Začíname

Časté otázky týkajúce sa problémov s účtom

Nižšie sú uvedené odpovede na niektoré z najčastejších otázok týkajúcich sa problémov s účtom.

Prihlásenie do účtu

Nemôžem sa prihlásiť do svojho účtu

Tento nástroj na riešenie problémov vám pomôže riešiť problémy s prihlásením do účtu AdMob.

Ako obnovím heslo k svojmu účtu?

Prejdite na stránku obnovenia účtu a zadaním prihlasovacej adresy resetujte svoje heslo.

Deaktivovaný účet

Prečo sa nemôžem registrovať do služby AdMob?

Mohol nastať problém s účtami AdSense alebo Google Ads prepojenými s účtom Google, prostredníctvom ktorého sa registrujete. Ak v procese registrácie nastane chyba, na získanie ďalších informácií si pozrite zoznam chýb pri registrácii do služby AdMob.

Môžete si tiež preštudovať zmluvné podmienky služieb AdSense a Google Ads: 

Ako nahlásim sabotovanie v súvislosti s kliknutiami?

Ak máte podozrenie, že tretia strana vygenerovala neplatné kliknutia, nahláste to nášmu tímu na boj proti oblasť spamu prostredníctvom tohto formulára.

Prečo bol zakázaný môj účet AdMob?

Keďže musíme chrániť náš vlastný detekčný systém, nemôžeme našim vlastníkom poskytovať žiadne informácie o aktivite ich účtov vrátane informácií o webových stránkach, používateľoch alebo službách tretích strán, ktoré môžu s nimi súvisieť.

Ako možno viete, Google berie aktivitu neplatných kliknutí veľmi vážne. Analyzuje všetky kliknutia a zobrazenia na určenie, či spĺňajú vzorec používania, ktorý by mohol umelo zvyšovať ceny inzerentov alebo zárobky vlastníkov. Ak zistíme, že účet AdSense môže predstavovať riziko pre našich inzerentov v službe Google Ads, účet môžeme v záujme ochrany našich inzerentov deaktivovať.

Ako uvádzame v našich zmluvných podmienkach, Google bude pri určovaní prípadov aktivity neplatných kliknutí postupovať výhradne na základe vlastného úsudku.

Ak ste sa už zapojili do služby AdSense a váš účet bol zakázaný z dôvodu aktivity neplatných kliknutí, programu AdMob sa nemôžete zúčastniť.

Môžem sa proti deaktivácii účtu odvolať?

Vždy sa snažíme pomôcť vám vyriešiť všetky problémy.

Ak bol váš účet deaktivovaný pre neplatnú aktivitu:

Ak sa domnievate, že toto rozhodnutie je nesprávne, a v dobrej viere môžete vyhlásiť, že k aktivite neplatných kliknutí nedošlo v dôsledku vášho konania alebo nedbalosti ani konania a nedbalosti osôb, za ktoré nesiete zodpovednosť, môžete sa proti deaktivácii účtu odvolať použitím formulára odvolania pre účet.

Ak bol váš účet deaktivovaný pre porušenie pravidiel:

Ak sa domnievate, že toto rozhodnutie je nesprávne, a v dobrej viere môžete vyhlásiť, že k porušeniu pravidiel nedošlo v dôsledku vášho konania alebo nedbalosti ani konania a nedbalosti osôb, za ktoré nesiete zodpovednosť, môžete sa proti deaktivácii účtu odvolať použitím formulára Odvolanie proti porušeniu pravidiel – zablokovaný účet.

Keď dostaneme vaše odvolanie, budeme sa snažiť vás čo najskôr informovať a vykonať potrebné kroky. Obnovenie vášho účtu však nemôžeme zaručiť.

Chceme vás tiež upozorniť, že keď rozhodneme o vašom odvolaní, nemusíme už zvážiť prípadné ďalšie žiadosti o odvolanie ani na ne odpovedať.

Čo ak bolo zobrazovanie reklám v mojej aplikácii zakázané pre porušenie konkrétneho pravidla a prišlo mi upozornenie e‑mailom?

Ak ide o porušenie na úrovni aplikácie, o zakázanom zobrazovaní reklám dostanete upozornenie v účte AdMob a e‑mailom. Viacej o konkrétnom nájdenom porušení sa dozviete v centre pravidiel účtu AdMob. Po odstránení porušenia môžete v centre pravidiel požiadať aj o kontrolu svojej aplikácie.

Ak ide o porušenie na úrovni účtu, o zakázanom zobrazovaní reklám vo vašom účte vás budeme informovať e‑mailom.  

Čo sa stane so sprostredkovaním AdMob, ak bolo zobrazovanie reklám zo služby AdMob v mojej aplikácii zakázané pre konkrétne porušenie pravidiel?

Všetci vlastníci v službe AdMob musia tiež dodržiavať pravidlá služby AdSense, aby mohli používať AdMob. Tím pravidiel služby AdMob si vyhradzuje právo kedykoľvek zakázať zobrazovanie reklám vo vašich aplikáciách alebo deaktivovať váš účet AdMob. Kým budete odstraňovať v aplikáciách alebo účte problémy s pravidlami, sprostredkované reklamy zo sietí tretích strán, vlastné reklamy a rezervačné kampane sa budú napriek tomu štandardne zobrazovať pomocou sprostredkovania AdMob. No ak váš účet alebo aplikácia porušujú pravidlá platformy, nebudete mať oprávnenie na ďalšiu účasť v programe AdSense alebo AdMob vrátane sprostredkovania AdMob.

Môj účet bol deaktivovaný pre jeho spojitosť s iným deaktivovaným účtom. Môžete mi poskytnúť ďalšie informácie?

Podobne ako pri aktivite neplatných kliknutí nemôžeme našim vlastníkom poskytnúť žiadne informácie o spojitosti, ktorú sme našli medzi účtami vlastníkov. Ide o preventívne opatrenie, ktoré sa týka všetkých našich vlastníkov a slúži na ochranu nášho vlastného detekčného systému.

Nezabúdajte, že spoločnosť Google si vyhradzuje právo zakázať účet z akéhokoľvek dôvodu. Ak zistíme, že účet AdMob môže predstavovať riziko pre našich inzerentov, môžeme ho v záujme ochrany našich inzerentov deaktivovať.

Vyplatíte mi moje zárobky?

Vlastníci, ktorých účty boli pre porušenie pravidiel deaktivované, podľa našich zmluvných podmienok služby AdSense nedostanú žiadne ďalšie platby. Pokiaľ to bude vhodné a možné, vaše zárobky vrátime dotknutým inzerentom. Ak bol navyše deaktivovaný aj váš účet AdMob, nebudete dostávať ďalšie platby.

Upozorňujeme aj na to, že pre účty, ktoré boli deaktivované v dôsledku porušenia pravidiel, pozastavujeme platby nevyplatených šekov. Žiadame vás, aby ste nevkladali na účet žiadne šeky, ktoré dostanete v blízkej budúcnosti. Je možné, že vaša banka si účtuje poplatky za uloženie pozastaveného šeku.

Koľko účtov môžem mať?

Každý používateľ môže mať súčasne iba jeden účet AdMob. Duplicitné účty nie sú povolené.

Ak máte viaceré účty AdMob, budete sa musieť rozhodnúť, ktorý účet si chcete ponechať, a ostatné účty bude potrebné zrušiť.

Ak máte problémy s prístupom k ľubovoľnému zo svojich účtov, použite nástroj na riešenie problémov s prihlásením, ktorý vám pomôže získať prístup.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory