Začínáme

Časté dotazy k problémům s účtem

Níže nabízíme odpovědi na některé z nejčastějších dotazů k problémům s účtem. 

Přihlášení k účtu

Nemohu se přihlásit k účtu

Potíže s přihlašováním k účtu AdMob vám pomůže vyřešit tento nástroj pro odstraňování problémů.

Jak mohu obnovit heslo k účtu?

Přejděte na stránku pro obnovení účtu a zadejte přihlašovací adresu. Tím se obnoví heslo.

Deaktivovaný účet

Proč se nemohu zaregistrovat do služby AdMob?

Mohl nastat nějaký problém s účty AdSense nebo Google Ads spojenými s účtem Google, jehož prostřednictvím se registrujete. Pokud se při pokusu o registraci zobrazí chybová zpráva, projděte si seznam chyb, které mohou nastat při registraci do služby AdMob, v němž najdete další podrobnosti.

Můžete si také přečíst smluvní podmínky služeb AdSense a Google Ads: 

Jak lze nahlásit sabotáž kliknutí?

Máte-li podezření na aktivitu třetí strany generující neplatná kliknutí, nahlaste to prostřednictvím tohoto formuláře našemu týmu pro boj proti spamu.

Proč byl účet AdMob deaktivován?

Protože musíme chránit vlastní systémy detekce, nemůžeme majitelům stránek poskytnout údaje o aktivitě na jejich účtu, a to ani o webových stránkách, uživatelích a službách třetích stran do této aktivity zapojených.

Jak možná víte, společnost Google bere neplatné prokliky velmi vážně a analyzuje kliknutí a zobrazení s cílem rozhodnout, zda jde o způsob jejich využívání, který má uměle zvyšovat náklady inzerenta nebo příjmy majitele stránek. Pokud zjistíme, že určitý účet AdSense může pro inzerenty Google Ads představovat riziko, můžeme tento účet deaktivovat, abychom chránili zájmy inzerentů.

Společnost Google rozhodne o případech neplatné aktivity dle svého uvážení, jak je uvedeno ve smluvních podmínkách.

Pokud jste se dříve účastnili programu AdSense a váš účet byl deaktivován kvůli neplatným kliknutím, nemůžete se účastnit programu AdMob.

Mohu se proti deaktivaci účtu odvolat?

Vždy vám rádi pomůžeme s řešením případných problémů.

Pokud byl účet deaktivován z důvodu neplatné aktivity:

Považujete-li toto rozhodnutí za chybné a v dobré víře se domníváte, že aktivita vytvářející neplatná kliknutí nebyla způsobena úmyslnou činností či nedbalostí vaší nebo osob, za které zodpovídáte, můžete se proti deaktivaci účtu odvolat prostřednictvím tohoto formuláře.

Pokud byl váš účet deaktivován z důvodu porušení zásad:

Považujete-li toto rozhodnutí za chybné a v dobré víře se domníváte, že jste vy ani osoby, za které zodpovídáte, zásady neporušili úmyslně či z nedbalosti, můžete proti deaktivaci účtu podat odvolání. Použijte formulář Odvolání proti porušení zásad – účet byl deaktivován.

Až odvolání obdržíme, učiníme maximum pro to, abychom vás rychle informovali a provedli příslušnou akci. Upozorňujeme nicméně, že obnovení účtu nelze zaručit.

Jakmile rozhodneme o vašem odvolání, na další odvolání nemusí být brán zřetel a nemusíte od nás již obdržet žádné další sdělení.

Co když bylo deaktivováno zobrazování reklam v mé aplikaci kvůli konkrétnímu porušení zásad a obdržel(a) jsem e‑mailem upozornění?

Pokud se jedná o porušení zásad na úrovni aplikace, budete na deaktivaci zobrazování reklam upozorněni v účtu AdMob a e‑mailem. Podrobné informace o konkrétním porušení, které jsme zjistili, najdete v centru zásad ve svém účtu AdMob. Až porušení vyřešíte, můžete v centru zásad požádat o opětovnou kontrolu své aplikace. 

Pokud se jedná o porušení zásad na úrovni účtu, upozorníme vás e‑mailem, že jsme deaktivovali zobrazování reklam ve vašem účtu.  

Co se stane se zprostředkováním ve službě AdMob, když bylo v mé aplikaci deaktivováno zobrazování reklam kvůli konkrétnímu porušení zásad?

Majitelé stránek ve službě AdMob, kteří tuto službu chtějí používat, musí dodržovat i zásady AdSense. Tým zásad AdMob si vyhrazuje právo kdykoli deaktivovat zobrazování reklam ve vašich aplikacích nebo deaktivovat váš účet AdMob. Zprostředkované reklamy ze sítí třetí strany, vlastní reklamy a kampaně s rezervacemi se v rámci zprostředkování ve službě AdMob budou zobrazovat nadále i v době, kdy budete řešit problémy s porušením zásad ve vašich aplikacích nebo účtu. Pokud ale váš účet nebo aplikace poruší zásady platné pro platformu, nebudete se moci nadále účastnit programů AdSense ani AdMob, včetně zprostředkování ve službě AdMob.

Můj účet byl deaktivován, protože je spojen s jiným deaktivovaným účtem. Můžete mi sdělit bližší informace?

Stejně jako v případě neplatných kliknutí platí, že majitelům stránek nemůžeme poskytovat žádné informace o vztazích, které mezi účty majitelů stránek zjistíme. Toto opatření přijímáme v případě všech majitelů stránek, abychom chránili vlastní systémy detekce.

Společnost Google si vyhrazuje právo deaktivovat účet z jakéhokoli důvodu. Pokud zjistíme, že určitý účet AdMob může pro naše inzerenty představovat riziko, můžeme tento účet deaktivovat, abychom chránili zájmy inzerentů.

Dostanu své příjmy?

V souladu se smluvními podmínkami programu AdSense již majitelé stránek, jejichž účet byl deaktivován z důvodu porušení zásad, neobdrží žádnou další platbu. Bude-li to vhodné a možné, vrátíme vaše příjmy dotčeným inzerentům. Kromě toho platí, že pokud byl účet AdMob deaktivován, neobdržíte již žádné další platby.

V účtech deaktivovaných z důvodu porušení zásad také pozastavujeme výplatu neproplacených šeků. Žádáme vás, abyste se vyvarovali inkasování šeků, které od nás můžete v budoucnu obdržet, jelikož vám vaše banka může účtovat poplatky za předložení zrušeného šeku.

Kolik účtů lze používat?

Každý uživatel může mít pouze jeden účet AdMob. Duplicitní účty nejsou povoleny.

Pokud máte více než jeden účet AdMob, musíte se rozhodnout, který z účtů si chcete ponechat, a zbývající účty zrušit. 

Máte-li s přístupem k účtům potíže, může vám při přístupu k účtům pomoci nástroj pro odstraňování problémů s přihlášením.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory