Първи стъпки

Процент на съответствие

Процентът от заявките за реклами, които са били запълнени с реклама. Изчислено от:

съответстващи заявки / заявки в мрежата на AdMob
 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?