Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Правила на програмите AdMob и AdSense

Интегриране с техническите спецификации на рамката CCPA на IAB

Понастоящем Google не е страна по Договора на отдела за поверителност на IAB за ограничени доставчици на услуги. Въпреки това интегрирахме версия 1.0 на техническите спецификации на рамката CCPA v1.0 на IAB в Ad Manager, AdSense и AdMob, както е описано по-долу.

Техническо интегриране

Google поддържа техническите спецификации на версия 1.0 на IAB Tech Lab за четене на низа us_privacy в рекламните ни продукти за издатели и прилага ограничено обработване на данни, когато низът показва, че потребителят се е отказал (допълнителни подробности по-долу).

Рекламните ни маркери ще взаимодействат със страницата на издателя, за да извлекат низа us_privacy. Издателите, които изберат да използват сигнала на IAB, трябва да спазват техническата спецификация, предоставена от IAB Tech Lab, за да внедрят низа us_privacy на страниците си.

  • Когато низът на IAB показва, че потребителят не се е отказал, няма да има промени при показването на реклами и сигналът на IAB няма да се разпространява към други доставчици.
  • Когато низът на IAB показва, че потребителят се е отказал, Google ще активира ограничено обработване на данни (както е описано в Помощния ни център за Ad Manager, AdSense, AdMob). Когато ограниченото обработване на данни е активирано, Google не се обръща към трети страни чрез офериране в реално време и сигналът не се разпространява към други доставчици.

AdSense за търсене, AdSense за Shopping и AdSense за домейни

За AdSense за търсене, AdSense за Shopping и AdSense за домейни поддръжката на сигнала на IAB ще започне в края на месец януари. Издателите, които искат да ограничат обработването на данни, могат да го направят, като изпълнят следните инструкции.

Поддръжка в приложения

Моля, вижте сайта за програмисти на приложения за повече информация относно внедряването на низа us_privacy за SDK на Google Mobile Ads.

Поддръжка на SDK за IMA

Моля, вижте сайта за програмисти на SDK за IMA за повече информация относно внедряването на низа us_privacy за SDK на Google за интерактивни медийни реклами.

SDK за IMA

SDK за IMA за DAI

Funding Choices

Funding Choices оценява рамката на IAB за CCPA. Ще споделим повече подробности за продуктовите си планове през първото тримесечие на 2020 г. Моля, прегледайте този Помощен център за повече подробности относно това как Funding Choices планира да помогне на партньорите да спазват CCPA.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
<p>„Моята страница в AdMob“&nbsp;– персонализираната Ви помощна страница, която ще Ви помогне да работите успешно с AdMob.</p>

Представяме Ви обновената страница „My AdMob“ – персонализирана помощна страница, която съдържа подходяща информация за профила Ви. Можете да поддържате доброто състояние на профила си, да се погрижите за правилното му настройване и да получавате правилните съвети за оптимизиране на приложенията си. Останете на линия за още!

Научете повече

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73175
false