Upozornenie

Získajte prispôsobené tipy na optimalizáciu, zistite stav svojho účtu a dokončite nastavenie na vylepšenej Mojej stránke v službe AdMob.

Začíname

Časté otázky týkajúce sa problémov s účtom

Nižšie uvádzame odpovede na niektoré z častých otázok týkajúcich sa problémov s účtom. 

Rozbaliť všetko  Zbaliť všetko

Prihlásenie do účtu

Nemôžem sa prihlásiť do svojho účtu
Tento nástroj na riešenie problémov vám pomôže riešiť problémy s prihlásením do účtu AdMob.
Ako obnovím heslo svojho účtu?
Prejdite na stránku obnovenia účtu a zadaním prihlasovacej adresy resetujte svoje heslo.

Deaktivovaný účet

Prečo sa nemôžem registrovať do služby AdMob?

Mohol nastať problém s účtami AdSense alebo Google Ads prepojenými s účtom Google, prostredníctvom ktorého sa registrujete. Ak v procese registrácie nastane chyba, na získanie ďalších informácií si pozrite zoznam chýb pri registrácii do služby AdMob.

Môžete si tiež preštudovať zmluvné podmienky služieb AdSense a Google Ads: 

Ako nahlásim sabotovanie v súvislosti s kliknutiami?

Ak máte podozrenie, že sa v dôsledku aktivít tretej strany generujú neplatné kliknutia, nahláste to nášmu tímu pre kvalitu návštevnosti prostredníctvom tohto formulára.

Prečo bol môj účet AdMob deaktivovaný?

Keďže musíme chrániť náš vlastný detekčný systém, nemôžeme našim vlastníkom poskytovať žiadne informácie o aktivite ich účtov vrátane informácií o webových stránkach, používateľoch alebo službách tretích strán, ktoré môžu s nimi súvisieť.

Ako možno viete, Google berie aktivitu neplatných kliknutí veľmi vážne. Analyzuje všetky kliknutia a zobrazenia na určenie, či spĺňajú vzorec používania, ktorý by mohol umelo zvyšovať ceny inzerentov alebo zárobky vlastníkov. Ak zistíme, že účet AdSense môže predstavovať riziko pre našich inzerentov v službe Google Ads, účet môžeme v záujme ochrany našich inzerentov deaktivovať.

Ako uvádzame v našich zmluvných podmienkach, Google bude pri určovaní prípadov aktivity neplatných kliknutí postupovať výhradne na základe vlastného úsudku.

Ak ste už v minulosti používali AdSense a váš účet bol deaktivovaný z dôvodu aktivity neplatných kliknutí, na programe AdMob sa nemôžete zúčastniť.

Môžem sa proti deaktivácii účtu odvolať?

Vždy sa snažíme pomôcť vám vyriešiť všetky problémy.

Ak bol váš účet deaktivovaný pre neplatnú aktivitu:

Ak sa domnievate, že toto rozhodnutie je nesprávne, a v dobrej viere môžete vyhlásiť, že k aktivite neplatných kliknutí nedošlo v dôsledku vášho konania alebo nedbalosti ani konania a nedbalosti osôb, za ktoré nesiete zodpovednosť, môžete sa proti deaktivácii účtu odvolať použitím formulára odvolania pre účet.

Ak bol váš účet deaktivovaný pre porušenie pravidiel:

Ak sa domnievate, že toto rozhodnutie je nesprávne, a v dobrej viere môžete vyhlásiť, že k porušeniu pravidiel nedošlo v dôsledku vášho konania alebo nedbalosti ani konania a nedbalosti osôb, za ktoré nesiete zodpovednosť, môžete sa proti deaktivácii účtu odvolať použitím formulára Odvolanie proti porušeniu pravidiel – zablokovaný účet.

Keď dostaneme vaše odvolanie, budeme sa snažiť vás čo najskôr informovať a vykonať potrebné kroky. Obnovenie vášho účtu však nemôžeme zaručiť.

Chceme vás tiež upozorniť, že keď rozhodneme o vašom odvolaní, nemusíme už zvážiť prípadné ďalšie žiadosti o odvolanie ani na ne odpovedať.

Čo ak bolo zobrazovanie reklám v mojej aplikácii zakázané pre porušenie konkrétnych pravidiel a prišlo mi e‑mailové upozornenie?

Ak ide o porušenie na úrovni aplikácie, o zakázanom zobrazovaní reklám dostanete upozornenie v účte AdMob a e‑mailom. Viacej o konkrétnom nájdenom porušení sa dozviete v centre pravidiel účtu AdMob. Po odstránení porušenia môžete v centre pravidiel požiadať aj o kontrolu svojej aplikácie.

Ak ide o porušenie na úrovni účtu, o zakázanom zobrazovaní reklám vo vašom účte vás budeme informovať e‑mailom.  

Čo sa stane so sprostredkovaním AdMob, ak bolo zobrazovanie reklám zo služby AdMob v mojej aplikácii zakázané pre porušenie konkrétnych pravidiel?
Všetci vlastníci v službe AdMob musia tiež dodržiavať pravidlá služby AdSense, aby mohli používať AdMob. Tím pravidiel služby AdMob si vyhradzuje právo kedykoľvek zakázať zobrazovanie reklám vo vašich aplikáciách alebo deaktivovať váš účet AdMob. Kým budete odstraňovať v aplikáciách alebo účte problémy s pravidlami, sprostredkované reklamy zo sietí tretích strán, vlastné reklamy a rezervačné kampane sa budú napriek tomu štandardne zobrazovať pomocou sprostredkovania AdMob. No ak váš účet alebo aplikácia porušujú pravidlá platformy, nebudete mať oprávnenie na ďalšiu účasť v programe AdSense alebo AdMob vrátane sprostredkovania AdMob.
Môj účet bol deaktivovaný pre jeho spojitosť s iným deaktivovaným účtom. Môžete mi poskytnúť ďalšie informácie?

Podobne ako pri aktivite neplatných kliknutí nemôžeme našim vlastníkom poskytnúť žiadne informácie o spojitosti, ktorú sme našli medzi účtami vlastníkov. Ide o preventívne opatrenie, ktoré sa týka všetkých našich vlastníkov a slúži na ochranu nášho vlastného detekčného systému.

Nezabúdajte, že spoločnosť Google si vyhradzuje právo zakázať účet z akéhokoľvek dôvodu. Ak zistíme, že účet AdMob môže predstavovať riziko pre našich inzerentov, môžeme ho v záujme ochrany našich inzerentov deaktivovať.

Vyplatíte mi moje zárobky?

Vlastníci, ktorých účet sme deaktivovali pre neplatnú návštevnosť alebo porušenia pravidiel pre vlastníkov, môžu mať nárok na konečnú platbu tej časti výnosov, ktorá nebola označená ako neplatná. Po deaktivácii účtu sa uplatňuje 30‑dňové pozdržanie platby, aby bolo možné túto konečnú platbu vypočítať (ak je to relevantné). Po uplynutí tohto obdobia prejdite na http://www.google.com/adsense, pozrite si zvyšný nárokovateľný zostatok (ak nejaký máte) a vykonajte kroky na jeho vyplatenie. Ak to bude relevantné a možné, odpočty z konečného zostatku zodpovedajúce neplatnej návštevnosti alebo porušeniu pravidiel pre vlastníkov budú vrátené príslušným inzerentom.

Koľko účtov môžem mať?

Každý používateľ môže mať súčasne iba jeden účet AdMob. Duplicitné účty nie sú povolené.

Ak máte viaceré účty AdMob, budete sa musieť rozhodnúť, ktorý účet si chcete ponechať, a ostatné účty bude potrebné zrušiť.

Ak máte problémy s prístupom k ľubovoľnému zo svojich účtov, použite nástroj na riešenie problémov s prihlásením, ktorý vám pomôže získať prístup.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka