Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Правила на програмите AdMob и AdSense

Интегриране с техническите спецификации на рамката CCPA на IAB

Понастоящем Google не е страна по Договора на отдела за поверителност на IAB за ограничени доставчици на услуги. Въпреки това интегрирахме версия 1.0 на техническите спецификации на рамката CCPA v1.0 на IAB в Ad Manager, AdSense и AdMob, както е описано по-долу.

Техническо интегриране

Google поддържа техническите спецификации на версия 1.0 на IAB Tech Lab за четене на низа us_privacy в рекламните ни продукти за издатели и прилага ограничено обработване на данни, когато низът показва, че потребителят се е отказал (допълнителни подробности по-долу).

Рекламните ни маркери ще взаимодействат със страницата на издателя, за да извлекат низа us_privacy. Издателите, които изберат да използват сигнала на IAB, трябва да спазват техническата спецификация, предоставена от IAB Tech Lab, за да внедрят низа us_privacy на страниците си.

  • Когато низът на IAB показва, че потребителят не се е отказал, няма да има промени при показването на реклами и сигналът на IAB няма да се разпространява към други доставчици.
  • Когато низът на IAB показва, че потребителят се е отказал, Google ще активира ограничено обработване на данни (както е описано в Помощния ни център за Ad Manager, AdSense, AdMob). Когато ограниченото обработване на данни е активирано, Google не се обръща към трети страни чрез офериране в реално време и сигналът не се разпространява към други доставчици.

AdSense за търсене, AdSense за Shopping и AdSense за домейни

За AdSense за търсене, AdSense за Shopping и AdSense за домейни поддръжката на сигнала на IAB ще започне в края на месец януари. Издателите, които искат да ограничат обработването на данни, могат да го направят, като изпълнят следните инструкции.

Поддръжка в приложения

Моля, вижте сайта за програмисти на приложения за повече информация относно внедряването на низа us_privacy за SDK на Google Mobile Ads.

Поддръжка на SDK за IMA

Моля, вижте сайта за програмисти на SDK за IMA за повече информация относно внедряването на низа us_privacy за SDK на Google за интерактивни медийни реклами.

SDK за IMA

SDK за IMA за DAI

Научете повече за това как помагаме на издателите да спазват законите за поверителност в САЩ.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
„Моята страница в AdMob“ – персонализираната Ви помощна страница, която ще Ви помогне да работите успешно с AdMob.

Представяме Ви обновената страница „My AdMob“ – персонализирана помощна страница, която съдържа подходяща информация за профила Ви. Можете да поддържате доброто състояние на профила си, да се погрижите за правилното му настройване и да получавате правилните съвети за оптимизиране на приложенията си. Останете на линия за още!

Научете повече

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
false
false
true
73175
false
false