og viser i stedet kohortens LTV.

Hvordan beregnes kohorters LTV?

Den gjennomsnittlige LTV-verdien for en kohort beregnes ved å legge sammen den samlede inntekten for hver dag etter installasjonsdatoen og dele denne summen på antallet brukere i den aktuelle kohorten:

Dx LTV = (samlede inntekter fra D0 til Dx dager / antallet brukere som installerte D0)

Merk: X er dagen du beregner LTV for. Eksempel:

D3 LTV = (samlede inntekter fra D0 + D1 + D2 + D3) / antallet brukere som installerte D0

Eksempel på beregning LTV-en for en kohort

Tenk deg at bruker A og B er de eneste brukerne som installerte appen din 01.07.2023 (D0). Det betyr at de er de eneste brukerne i denne kohorten.
Bruker A   01.07.2023
(installasjonsdag D0)
02.07.2023 (D1) 03.07/2023 (D2) 04.07.2023 (D3)
Annonseinntekter 1 kr 5 kr 15 kr 75 kr
KIA 0 kr 10 kr 10 kr 10 kr
Samlet inntekt per dag 1 kr 15 kr 25 kr 17,50 kr
LTV 1 kr 16 kr 41 kr 58,50 kr

Bruker A sin LTV fra D3 er på 58,50 kr (bruker A sin samlede inntekt etter D0). 

Bruker B   01.07.2023
(installasjonsdag D0)
02.07.2023 (D1) 03.07/2023 (D2) 04.07.2023 (D3)
Annonseinntekter 2 kr 2,50 kr 5 kr 75 kr
KIA 0 kr 75 kr 10 kr 10 kr
Samlet inntekt per dag 2 kr 10 kr 15 kr 17,50 kr
LTV 2 kr 10 kr 25 kr 44,50 kr

Bruker B sin LTV fra D3 er på 44,50 kr (den samlede inntekten fra bruker B siden D0). 

Vi bruker denne beregningen for å finne LTV-en på D3 for 01.07.2023-kohorten:

LTV på D3 for 01.07.2023-kohorten = (LTV-en til bruker A på D3 + LTV-en til bruker B på D3) / antallet installasjoner = (58,50 kr + 44,50 kr) / 2 = 51,50 kr

01.07.2023-kohortens LTV på D3 er 51,50 kr.

Hvordan beregnes LTV for annonser?

LTV for annonser er totalinntekten fra AdMob-nettverket og annonsekildene med budgivning du bruker, samt de anslåtte tredjepartsinntektene dine.

LTV-en for AdMob-nettverket og budgivningen beregnes ut fra eksakte eCPM-verdier, mens LTV-en for tredjepartsannonser beregnes ved å anslå eCPM-verdien ut fra dag, land, annonsekilde og annonseenhet.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny