Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Интегриране с Техническите спецификации на рамката CCPA на IAB

Понастоящем Google не е страна по Договора на отдела за поверителност на IAB за ограничени доставчици на услуги. Въпреки това интегрирахме версия 1.0 на Техническите спецификации на рамката CCPA на IAB в Ad Manager, AdSense и AdMob, както е описано по-долу.

Техническо интегриране

Google поддържа техническите спецификации на версия 1.0 на IAB Tech Lab за четене на низа us_privacy в рекламните ни продукти за издатели и прилага ограничено обработване на данни, когато низът показва, че потребителят се е отказал (допълнителни подробности по-долу).

Рекламните ни маркери ще взаимодействат със страницата на издателя, за да извлекат низа us_privacy. Издателите, които изберат да използват сигнала на IAB, трябва да спазват техническата спецификация, предоставена от IAB Tech Lab, за да внедрят низа us_privacy на страниците си.

  • Когато низът на IAB показва, че потребителят не се е отказал, няма да има промени при показването на реклами и сигналът на IAB няма да се разпространява към други доставчици.
  • Когато низът на IAB показва, че потребителят се е отказал, Google ще активира ограничено обработване на данни (както е описано в Помощния ни център за Ad Manager, AdSense, AdMob). Когато ограниченото обработване на данни е активирано, Google не се обръща към трети страни чрез офериране в реално време и сигналът не се разпространява към други доставчици.

Интегриране с глобалната платформа за поверителност

Решенията на Google за управление на получаването на съгласие използват рамката на IAB за глобална платформа за поверителност (GPP), за да изпращат заявки за отказване за съобщения относно CPRA в допълнение към посочения по-горе низ на IAB за поверителност за САЩ, който по-рано бе използван за CCPA. За ЕИП/Обединеното кралство обаче Google ще продължи да поддържа версия 2 на рамката TCF на IAB за Европа като независима рамка и няма да използва GPP.

Поддръжка в приложения

Моля, вижте сайта за програмисти на приложения за повече информация относно внедряването на низа us_privacy за SDK на Google Mobile Ads.

Поддръжка на SDK за IMA

Моля, вижте сайта за програмисти на SDK за IMA за повече информация относно внедряването на низа us_privacy за SDK на Google за интерактивни медийни реклами.

SDK за IMA

SDK за IMA за DAI

Научете повече за това как помагаме на издателите да спазват законите за поверителност в САЩ.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
4617921006533078995
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73175