Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Začínáme

Nastavení testovacího zařízení

Obsah tohoto článku: 

Nastavení testovacího zařízení vám umožní bezpečně otestovat produkční reklamy a ověřit implementační kód, aniž byste riskovali, že porušíte zásady služby AdMob pro neplatný provoz

Když nakonfigurujete zařízení s Androidem nebo iOS jako testovací zařízení, bude do něj síť AdMob odesílat produkční reklamy v testovacím režimu pomocí ID reklamních jednotek, které jste vytvořili v účtu AdMob. 

Poznámka: Pokud jste ještě žádné reklamní jednotky nevytvořili, můžete implementaci svých reklam otestovat pomocí ukázkových reklam. Přečtěte si další informace o rozdílu mezi ukázkovými reklamami a testovacími zařízeními

Reklamy v testovacím režimu

Reklamy zobrazované sítí AdMob budou označeny štítkem, podle kterého poznáte, že jste v testovacím režimu. Napřed se podívejte, zda reklama nemá štítek testovacího režimu, teprve pak na ni klikněte. Kliknutí na produkční reklamu může představovat porušení zásad z důvodu neplatného provozu. Přečtěte si další informace o zprostředkování a testovacích zařízeních

Poznámka: V závislosti na verzi sady SDK může být místo štítku Testovací režim zobrazen štítek Testovací reklama.

Kliknutím zobrazíte ukázkové reklamy v testovacím režimu

Ukázková vsunutá reklama v testovacím režimu:

Ukázka vsunuté reklamy AdMob v testovacím režimu.

Ukázková bannerová reklama v testovacím režimu:

Ukázka banneru v testovacím režimu.

Ukázková nativní reklama v testovacím režimu:

Poznámka: Nativní reklamy v testovacím režimu budou mít namísto štítku testovacího režimu v nadpisu uvedeno [Testovací režim]. 

Ukázka nativní reklamy AdMob v testovacím režimu.

Používání testovacích zařízení v rámci zprostředkování ve službě AdMob

Pokud používáte zprostředkování ve službě AdMob, testovací režim se vztahuje pouze na reklamy zobrazované ze sítě AdMob, a ne na reklamy zobrazované ostatními sítěmi. 

Postarejte se o to, abyste instruovali další zdroj reklamy, že má zobrazovat reklamy v testovacím režimu. Pokud kliknete na aktivní reklamy zobrazované jiným zdrojem reklamy, můžete porušit zásady a obdržet oznámení.

Testovací pokyny pro zdroje reklam třetích stran jsou k dispozici na webu Google Developer pro Android, iOS a Unity.

Přidání testovacího zařízení

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Na postranním panelu klikněte na Nastavení.
 3. Klikněte na kartu Testovací zařízení.
 4. Klikněte na Přidat testovací zařízení.  
  Poznámka: Můžete přidat maximálně 250 testovacích zařízení.
 5. Zadejte název zařízení. Měli byste použít název, který vám umožní zařízení v účtu AdMob rychle identifikovat.
  Poznámka: Název zařízení uvidí každý, kdo má přístup k vašemu účtu AdMob. 
 6. Vyberte platformu svého zařízení.
 7. Zadejte své inzertní ID/IDFA. Přečtěte si, jak zjistit inzertní ID/IDFA
 8. Vyberte gesto, které chcete používat k aktivování inspektora reklam:
  1. Žádné. Pokud vyberete tuto možnost, budete i tak moci aktivovat inspektora reklam voláním API. Další informace o inspektorovi reklam
  2. Zatřesení 
  3. Dvojí otočení zápěstím  
 9. Klikněte na Uložit
Poznámka: Může trvat až hodinu, než se v aplikacích začnou zobrazovat reklamy v testovacím režimu. V některých případech může trvat až 24 hodin, než se v aplikacích začnou zobrazovat reklamy v testovacím režimu.

Testovací zařízení ve své aplikaci můžete přidat také programaticky pomocí konfigurace požadavku SDK pro mobilní reklamy. Přečtěte si pokyny na webu Google Developer pro Android, iOS a Unity.

Úprava testovacího zařízení

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Na postranním panelu klikněte na Nastavení.
 3. Klikněte na kartu Testovací zařízení.
 4. Klikněte na název testovacího zařízení, které chcete upravit.
 5. Název zařízení můžete změnit. Použijte název, který vám umožní zařízení v účtu AdMob rychle identifikovat.
  Poznámka: Název zařízení uvidí každý, kdo má přístup k vašemu účtu AdMob
 6. Změňte gesto, které chcete použít k aktivaci inspektora reklam. Další informace o inspektorovi reklam.
 7. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Odstranění testovacího zařízení

Když testovací zařízení odeberete, začne v něm síť AdMob zobrazovat aktivní reklamy. Kliknutí na aktivní reklamy může představovat porušení zásad z důvodu neplatného provozu.

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Na postranním panelu klikněte na Nastavení.
 3. Klikněte na kartu Testovací zařízení.
 4. Vyberte zařízení, které chcete odebrat. 
 5. Klikněte na možnost Odstranit.  
 6. V potvrzovacím dialogovém okně klikněte na Odstranit.
Poznámka: Odstranění reklam v testovacím režimu může trvat až hodinu. V některých případech může odstranění testovacích reklam z aplikací trvat až 24 hodin.

Zjištění inzertního ID/IDFA

Existuje několik způsobů jak najít ID, které použijete v účtu AdMob k nakonfigurování zařízení coby testovacího zařízení. Zařízení se systémem Android používají inzertní ID, zařízení s iOS používají IDFA. 

Android

Inzertní ID najdete v nastavení zařízení se systémem Android. Přejděte do Nastavení, klikněte na Google a pak na Reklamy:

Kde hledat ID zařízení se systémem Android.

Inzertní ID lze také najít programaticky. Přečtěte si, jak získat uživatelem resetovatelné inzertní ID

iOS

Apple momentálně na zařízeních s iOS ve výchozím nastavení identifikátor IDFA nezveřejňuje. Lze ho však stáhnout pomocí aplikací třetích stran. Zkuste v obchodu s aplikacemi najít aplikace, které dokážou získat vaše inzertní ID, nebo zkuste své IDFA najít programaticky.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka