Отчети

Често задавани въпроси за отчета за „Открито офериране“ (бета версия)

В момента тази функция е в бета-версия за ограничен брой издатели.

Следват отговори на някои от най-често задаваните въпроси относно отчета за „Открито офериране“. 

Когато източник на рекламата бъде избран за величина, как се сравняват Заявки в отчета за „Мрежа за посредничество“ с Отговарящи на условията заявки и Заявки за оферти в отчета за „Открито офериране“?

Заявки в отчета за посредничество представлява броят заявки, изпратени от приложението Ви към всяка рекламна мрежа.

Отговарящи на условията заявки в отчета за „Открито офериране“ представлява броят заявки, които отговарят на условията за „Открито офериране“. За да отговаря на условията за „Открито офериране“, заявката за реклама трябва да бъде изпратена до група за посредничество, която включва източници на рекламата от „Открито офериране“, като тези източници трябва да могат да участват в търга за рекламния елемент. 

Заявки за оферти в отчета за „Открито офериране“ представлява броят заявки, отправени към източник на рекламата от „Открито офериране“. 

Какво може да доведе до намаляване в броя на Отговарящите на условията заявки?

Проверете дали източниците на рекламата от „Открито офериране“ са добавени към правилните групи за посредничество. Ако източниците на рекламата от „Открито офериране“ не са добавени към съответните групи за посредничество, ще получат ограничени заявки за реклами. 

Какво може да доведе до намаляване в броя на Заявките за оферти?

Проверете дали комплектът за разработване на софтуер (SDK) или адаптерът е интегриран правилно. Неправилното внедряване може да доведе до неизпратени заявки за реклами.

Научете повече за наличните източници на рекламата за „Открито офериране“ и изискванията за тях в ръководството за Google Developers за Android и iOS

Какво може да доведе до намаляване в броя на Офертите в търга?

Намаляване в броя на Офертите в търга може да означава, че офертата не е отговорила на критериите на търга, като минимална еСРМ или типове рекламни формати. Потвърдете, че източниците на рекламата от „Открито офериране“ поддържат рекламните формати, към които насочват групите Ви за посредничество.

Какво може да доведе до намаляване в броя на Съответстващите заявки?

Проверете дали задали правилно минималните стойности. Твърде висока минимална стойност може да доведе до по-малко съответствия на заявки.

 

 

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си