Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Câu hỏi thường gặp về các vấn đề liên quan đến tài khoản

Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp nhất về các vấn đề liên quan đến tài khoản. 

Đăng nhập vào tài khoản

Không thể đăng nhập vào tài khoản của tôi

Hãy xem hướng dẫn khắc phục sự cố này để khắc phục các vấn đề liên quan đến việc đăng nhập vào tài khoản AdMob.

Làm cách nào để khôi phục mật khẩu tài khoản của tôi?

Vui lòng chuyển đến trang khôi phục tài khoản và nhập địa chỉ đăng nhập để đặt lại mật khẩu.

Tài khoản bị vô hiệu hóa

Tại sao tôi không thể đăng ký AdMob?

Có thể đã xảy ra sự cố với tài khoản AdSense hoặc tài khoản Google Ads liên kết với Tài khoản Google mà bạn đang dùng để đăng ký. Nếu xảy ra lỗi khi bạn đang cố gắng đăng ký, hãy xem lại danh sách các lỗi khi đăng ký AdMob để biết thêm thông tin.

Bạn cũng có thể xem lại các Điều khoản và điều kiện của AdSense và Google Ads: 

Làm cách nào để tôi báo cáo hành động phá hoại lượt nhấp?

Nếu bạn nghi ngờ hoạt động nhấp chuột không hợp lệ do bên thứ ba, hãy sử dụng biểu mẫu này để báo cáo cho nhóm spam của chúng tôi.

Tại sao tài khoản AdMob của tôi bị vô hiệu hóa?

Bởi vì chúng tôi cần phải bảo vệ hệ thống phát hiện độc quyền của mình, nên chúng tôi không thể cung cấp cho nhà xuất bản bất kỳ thông tin nào về hoạt động tài khoản của họ (kể cả mọi trang web, người dùng hoặc dịch vụ của bên thứ ba có thể có liên quan).

Như bạn có thể biết, Google sẽ xử lý nghiêm khắc những lượt nhấp không hợp lệ. Google sẽ phân tích tất cả các lượt nhấp và lượt hiển thị để xác định xem các lượt nhấp và lượt hiển thị đó có dấu hiệu của hành vi làm tăng chi phí của nhà quảng cáo hoặc thu nhập của nhà xuất bản một cách bất thường hay không. Nếu xác định rằng tài khoản AdSense có thể có nguy cơ gây rủi ro cho nhà quảng cáo Google Ads, chúng tôi có thể vô hiệu hóa tài khoản đó để bảo vệ lợi ích của nhà quảng cáo.

Như đã nêu trong Các Điều khoản và điều kiện, Google sẽ có toàn quyền trong việc xác định các trường hợp có lượt nhấp không hợp lệ

Nếu trước đây bạn đã tham gia AdSense và tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa vì có lượt nhấp không hợp lệ thì bạn không thể tham gia AdMob.

Tôi có thể khiếu nại quyết định vô hiệu hóa tài khoản của mình không?

Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn giải quyết bất kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp phải.

Nếu chúng tôi đã vô hiệu hóa tài khoản của bạn do hoạt động không hợp lệ:

Nếu bạn cảm thấy quyết định này được đưa ra do nhầm lẫn hoặc nếu bạn có thể thành thực xác nhận rằng lượt nhấp không hợp lệ đó không phải do hành động hay sơ suất của bạn hoặc của những người mà bạn phải chịu trách nhiệm, bạn có thể sử dụng biểu mẫu khiếu nại tài khoản để khiếu nại quyết định vô hiệu hóa tài khoản của bạn.

Nếu chúng tôi vô hiệu hóa tài khoản của bạn vì các lý do liên quan đến chính sách:

Nếu bạn cảm thấy rằng quyết định này được đưa ra do nhầm lẫn và nếu bạn có thể thành thực xác nhận rằng (các) lỗi vi phạm chính sách xảy ra không phải do hành động hoặc sơ suất của bạn hoặc những người mà bạn chịu trách nhiệm, thì bạn có thể sử dụng biểu mẫu Khiếu nại vi phạm chính sách – Tài khoản bị vô hiệu hóa để khiếu nại quyết định vô hiệu hóa tài khoản của bạn.

Khi nhận được đơn khiếu nại của bạn, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để nhanh chóng thông báo cho bạn và sẽ thực hiện hành động thích hợp, nếu cần. Tuy nhiên, vui lòng hiểu rằng chúng tôi không thể bảo đảm rằng tài khoản của bạn sẽ được phục hồi.

Bạn cũng nên lưu ý rằng khi chúng tôi đã ra quyết định về đơn khiếu nại của bạn, các đơn khiếu nại sau đó sẽ không được xem xét và bạn có thể không nhận được thêm bất kỳ thông tin nào từ chúng tôi.

Điều gì sẽ xảy ra nếu hoạt động phân phát quảng cáo đến ứng dụng của tôi bị vô hiệu hóa do một lỗi vi phạm chính sách cụ thể và tôi đã nhận được thông báo qua email?

Nếu lỗi vi phạm ở cấp ứng dụng, thì bạn sẽ nhận được thông báo trong tài khoản AdMob và qua email cho biết rằng hoạt động phân phát quảng cáo đã bị vô hiệu hóa. Bạn có thể xem thêm thông tin về lỗi vi phạm cụ thể này trong Trung tâm chính sách của tài khoản AdMob. Bạn cũng có thể yêu cầu xem xét ứng dụng của mình trong Trung tâm chính sách sau khi đã khắc phục lỗi vi phạm. 

Nếu lỗi vi phạm ở cấp tài khoản, bạn sẽ nhận được thông báo qua email cho biết rằng tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa hoạt động phân phát quảng cáo.  

Điều gì sẽ xảy ra với hoạt động dàn xếp AdMob nếu ứng dụng của tôi bị vô hiệu hóa hoạt động phân phát quảng cáo do một lỗi vi phạm chính sách cụ thể?

Tất cả nhà xuất bản AdMob đều phải tuân thủ chính sách AdSense để sử dụng AdMob. Nhóm chính sách AdMob có quyền vô hiệu hóa việc phân phát quảng cáo trên (các) ứng dụng của bạn và/hoặc vô hiệu hóa tài khoản AdMob của bạn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, khi bạn đang khắc phục vấn đề về chính sách trong (các) ứng dụng hoặc tài khoản của mình, thì các quảng cáo trên mạng của bên thứ ba đã dàn xếp, quảng cáo cho cùng một công ty và Chiến dịch đặt trước sẽ vẫn tiếp tục phân phát như bình thường thông qua nền tảng Dàn xếp AdMob. Tuy nhiên, nếu tài khoản hoặc ứng dụng của bạn vi phạm chính sách dành cho nền tảng, thì bạn sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình AdSense và/hoặc AdMob (kể cả Dàn xếp AdMob) nữa.

Tài khoản của tôi đã bị vô hiệu hóa do có liên quan đến một tài khoản bị vô hiệu hóa khác. Google có thể cho tôi biết thêm thông tin không?

Cũng giống như với lượt nhấp không hợp lệ, chúng tôi không thể cung cấp cho nhà xuất bản bất kỳ thông tin nào về mối liên quan mà chúng tôi tìm thấy giữa các tài khoản của nhà xuất bản. Vui lòng hiểu rằng chúng tôi thực hiện biện pháp phòng ngừa này với tất cả các nhà xuất bản nhằm mục đích bảo vệ hệ thống phát hiện độc quyền của chúng tôi.

Cũng xin nhớ rằng Google giữ quyền vô hiệu tài khoản vì bất kỳ lý do gì. Nếu xác định rằng tài khoản AdMob có thể gây rủi ro cho nhà quảng cáo, chúng tôi có thể vô hiệu hóa tài khoản đó để bảo vệ lợi ích của nhà quảng cáo.

Tôi có tiếp tục được thanh toán cho khoản thu nhập của mình không?

Những nhà xuất bản bị vô hiệu hóa do lưu lượng truy cập không hợp lệ và/hoặc do lỗi vi phạm các chính sách dành cho nhà xuất bản có thể đủ điều kiện nhận khoản thanh toán cuối cùng cho phần doanh thu chưa bị xác định là không hợp lệ. Sau khi vô hiệu hóa tài khoản, chúng tôi sẽ đặt lệnh tạm ngưng thanh toán trong 30 ngày để cho phép hệ thống tính toán khoản thanh toán cuối cùng này (nếu có). Sau khoảng thời gian 30 ngày này, vui lòng truy cập vào http://www.google.com/adsense để xem số dư đủ điều kiện còn lại của bạn (nếu có) và sắp xếp nhận khoản thanh toán. Những khoản khấu trừ từ số dư cuối của bạn do lưu lượng truy cập không hợp lệ và/hoặc lỗi vi phạm chính sách dành cho nhà xuất bản sẽ được hoàn lại cho những nhà quảng cáo chịu ảnh hưởng (nếu thích hợp và có thể).

Tôi có thể có bao nhiêu tài khoản?

Mỗi người dùng chỉ có thể có một tài khoản AdMob tại một thời điểm bất kỳ. Bạn không được phép có tài khoản trùng lặp.

Nếu có nhiều tài khoản AdMob, bạn phải quyết định giữ lại một tài khoản và sau đó hủy (các) tài khoản còn lại

Nếu bạn gặp sự cố khi truy cập vào bất kỳ tài khoản nào của mình, hãy xem hướng dẫn khắc phục sự cố đăng nhập để giúp bạn có được quyền truy cập.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
<p>"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.</p>

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false