Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Bắt đầu

Thiết lập thiết bị thử nghiệm

Bài viết này đề cập đến những nội dung sau: 

Việc thiết lập thiết bị thử nghiệm cho phép bạn thử nghiệm an toàn các quảng cáo thực tế và xác minh mã triển khai của mình mà không vi phạm chính sách lưu lượng truy cập không hợp lệ của AdMob. 

Khi bạn định cấu hình thiết bị Android hoặc iOS làm thiết bị thử nghiệm, Mạng AdMob sẽ gửi quảng cáo thực tế ở chế độ thử nghiệm tới thiết bị của bạn bằng cách sử dụng mã đơn vị quảng cáo mà bạn đã tạo trong tài khoản AdMob. 

Lưu ý: Nếu chưa tạo bất kỳ đơn vị quảng cáo nào, thì bạn có thể sử dụng bản quảng cáo thử nghiệm để thử nghiệm việc triển khai quảng cáo của mình. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa bản quảng cáo thử nghiệm và thiết bị thử nghiệm

Quảng cáo ở chế độ thử nghiệm

Quảng cáo do Mạng AdMob phân phát sẽ hiển thị một nhãn cho biết bạn đang ở chế độ thử nghiệm. Hãy tìm nhãn chế độ thử nghiệm trước khi nhấp vào một quảng cáo. Khi nhấp vào quảng cáo thực tế, bạn có thể vi phạm chính sách do lỗi lưu lượng truy cập không hợp lệ. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng thiết bị thử nghiệm và tính năng dàn xếp

Lưu ý: Tuỳ thuộc vào phiên bản SDK, bạn có thể sử dụng nhãn Quảng cáo thử nghiệm thay vì Chế độ thử nghiệm.

Nhấp để xem quảng cáo mẫu ở chế độ thử nghiệm

Ví dụ về quảng cáo xen kẽ ở chế độ thử nghiệm:

Ví dụ về quảng cáo xen kẽ ở chế độ thử nghiệm trong AdMob.

Ví dụ về quảng cáo biểu ngữ ở chế độ thử nghiệm:

Ví dụ về biểu ngữ ở chế độ thử nghiệm.

Ví dụ về quảng cáo gốc ở chế độ thử nghiệm:

Lưu ý: Quảng cáo gốc ở chế độ thử nghiệm sẽ có nhãn [Chế độ thử nghiệm] trong dòng tiêu đề của quảng cáo thay vì nhãn chế độ thử nghiệm. 

Ví dụ về quảng cáo gốc của AdMob ở chế độ thử nghiệm.

Sử dụng thiết bị thử nghiệm với tính năng Dàn xếp AdMob

Nếu bạn đang sử dụng tính năng Dàn xếp AdMob, thì chế độ thử nghiệm sẽ chỉ áp dụng cho những quảng cáo được phân phát từ Mạng AdMob và không áp dụng cho những quảng cáo do các mạng khác phân phát. 

Hãy đảm bảo bạn đã hướng dẫn nguồn quảng cáo bên thứ ba phân phát quảng cáo ở chế độ thử nghiệm. Nếu nhấp vào quảng cáo trực tiếp được phân phát từ nguồn quảng cáo bên thứ ba, thì bạn có thể nhận được thông báo vi phạm chính sách.

Bạn có thể xem hướng dẫn thử nghiệm cho nguồn quảng cáo bên thứ ba dành cho Android, iOSUnity trên Google Developers.

Thêm thiết bị thử nghiệm

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Cài đặt trong thanh bên.
 3. Nhấp vào thẻ Thiết bị thử nghiệm.
 4. Nhấp vào Thêm thiết bị thử nghiệm.  
  Lưu ý: Bạn có thể thêm tối đa 250 thiết bị thử nghiệm.
 5. Nhập tên thiết bị. Hãy cân nhắc việc sử dụng tên sẽ giúp bạn nhanh chóng xác định được thiết bị của mình trong tài khoản AdMob.
  Lưu ý: Tên thiết bị sẽ hiển thị cho những người có quyền truy cập vào tài khoản AdMob của bạn. 
 6. Chọn nền tảng thiết bị của bạn.
 7. Nhập Mã nhận dạng cho quảng cáo/IDFA (mã nhà quảng cáo) của bạn. Hãy tìm hiểu cách tìm mã nhận dạng cho quảng cáo/IDFA của bạn
 8. Chọn thao tác áp dụng cho công cụ kiểm tra quảng cáo:
  1. Không. Nếu chọn không, bạn vẫn có thể kích hoạt công cụ kiểm tra quảng cáo bằng lệnh gọi API. Tìm hiểu thêm về Công cụ kiểm tra quảng cáo
  2. Lắc 
  3. Xoay cổ tay hai lần  
 9. Nhấp vào Lưu
Lưu ý: Có thể mất đến 1 giờ để quảng cáo ở chế độ thử nghiệm xuất hiện trong ứng dụng. Trong một số trường hợp, quảng cáo thử nghiệm có thể mất đến 24 giờ để xuất hiện trong ứng dụng.

Bạn cũng có thể thêm một thiết bị thử nghiệm vào ứng dụng của mình theo lập trình bằng cách sử dụng cấu hình yêu cầu SDK quảng cáo trên thiết bị di động. Hãy xem hướng dẫn dành cho Android, iOSUnity trên Google Developers.

Chỉnh sửa thiết bị thử nghiệm

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Cài đặt trong thanh bên.
 3. Nhấp vào thẻ Thiết bị thử nghiệm.
 4. Nhấp vào tên của thiết bị thử nghiệm mà bạn muốn chỉnh sửa.
 5. Bạn có thể thay đổi tên thiết bị. Hãy thử sử dụng tên sẽ giúp bạn nhanh chóng xác định được thiết bị của mình trong tài khoản AdMob.
  Lưu ý: Tên thiết bị sẽ hiển thị cho những người có quyền truy cập vào tài khoản AdMob của bạn
 6. Thay đổi cử chỉ mà bạn muốn dùng để kích hoạt công cụ kiểm tra quảng cáo. Tìm hiểu thêm về Công cụ kiểm tra quảng cáo.
 7. Nhấp vào Lưu và đóng.

Xoá thiết bị thử nghiệm

Việc xóa một thiết bị thử nghiệm có nghĩa là Mạng AdMob sẽ bắt đầu phân phát quảng cáo trực tiếp đến thiết bị đó. Lưu ý rằng việc nhấp vào quảng cáo trực tiếp có thể dẫn đến lỗi vi phạm chính sách do lưu lượng truy cập không hợp lệ.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Cài đặt trong thanh bên.
 3. Nhấp vào thẻ Thiết bị thử nghiệm.
 4. Chọn thiết bị bạn muốn xóa. 
 5. Nhấp vào Xoá.  
 6. Nhấp vào Xoá trong hộp thoại xác nhận.
Lưu ý: Có thể mất đến 1 giờ để xoá quảng cáo ở chế độ thử nghiệm. Trong một số trường hợp, có thể mất đến 24 giờ để xoá quảng cáo thử nghiệm trong ứng dụng.

Tìm Mã nhận dạng cho quảng cáo/IDFA của bạn

Có một số cách để tìm một mã để dùng trong tài khoản AdMob nhằm định cấu hình thiết bị của bạn làm thiết bị thử nghiệm. Xin lưu ý rằng thiết bị Android sử dụng mã nhận dạng cho quảng cáo còn thiết bị iOS sử dụng IDFA. 

Android

Trên thiết bị Android, bạn có thể tìm thấy mã nhận dạng cho quảng cáo trong phần cài đặt thiết bị. Chuyển đến phần Cài đặt, nhấp vào Google rồi nhấp vào Quảng cáo:

Nơi có thể tìm thấy mã thiết bị Android.

Bạn cũng có thể tìm thấy mã nhận dạng cho quảng cáo bằng cách lập trình. Tìm hiểu cách lấy mã nhận dạng cho quảng cáo mà người dùng có thể đặt lại được

iOS

Hiện tại, Apple không hiển thị IDFA trên các thiết bị iOS theo mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể truy xuất IDFA bằng ứng dụng bên thứ ba. Bạn hãy tìm các ứng dụng có thể truy xuất mã nhận dạng cho quảng cáo trên App Store hoặc tìm IDFA của bạn bằng cách lập trình.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính