Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Bắt đầu

Thiết lập thiết bị thử nghiệm

Việc thiết lập thiết bị thử nghiệm cho phép bạn thử nghiệm an toàn các quảng cáo thực tế và xác minh mã triển khai của mình mà không vi phạm chính sách lưu lượng truy cập không hợp lệ của AdMob. 

Khi bạn định cấu hình thiết bị Android hoặc iOS làm thiết bị thử nghiệm, Mạng AdMob sẽ gửi quảng cáo thực tế ở chế độ thử nghiệm tới thiết bị của bạn bằng cách sử dụng mã đơn vị quảng cáo mà bạn đã tạo trong tài khoản AdMob. 

Lưu ý: Nếu chưa tạo bất kỳ đơn vị quảng cáo nào, thì bạn có thể sử dụng bản quảng cáo thử nghiệm để thử nghiệm việc triển khai quảng cáo của mình. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa bản quảng cáo thử nghiệm và thiết bị thử nghiệm

Quảng cáo ở chế độ thử nghiệm

Quảng cáo do Mạng AdMob phân phát sẽ hiển thị một nhãn cho biết bạn đang ở chế độ thử nghiệm. Hãy tìm nhãn chế độ thử nghiệm trước khi nhấp vào một quảng cáo. Khi nhấp vào quảng cáo thực tế, bạn có thể vi phạm chính sách do lỗi lưu lượng truy cập không hợp lệ. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng thiết bị thử nghiệm và tính năng dàn xếp

Tùy thuộc vào phiên bản SDK của mình, bạn có thể thấy nhãn Quảng cáo thử nghiệm thay vì Chế độ thử nghiệm.

Nhấp để xem quảng cáo mẫu ở chế độ thử nghiệm

Ví dụ về quảng cáo xen kẽ ở chế độ thử nghiệm:

Ví dụ về quảng cáo biểu ngữ ở chế độ thử nghiệm:

Ví dụ về quảng cáo gốc ở chế độ thử nghiệm:

Lưu ý: Quảng cáo gốc ở chế độ thử nghiệm sẽ có [Chế độ thử nghiệm] trong dòng tiêu đề của quảng cáo thay vì nhãn chế độ thử nghiệm. 

Sử dụng thiết bị thử nghiệm và tính năng dàn xếp

Nếu bạn đang sử dụng tính năng đặt giá thầu hoặc dàn xếp AdMob, thì chế độ thử nghiệm sẽ chỉ áp dụng cho những quảng cáo được phân phát từ Mạng AdMob và không áp dụng cho những quảng cáo do các mạng khác phân phát. 

Hãy đảm bảo bạn đã hướng dẫn nguồn quảng cáo bên thứ ba phân phát quảng cáo ở chế độ thử nghiệm. Nếu nhấp vào quảng cáo trực tiếp được phân phát từ nguồn quảng cáo bên thứ ba, thì bạn có thể nhận được thông báo vi phạm chính sách.

Bạn có thể xem hướng dẫn thử nghiệm cho nguồn quảng cáo bên thứ ba dành cho Android, iOSUnity trên Google Developers.

Thêm thiết bị thử nghiệm

Để thực hiện thay đổi cho một thiết bị thử nghiệm (chẳng hạn như bật hoặc thay đổi thao tác của công cụ kiểm tra quảng cáo), bạn sẽ cần xóa thiết bị thử nghiệm và thiết lập lại thiết bị đó.
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Cài đặt trong thanh bên.
 3. Nhấp vào thẻ Thiết bị thử nghiệm.
 4. Nhấp vào Thêm thiết bị thử nghiệm.  
 5. Chọn nền tảng thiết bị của bạn.
 6. Nhập tên thiết bị. Hãy xem xét việc sử dụng một tên sẽ giúp bạn nhanh chóng xác định được thiết bị của mình trong tài khoản AdMob.
  Lưu ý: Tên thiết bị sẽ hiển thị với bất kỳ ai có quyền truy cập vào tài khoản AdMob của bạn.
 7. Nhập Mã nhận dạng cho quảng cáo/IDFA (mã nhà quảng cáo) của bạn. Hãy tìm hiểu cách tìm mã nhận dạng cho quảng cáo/IDFA của bạn
 8. Chọn thao tác áp dụng cho công cụ kiểm tra quảng cáo:
  1. Không. Nếu chọn không, bạn vẫn có thể kích hoạt công cụ kiểm tra quảng cáo bằng lệnh gọi API. Tìm hiểu thêm
  2. Lắc 
  3. Xoay cổ tay hai lần  
 9. Nhấp vào Xong
Có thể mất đến 1 giờ để quảng cáo ở chế độ thử nghiệm hiển thị trong ứng dụng. Trong một số trường hợp, có thể mất đến 24 giờ để quảng cáo thử nghiệm hiển thị trong ứng dụng.

Bạn cũng có thể thêm một thiết bị thử nghiệm vào ứng dụng của mình theo lập trình bằng cách sử dụng cấu hình yêu cầu SDK quảng cáo trên thiết bị di động. Hãy xem lại hướng dẫn dành cho Android, iOSUnity trên Google Developers.

Xóa thiết bị thử nghiệm

Việc xóa một thiết bị thử nghiệm có nghĩa là Mạng AdMob sẽ bắt đầu phân phát quảng cáo trực tiếp đến thiết bị đó. Lưu ý rằng việc nhấp vào quảng cáo trực tiếp có thể dẫn đến lỗi vi phạm chính sách do lưu lượng truy cập không hợp lệ.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Cài đặt trong thanh bên.
 3. Nhấp vào thẻ Thiết bị thử nghiệm.
 4. Chọn thiết bị bạn muốn xóa. 
 5. Nhấp vào Xóa.  
 6. Nhấp vào Xóa trong hộp thoại xác nhận.
Thời gian xóa quảng cáo ở chế độ thử nghiệm có thể lên tới 1 giờ. Trong một số trường hợp, có thể mất đến 24 giờ để xóa quảng cáo thử nghiệm trong ứng dụng.

Tìm Mã nhận dạng cho quảng cáo/IDFA của bạn

Có một số cách để tìm một mã để dùng trong tài khoản AdMob nhằm định cấu hình thiết bị của bạn làm thiết bị thử nghiệm. Xin lưu ý rằng thiết bị Android sử dụng mã nhận dạng cho quảng cáo còn thiết bị iOS sử dụng IDFA. 

Android

Trên thiết bị Android, bạn có thể tìm thấy mã nhận dạng cho quảng cáo trong phần cài đặt thiết bị. Chuyển đến phần Cài đặt, nhấp vào Google, rồi nhấp vào Quảng cáo:

Bạn cũng có thể tìm thấy mã nhận dạng cho quảng cáo bằng cách lập trình. Tìm hiểu cách lấy mã nhận dạng cho quảng cáo mà người dùng có thể đặt lại được

iOS

Hiện tại, Apple không hiển thị IDFA trên các thiết bị iOS theo mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể truy xuất IDFA bằng ứng dụng bên thứ ba. Bạn hãy tìm các ứng dụng có thể truy xuất mã nhận dạng cho quảng cáo trên App Store hoặc tìm IDFA của bạn bằng cách lập trình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false
false