דוחות

שאלות נפוצות על דוח המכירה הפומבית הפתוחה (גרסת בטא)

התכונה הזו נמצאת כרגע בגרסת בטא והיא זמינה רק לקבוצה מוגבלת של בעלי אפליקציות.

למטה ניתן למצוא תשובות לכמה מהשאלות הנפוצות ביותר על דוח המכירה הפומבית הפתוחה. 

כשמקור מודעה נבחר כמאפיין, כמה בקשות נכללות במדד בקשות בדוח הרשתות בתהליך בחירת הרשת (Mediation) בהשוואה למדד מספר הבקשות הכּשִירוֹת ולמדד בקשות להצעת מחיר בדוח המכירה הפומבית הפתוחה?

המדד בקשות בדוח שבתהליך בחירת הרשת מייצג את מספר הבקשות שנשלחו מהאפליקציה לכל אחת מרשתות המודעות.

המדד מספר הבקשות הכּשִירוֹת בדוח המכירה הפומבית הפתוחה מייצג את מספר הבקשות הכּשִירוֹת להשתתף במכירה פומבית פתוחה. כדי שבקשה להצגת מודעה תהיה כשירה להשתתף במכירה פומבית פתוחה, היא צריכה להישלח אל קבוצה לבחירת רשת שכוללת מקורות של מודעות שתומכים במכירה פומבית פתוחה. בנוסף, אלה צריכים להיות מקורות שיכולים להשתתף במכירה הפומבית של יחידת המודעות. 

המדד בקשות להצעת מחיר בדוח המכירה הפומבית הפתוחה מייצג את מספר הבקשות שנשלחו אל מקור מודעות שתומך במכירה פומבית פתוחה. 

מה עשוי לגרום לירידה במספר הבקשות הכּשִירוֹת?

יש לוודא שמקורות המודעות שתומכים במכירה פומבית פתוחה נוספו לקבוצות לבחירת הרשת שמתאימות לכך. אם יש לכם מקורות של מודעות שתומכים במכירה פומבית פתוחה ולא הוספתם אותם לקבוצות לבחירת רשת שרלוונטיות לכך, מקורות אלה יקבלו מספר מוגבל של בקשות למודעות. 

מה עשוי לגרום לירידה במספר הבקשות להצעת מחיר?

יש לוודא שה-SDK או המתאם שולבו בצורה נכונה. הטמעה שגויה שלהם עשויה להוביל לכך שבקשות להצעת מחיר לא יישלחו.

במדריך למפתחים של Google ל-Android ובמדריך למפתחים של Google ל-iOS ניתן לקבל מידע נוסף על מקורות המודעות שתומכים במכירה פומבית פתוחה ועל הדרישות שרלוונטיות להם.

מה עשוי לגרום לירידה במספר הצעות המחיר במכירה הפומבית?

ירידה במספר הצעות המחיר במכירה הפומבית עשויה להצביע על כך שהצעת המחיר לא עמדה בקריטריונים של המכירה הפומבית. הקריטריונים עשויים לכלול דרישות כמו עלות מינימלית בפועל לאלף חשיפות או סוגים מסוימים של פורמט מודעה. חשוב לוודא שמקורות המודעות שתומכים במכירה פומבית פתוחה תומכים גם בסוגי פורמט המודעה שאליהם ממקדות הקבוצות לבחירת הרשת.

מה עשוי לגרום לירידה במספר הבקשות שהותאמו?

חשוב להגדיר בצורה נכונה את הספים התחתונים לעלות בפועל לאלף חשיפות. אם מגדירים סף תחתון גבוה מדי לעלות בפועל לאלף חשיפות, עשויה לחול ירידה במספר הבקשות המותאמות.

 

 

 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה