Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Tích hợp với Quy cách kỹ thuật của Khuôn khổ CCPA của IAB

Google hiện không phải là bên ký kết Hợp đồng nhà cung cấp dịch vụ giới hạn của IAB Privacy. Tuy nhiên, chúng tôi đã tích hợp Quy cách kỹ thuật của Khuôn khổ CCPA phiên bản 1.0 của IAB vào Ad Manager, AdSense và AdMob, theo mô tả bên dưới.

Tích hợp kỹ thuật

Google hỗ trợ quy cách kỹ thuật v1.0 của IAB Tech Lab để đọc chuỗi us_privacy trong các sản phẩm quảng cáo dành cho nhà xuất bản của chúng tôi và áp dụng chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế khi chuỗi cho biết người dùng đã chọn không đồng ý (thông tin chi tiết bên dưới).

Thẻ quảng cáo của chúng tôi sẽ tương tác với trang của nhà xuất bản để truy xuất chuỗi us_privacy. Những nhà xuất bản chọn sử dụng tín hiệu IAB phải tuân thủ quy cách kỹ thuật do IAB Tech Lab cung cấp để triển khai chuỗi us_privacy trên trang của họ.

  • Khi chuỗi IAB cho biết người dùng chưa chọn không đồng ý thì sẽ không có thay đổi nào đối với hành vi phân phát quảng cáo và tín hiệu của IAB sẽ không được truyền cho các nhà cung cấp khác.
  • Khi chuỗi IAB cho biết người dùng đã chọn không đồng ý, Google sẽ bật tính năng xử lý dữ liệu bị hạn chế (như đã nêu trong trung tâm trợ giúp của chúng tôi cho Ad Manager, AdSense, AdMob). Khi chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế đang bật, Google sẽ không gọi bên thứ ba thông qua tính năng đặt giá thầu theo thời gian thực (RTB) và tín hiệu sẽ không được truyền đến các nhà cung cấp khác.

AdSense cho Tìm kiếm, AdSense cho Mua sắm và AdSense cho Tên miền

Đối với AdSense cho Tìm kiếm, AdSense cho Mua sắm và AdSense cho Tên miền, chúng tôi sẽ bắt đầu hỗ trợ tín hiệu IAB vào cuối tháng 1. Nhà xuất bản có thể hạn chế hoạt động xử lý dữ liệu bằng cách làm theo hướng dẫn này.

Hỗ trợ ứng dụng

Vui lòng xem trang web dành cho nhà phát triển ứng dụng để biết thêm thông tin về cách triển khai chuỗi us_privacy cho SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Hỗ trợ SDK IMA

Vui lòng xem trang web dành cho nhà phát triển SDK IMA để biết thêm thông tin về cách triển khai chuỗi us_privacy cho SDK quảng cáo trên phương tiện truyền thông tương tác của Google.

SDK IMA

SDK IMA DAI

Tìm hiểu thêm về cách giúp nhà xuất bản tuân thủ luật về quyền riêng tư của Hoa Kỳ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
73175
false
false